Какво свърши общинска администрация в Русе през седмицата

0
Общината отказа да приеме рехабилитирания булевард "Трети март" заради установени наводнени участъци
Общината отказа да приеме рехабилитирания булевард "Трети март" заради установени наводнени участъци Снимка: Dunavmost, архив

Община Русе отново представи на обществеността седмичен отчет

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • възстановена бе хоризонталната пътна маркировка на улични платна в близост до ОУ „Отец Паисий“, ПГ по промишлени технологии и ПГ по дървообработване;
 • определиха се местата за монтаж на нови бетонови пейки;
 • проведе се среща с кметовете на малките населени места за определяне на съдовете за битови отпадъци за новата обществена поръчка и основата за определяне на такса „Битов отпадък“;
 • продължава почистването на уличните платна и дъждоприемните шахти на територията на град Русе;
 • извърши се проверка от РИОСВ за поддържане на чистотата и сметосъбирането в населените места – град Мартен, село Николово и село Сандрово – без забележки;
 • ремонтирани бяха общо 5 бр. дъждоприемни и ревизионни шахти по преасфалтираните участъци в междублоковото пространство на жилищните блокове „Марек“, „Берое“ и жил. „Етър“ в кв. Здравец-Изток;
 • въведе се временна организация на движението по улици в кв. Средна кула във връзка с реконструкцията на ВиК мрежата и на движението по ул. „П. Д. Петков“ във връзка с провеждането на финалите на „Европейска златна лига-жени“;
 • преустанови се движението на атракционното съоръжение - влакче в Парка на младежта за допълнително обезопасяване, с цел недопускане на инциденти, застрашаващи здравето и живота на превозваните пътници;
 • участие в комисия с представители на Сектор „ПП-КАТ“ и Областно пътно управление за определяне на постоянната организация на движение по бул. „България“.
 • извършиха се ремонти на 64 бр. отделни разрушения на съществуващата асфалтовата настилка по улици в кв. „Здравец – Изток“, включващи ул. Алея Еделвайс, ул. Рига, локалното платно успоредно на бул. Липник, както и по ул. Ангел Кънчев и общински път между с. Ястребово и с. Бъзън;
 • монтираха се последните LED осветителни тела по ул. Сент Уан в гр. Русе, с което улицата е изцяло с ново енергоефективно осветление;
 • ремонтирани бяха общо 34 бр. улични и паркови осветителни тела по бул. Липник, ул. Коледница, ул. Борисова, ул. Алеи Възраждане, ул. Иван Ведър, ул. Студентска, ул. М-р Ат.Узунов, ул. Сан Стефано и в кварталите Дружба 3 и Чародейка;
 • монтирани бяха 6 бр. нови стълбове за улично осветление по републикански път I – 5, срещу м-н Метро;
 • отстранени бяха общо 7 бр. повреди в съоръженията за уличното осветление на територията на кв. Долапите и кв. Средна кула;
 • поставени бяха 8 бр. пътни знаци и 12 бр. антипаркинг стълбчета на територията на град Русе;
 • сформира се постоянно действаща комисия за определяне на терен за загробване на животни по Наредба 3 на Министерство на здравеопазването;
 • почистиха се централната градина, кея, автобусни спирки и подлези (по график);
 • почистиха се терени до ЖП училище, окосиха се и се почистиха тревни площи около терена за предстоящ мотосъбор;
 • окосиха се тревни площи около Колектора за отпадни води;
 • резитба на паднали клони и дървета по сигнал на тел.112 в с. Николово.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

- през отчетния период държавна приемателна комисия провери изпълнението на реконструкцията, рехабилитацията и модернизацията на бул. „Трети март“ от пътен възел „Сарая“ до връзката му с републикански път Русе – Велико Търново. Поради установените проблеми с наводнен участък от новоремонтирания булевард обаче Община Русе, в качеството си на възложител, отказа да приеме обекта в този му вид и настоя фирмата за строителен надзор да даде указания на изпълнителя за отстраняване на проблемите в най-кратки срокове. Служители на Община Русе установиха следното:

 • непочистени дъждоприемни шахти;
 • некоректно изпълнение на нивата на шахти и пътна настилка при входа на фабрика „Фазан“;
 • некачествен участък на асфалтово покритие в района на входа към булеварда от Русе;
 • лошо оттичане на атмосферни води при заустването при фирма „Евромаркет“;
 • непочистен цялостно обект;
 • не са изпълнени обратните насипи при бордюрите на входа на булеварда от към гр. София и др.

Следващото заседание на комисията ще бъде на 28 юни. Припомняме, че обектът се изпълнява по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г.

- през изминалата седмица приключи изпълнението на две детски площадки - при бл. 403 в ж.к. „Чародейка“ и до бл. „Титов“ в ж.к. „Здравец“;

- през седмицата постъпи сигнал от директора на дом „Милосърдие“ за проявени дефекти в новопостроения корпус. Възложено е на фирмата-изпълнител на строителството да ги отстрани в рамките на гаранционните срокове;

- направени са 5 проверки от служителите на отдел „Строителен контрол“ на територията на гр. Русе и малките населени места в общината. В резултат е изготвен 1 констативен акт за установяване на незаконен строеж.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • сключен бе договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа + в Община Русе“ с бюджет в размер на 1 837 020,14 лв. за период от 12 месеца считано от 12.05.2021 г.;
 • административно-организационна подготовка на домакинство на финален турнир на Златна европейска лига по волейбол-жени-2021 г.;
 • участие в обучение, организирано от Сдружение „Център Динамика“, по проект „Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца преживели травма“;
 • извършени са проверки на място в кв. „Тракция“, град Русе - ул. „Пухлево дере“, ул. „Искър“, ул. „Алея Детелина“ и местност „Слатина“ с цел анкетиране на семействата в района и оказване на подкрепа за включване в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст;
 • организационни дейности във връзка с кандидатурата на Община Русе по Програма BG08 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ – „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“;
 • обявено е второ класиране за прием в първи клас за учебната 2021-2022 г.;
 • обявени са свободни места за второ класиране за прием в детски градини и за трето класиране за прием в първи клас;
 • подготовка на Музикално-поетичния спектакъл „Сцената е моят живот“ на Недялко Йорданов и Хайгашод Агасян на 20 юни, от 18 ч., в Голяма зала на Доходно здание;
 • участие в онлайн семинар на тема: „Роли и място на общините в процеса на прилагане на законовата рамка в областта на авторското и сродните му права“, организиран от Министерство на културата в партньорство със Сдружение „Музикаутор“ и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация;
 • подготовка на семинар на тема „Мениджмънт и взаимодействие със структурите, свързани с учебната среда“.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 • след едногодишно прекъсване Община Русе, със съдействието на Министерство на туризма, отново откри 16-то издание на туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и 13–ти Фестивал на туристическите забавления и анимации;
 • изградена е нова туристическа атракция фото-рамки за снимки, разположена на площад „Свобода“;
 • участие в 11-тата среща на побратимените градове от България и Руската Федерация, организирана онлайн от Националното сдружение на общините в Република България. Община Русе бе отличена с награда за активни партньорски връзки с побратимения през 2000 г. Волгоград;
 • Община Русе кандидатства за финансиране с проектно предложение за „Опазване и популяризиране на културното наследство, чрез дигитално съхранение и представяне“. Партньори на Община Русе при изпълнението на проекта се предвижда да бъдат Държавен куклен театър – Русе, Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, Художествена галерия Русе, Държавна опера – Русе, Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Регионален исторически музей – Русе, Възрожденско читалище „Зора-1866“ – Русе, както и Националният музей на Лихтенщайн. Донор е Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство;
 • проведе се работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за отбелязването на 60-ия юбилей от побратимяването на Русе с френския град Сент Уан, който е през септември;
 • кметът на Община Русе взе участие в дистанционно заседание на 40-тата сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, което се проведе в периода 15-17 юни 2021 г. По време на заседанието беше направен мониторинг на Европейската харта на местното самоуправление. Беше проведен тематичен дебат на тема “Градът след COVID- 19;
 • зам.-кметът Златомира Стефанова и главен експерт Емилия Петкова участваха в среща организирана от Областния управител г-н Българинов в Гюргево, където бяха обсъдени конкретни стъпки за възстановяване на фериботната връзка Русе-Гюргево и изграждането на втори мост над Дунав. Представени бяха някои ключови проекти и част от приоритетите на Общината през следващите няколко години. Отправена бе покана за още по-активно участие от румънска страна в предстоящи културни и спортни инициативи в Русе;
 • проведе се заседание на Комисията за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества през 2020 г.: „Общински пазари” ЕООД, Диагностично консултативен център 1 - Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 - Русе” ЕООД, „Медицински център 1 - Русе” ЕООД, „Център за психично здраве - Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков - Русе” ЕООД, „Общински транспорт Русе” ЕАД. Резултатите от работата на комисията са отразени в Протокол, който ще бъде предоставен на Общинския съвет за вземане на решение и за определяне на дивидента за Община Русе;
 • комисия, назначена със заповед на кмета на Община Русе, провери изпълнението на инвестиционната програма по договор за предоставяне на концесия за пристанище „Пристис“. Бяха разгледани отчета, доклада и документите, предоставени от концесионера „Порт Пристис“ ООД. Предстои проверка на място за установяване съответствието на представените документи и реализираните инвестиции за първата година;
 • кметът на Община Русе проведе общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в административна сграда, в режим на етажна собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1, във връзка с належаща нужда от антисеизмично укрепване на сградата, предвид задълбочаващите се проблеми с деформациите, конструкцията и фасадата на сградата.
Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

МЗ предупреждава:
- Не си поставяйте диагнози в Гугъл. Вместо това се обадете на личния си лекар да ви прегледа по телефона.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари