Община Русе обяви къде и колко често ще има сметоизвозване през 2022 година

1
В срок до 30 октомври всеки заинтересован може да направи писмени предложения и възражения в деловодството на общинска администрация
В срок до 30 октомври всеки заинтересован може да направи писмени предложения и възражения в деловодството на общинска администрация

Община Русе обяви проект на заповед на кмета Пенчо Милков, която определя границите на районите, в които през 2022 г. ще се извършва събиране и извозване на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване.

В срок до 30 октомври всеки заинтересован може да направи писмени предложения и възражения в деловодството на общинска администрация.

ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, в които през 2022 г. Община Русе организира услугите по събиране и извозване на битови отпадъци и поддържане на чистотата, са следните:

За град Русе:

 • Източна промишлена зона, ж.к. „Изток”, ж.к. „Здравец” и ж.к. „Родина 2”: от река Дунав край „Свободна зона – Русе” ЕАД включително, пресичайки републикански път I-21 Русе – Силистра край Контролно – техническа инспекция – Териториално звено – Русе (бул. „Тутракан” No94) включително, по полски път с идентификатор 63427.81.5 (южно от бившите военни поделения), ул. „Индустриален парк”, имотите на територията на Индустриален парк и бивше Телеугояване (местност „Слатина”) включително, обратно по ул. „Индустриален парк” до пътя Русе-Силистра, включително имотите на югоизток от републиканския път, бул. „България” (от кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”) до пресечката с ул. „Шипка”, в т.ч. имотите източно и южно от булеварда с адрес бул. „България”, ул. „Кариера” до No 15 вкл. (старо наименование местност „Калнъ дере”);

  • на изток: пътя Русе – Николово от бул. „България”, до „Септона България” АД вкл., в т. ч. имотите от двете страни на пътя, включително имотите до „Берус” ООД;

  • ж.к. „Чародейка Г– север”;

  • ж.к. „Чародейка Г– юг”;

  • ж.к. „Дружба 3”, в т.ч. бул. „Христо Ботев”/републикански път Русе-Разград имотите от двете страни на пътя до ул. „Русофили”, ул. „Русофили” – имотите от двете страни на пътя до NoNo32, 55 вкл., бул. „Гоце Делчев” от ул. „Русофили” до пресечката с ул. „Ген. Кутузов”, включително имотите от югозападната страна на пътя;

  • ж. р-н „Мальовица 2”, в т.ч. комплекс „Левента” и Телевизионната кула;

  • ж.к. „Дружба 2”, бул. „България” пред ж.к. „Дружба 2”;

  • кв. „Новата махала” до ул. „Св. Димитър Басарбовски” до NoNo56, 85, без имотите на

  ул. „Св. Димитър Басарбовски” No 81;

 • на северозапад: републикански път I-5 Русе-Велико Търново до паркинга при х. Приста, включително имотите от южната страна на пътя; паркинг при х. Приста до река Дунав.

Към границите на гр. Русе се включват:

• имотите с адрес: ул. „Шипка”, ул. „Изгрев”, ул. „Касева чешма” от двете страни на пътя, свързващ кв. ж.к. „Чародейка Г-север” с местност „Касева чешма”;

• имотите от двете страни на ул. „Касева чешма” до No180 вкл. (до предпоследното обръщало);

• местност „Хаджигенова чешма”: застроените имоти от двете страни на пътя до Фазаново стопанство включително.

Услугите по т. 1 Събиране и извозване на битови отпадъци, и т. 2 Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации, не се извършват за: възстановените имоти по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които са с непроменено предназначение и незастроените земеделски земи (с непроменено предназначение), както и имотите по ул. „Адмирал Рождественски” след No 42.

За квартали, с.о. ДЗС, наместничество Долно Абланово и кметства от общината:

• строителните граници на населените места, към границите на населените места включвам:

– за с.о. ДЗС – имотите до ж.п. линия Русе-Варна при гара Образцов чифлик и имот No 33427.317.61.

– за с. Червена вода – имотите на „Сортоизпитване – Червена вода” ЕООД, ул. „Птицекланица”, бл. 1, бл. 2 и бл. 3, ул. „Птицекомбинат”, бл. 1, бл. 2, бл. 3 и бл. 4;

– за с. Хотанца – Земеделска Кооперация „Сговор” (местност „Горски ниви”).

– за наместничество Долно Абланово – имот No 000107.

Забележка: За имотите, намиращи се извън определени в т. А граници и тези, за които не се извършват услугите по т.т. 1 и 2 (описани в заповедта) се дължи такса за услугите по т. 3 от настоящата заповед – Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ Е:

За гр. Русе:

 • Бургаски контейнер 4,2 м3 – 2 пъти седмично
 • „Бобър” 1,1м3:
 • За Източна и Западна промишлена зона, и за имотите на ул. „Касева чешма” до No 49 вкл. – 3 пъти седмично;
 • За имотите на ул. „Касева чешма” до No180 вкл.: 2 пъти седмично;
 • За всички останали: ежедневно;
 • За улиците: „Петко Каравелов“, „Ангел Кънчев“, „Проф. Асен Златаров“, „Генерал Гурко“, „Янтра“, „Видин“, „Дондуков-Корсаков“, „Стефан Стамболов“, „Цариград“, „Филип Станиславов“, „Алеи Възраждане“ – 2 пъти дневно.
 • Пластмасова кофа 0,240 м3
 • За Източна и Западна промишлена зона – 2 пъти седмично;
 • За всички останали – 1 път седмично

За кварталите, Средна кула, Долапите, Образцов чифлик; с.о. ДЗС; наместничество Долно Абланово; кметствата: Мартен, Николово, Червена вода, Тетово, Ново село, Басарбово, Семерджиево, Сандрово, Хотанца, Просена, Ястребово, Бъзън:

 • „Бобър” 1,1 м3 – 1 път седмично
 • Пластмасова кофа 0,120 м3 – 1 път седмично

За подалите Декларации по чл. 16, ал. 1 от Наредба No 16 на ОбС-Русе за определяне на таксата според количеството:

За гр. Русе:

 • Бургаски контейнер 4,2 м3 – 1 път
 • „Бобър” 1,1м3 – 3 пъти седмично
 • Пластмасова кофа 0,240 м3 – 2 пъти седмично

За квартали: Средна кула, Долапите, Образцов чифлик; с.о. ДЗС, наместничество Долно Абланово; кметствата: Мартен, Николово, Червена вода, Тетово, Ново село, Басарбово, Семерджиево, Сандрово, Хотанца, Просена, Ястребово, Бъзън:

 • „Бобър” 1,1 м3 – 1 път седмично
 • Пластмасова кофа 0,120 м3 – 1 път седмично
Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Как да вбесите мъжа си?
Изчакайте го да изпревари с мъка 16 ТИР-а и тихо кажете, че ви се пишка!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари