Предложения на Митко Кунчев за "Арена Русе"

4
Вчера се проведе общо събрание на акционерите на залата
Вчера се проведе общо събрание на акционерите на залата

Общинският съветник, Митко Кунчев, издигнат от "Да, България", споделя в доклада си от посещението на зала АРЕНА РУСЕ, инициирано от него след общото събрание на акционерите, няколко предложения за залата.

Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД се проведе на 16.09.2020г. от 13:00 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1. Във връзка с постъпила покана с вх. № 30-8918-5/12.08.2020г. от Съвета на директорите за участие в събранието бяха поканени избраните за представители, с Решение  № 8, прието с Протокол № 2/05.12.2020 г., общински съветници: Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Орлин Дяков, Митко Кунчев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев.

Всички материали по седемте точки от дневния ред бяха представени в канцеларията на общинския съвет.

Съгласно решение на общинския съвет от 10.09.2020 г. представителите на Община Русе бяха задължени да гласуват „ЗА“ по точки 5. и 6. от дневния ред на събранието. По пета точка беше освободен от качеството му на член на съвета на директорите Спасимир Димитров, а по шеста точка, за нов член на съвета на директорите на дружеството беше избран Борислав Рачев. На събранието присъстваха  Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Митко Кунчев и Дилян Саманджиев, а отсъстваха Орлин Дяков и Елеонора Николова.

Присъства и представителя на Национална спортна база ЕАД, която има 18 588 309 поименни налични акции с право на глас /51% от капитала/. Община Русе има 17 859 356 поименни налични акции с право на глас /49% от капитала/. В събранието участва и изпълнителния директор – Любомир Христов. По останалите точки от дневния ред беше приет годишния финансов отчет с одиторски доклад за 2019 година и ръководството беше освободено от отговорност.

Независимият одиторски доклад беше изготвен от Огняна Йорданова – „Сметка БГ“ ЕООД.   
След проведеното заседание, в разговор с изпълнителния директор, беше уговорена среща на общинските съветници с ръководството на залата с цел запознаване с проблемите и обсъждане на бъдещата дейност. Срещата се състоя на 24.09.2020 г. от 14.00 часа. На поканата се отзоваха общинските съветници Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян и Митко Кунчев.

Те разгледаха залата и подробно се запознаха с прекрасните възможности, които тя предлага за различни дейности. След това беше обсъдено предложението на изпълнителния директор до кмета Пенчо Милков от 05.12.2019 г. за дейности, които общината може да организира в нея.

От наличните материали, проведените разговори и огледа на сградата може да се направят следните констатации:

- Управата на залата е работила добре през 2019 г. и е налице отличен финансов резултат;
- Във връзка с извънредната обстановка във финансово отношение 2020 година ще бъде много трудна;
- Разработен е добър план за развитие на ОЗК Арена Русе за сезон 2019/2020, който е представен на кмета Пенчо Милков;
- Предприети са мерки за обособяване на помещения, които лесно да могат да се използват от различни групи;
- Отделни компоненти на климатичната инсталация са повредени и тя не може да работи с пълен капацитет;
- В непосредствена близост да залата има изоставен строеж, който не е ограден и достъпът до него е свободен. Съществува опасност за живота на деца, които влизат там за да играят. 

С оглед развитието на ОЗК Арена Русе, една от най-добрите многофункционални зали в страната, като важен център на спортния и културния живот в северна България предлагам на Общинския съвет и на Кмета на Община Русе:

- Да подкрепят организирането на различни дейности от плана за развитие на залата;
- Да излъчат експертна група, която да установи състоянието на климитичната инсталация и причините за лошото й състояние;
- Да се вземат незабавни мерки за обезопасяване на изоставения строеж до залата.

Изготвил:
Митко Кунчев, общински съветник от "Демократична България" ("Да, България")

30 септември 2020 г.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Името ми на японски е Биралочи Яко.

Харесай Дунавмост във Фейсбук