Мариан Димитров попита кмета на Русе за ремонта на пет учебни заведения

1
Общината е осъдена да заплати 10 000 лева заради нарушения във въпросните поръчки, но издирени ли са виновниците?
Общината е осъдена да заплати 10 000 лева заради нарушения във въпросните поръчки, но издирени ли са виновниците?

На 31 юли 2020 г. на заседание на Общински съвет - Русе Мариян Димитров направи питане на тема: " Наложена финансова корекция в размер на   602 292 лв. на Община Русе, по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства."

Ето пълния текст на питането:

"УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Правя изказване относно наложена финансова корекция в размер на   602 292 лв. на Община Русе, по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства.

С решение № 878 от 20.01.2020 г. на ВАС - което е окончателно, влезе в сила административната мярка - финансова корекция, наложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Община Русе в размер на 602 292 лв. за незаконосъобразно проведени обществени поръчки по две обособени позиции –           

1.) Основен ремонт на целодневни детски градини „Пинокио 1“, „Пинокио 2“, „Русалка 2“ и прилежащото им дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

2.) Ремонт на училищата Математическа гимназия „Баба Тонка и СОУ „Христо Ботев“ в това число изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства.

Община Русе е осъдена да заплати 10 263 лв. разноски по водените дела. Тя е заплатила и адвокатския хонорар на пълномощника си по делото пред ВАС.

Нарушенията при проведените обществени поръчки се изразяват в незаконосъобразен критерий за подбор и незаконосъобразна методика за оценка. Община Русе е ограничила конкуренцията чрез включване на условия и изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки, които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството и обема на обществената поръчка.

Заложените в обществените поръчки показатели не гарантират определянето на изпълнители, които да предлагат най-качествено изпълнение. Утвърдената методика създава предпоставки за неравно третиране на участниците в обявената обществена поръчка.

Това е в разрез с правилата на Европейския съюз за обективност при обществените поръчки. Нарушени са принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност. Нарушенията са съществени и имат за последица нанасяне на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По този повод искам да задам на кмета Пенчо Милков следните въпроси:

  1. Коя фирма или кои експерти са изготвили заданията за проведените

обществени поръчки?

  1. Какво възнаграждение общо е изплатено на екипа за изготвените

задания?

  1. Кой е утвърдил изготвените задания – кмета Пламен Стоилов или кое

точно оправомощено от него лице?

  1. Комисия в какъв поименен състав и с каква квалификация е провела

процедурите за избор на изпълнители по обществените поръчки?

  1. Какво възнаграждение общо е изплатено на тази комисия?
  2. Поименно и с каква квалификация, кои физически или юридически лица

управляват тези проекти?

  1. Какви възнаграждения общо са изплатени на екипа за управлението на

проектите до този момент?

  1.  Ще сезирате ли прокуратурата за евентуално извършено престъпление от

общ характер?"                      

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Вземи се ожени!
- Защо?
- Омръзна ми да ти гледам доволната физиономия!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари