Свободни работни места в Русе към 5 декември 2022 година

7
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 експерт, труд и работна заплата , висше икономическо обр., комп. умения / счетоводен софтуер, ms office, Word, Excel

2 сервитьори за кафе бар, средно / основно обр., студенти

1 огняр, обслужване котел на твърдо гориво, средно обр., правоспособност

1 общ работник в училище на 4 часа, основно обр.

1 главен специалист, средно обр., комп. умения

1 техн. сътрудник, висше/средно обр., комп. умения

1 психолог, клиничен, висше обр. по специалността, комп. умения

2 техник-механик в шевно производство, средно техн. обр.

2 технолог облекло, средно обр.

1 багерист, средно техн. обр., правосп. за управление /обучение/

1 шофьор, автокран, средно техн. обр., правосп. за управление /обучение/

5 електромонтьори, средно техн. обр., /обучение /

2 контрольор, качество в производство на метални изделия, средно техн. обр., комп. умения, опит

3 оператори на струг с ЦПУ в производство на метални изделия, висше/средно техн. обр., опит

1 чистач/ хигиенист за учебно заведение, средно обр.

1 младши експерт - еколог, висше обр. по специалността, комп. умения, работното място е за с.Иваново

1 обслужващ бензиностанция, средно обр., базови комп. умения, кат.В /личен автомобил/

2 гледачи в приют за безстопанствени животни, средно/основно/начално обр.

1 шофьор, разносна търговия на опаковки и консумативи за еднократна употреба в гр.Русе, средно обр., кат.В

2 складови служители за групиране на пратки в логистичен склад, средно обр., кат. В

2 шофьори, лекотоварен автомобил за разнос на закуски, средно обр., кат. В

1 помощник – възпитател за частна детска градина, средно обр.

1 специалист, поддръжка в производство на ел. нагреватели и системи за превозни средства, висше/средно, техн. обр. /пневматика, електроника/, СММS комп. с-ма за управление на поддръжката, проф. опит

2 експедитор, стоки и товари в производство на ел. нагреватели и системи за превозни средства, средно техн. обр., работа със складова програма и четец, правосп. за управление на мотокар

6 продавач-консултанти за верига магазини за хранителни стоки, средно обр.

5 лекари, 3 мед. сестри, 2 рентгенови лаборанти, 2 мед. лаборанти, висше обр. по специалността, комп. умения

1 електротехник , поддръжка на сгради, средно техн. обр. /електротехнически специалности/, опит

2 работници, производство на вино, средно/основно обр.

1 огняр за детска ясла, средно обр., свидетелство за правоспособност за оператор на парни и водогрейни котли

5 обслужващи, магазин , средно обр., на 4 часа, на 6 часа и 8 часа

10 оператори - кроене в производство на автомобилни седалки, средно/основно обр.

1 специалист - доставки за автомобилна пром., висше обр., англ. език, комп. умения, опитът е предимство

4 бригадири в производство на автомобилни седалки, средно обр., опитът в шивашка пром. е предимство

1 специалист, осигуряване качеството на доставките за автомобилна промишленост, висше инженерно обр., англ. език, комп. умения, опитът е предимство

1 разкройчик на циркуляр за производство на мебели за баня, средно техн. обр., опит

3 работници за производство на мебели за баня, средно техн. обр. , опит

1 изпълнител, механик на земеделски машини, средно техн. обр.

10 работници, сглобяване на детайли в производство на механизми за автомобилната индустрия, средно техн./ основно обр.

4 складови работници в производство на механизми за автомобилната индустрия, средно техн./ основно обр.

2 кранисти на портален кран, средно обр., правосп.за упр-ние на портални кранове II степен квал-ция за упр-ние на козлови и мостови кранове е предимство

2 ел.монтьори, средно/висше ел. техн. обр., III/IV/V квалификационна група по Електробезопасност

5 апаратчици, хим.процеси, средно обр., опит в произв. предприятие е предимство

1 мениджър енергийни ресурси, висше обр. – електротехн. /машинни специалности, англ. език

3 шлосери - монтажници за поддръжка в мебелно производство, средно техн. обр. , опит

3 водач на електрокар-ричтрак до 12 м. в мебелно производство, средно обр., правосп. за управление

10 машинни оператори за разкрой, кантиране, пробиване и опаковка, средно техн. обр., мин. опит в производство 3 години

2 електромеханици в мебелно производство, висше/средно техн. обр. с насоченост електроника или електротехника, комп. умения, владеене на английски или немски езици на работно ниво, шоф. кат. В, професионален опит мин. 3 години

2 шивачи, производство на кожени изделия, средно/основно обр., опит

2 спомагателни работници, производство на кожени изделия, средно/основно обр.

1 лаборант, химически анализи, висше/средно хим. обр., опит е предимство

1 готвач, основно/начално обр.

3 хост-охранители НВО, средно/основно обр., св-во за съдимост

1 технолог, облекло, средно обр., опит

2 охранители НВО, средно/основно обр.

2 машинни оператори, смесване на глина в производство на огнеупорни изделия, средно обр.

1 дизайнер, моден, средно обр., опитът е предимство

1 оператор в лаборатория, развойна дейност в производство на автомобилни филтри, висше/ средно техн. обр., комп. умения , английски език - работно ниво, опит 3 год.

2 контрольори, качество в производство на автомобилни филтри, висше/средно техн. обр., комп. умения, опит

2 фрезисти в производство на автомобилни филтри, средно техн.обр., 5 години опит

5 сътрудници, охрана, средно/основно обр.

2 общи работници за монтажи на климатична техника, средно обр., шоф. кат. В

5 маш. оператори, студено пресоване на метал, средно техн. обр./техн. познания, опит

5 опаковачи и 5 общи работници в пр-во на метални детайли, средно/основно обр.

3 стоковеди в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр., комп. умения

4 опаковачи в производство на автомобилни филтри, основно обр.

4 машинни оператори в производство на автомобилни филтри, основно обр.

6 организатори, опаковка в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр., комп. умения

2 началник - смяна в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр.

4 електромеханици в производство на автомобилни филтри, средно техн. обр./ пневматика, автоматика/, опит

2 касиери в бензиностанция, средно обр.

3 санитари за болнично заведение, основно обр.

1 касиер-приемчик, тотализатор, средно обр., комп. умения

1 обслужващ , газостанция, средно обр.

2 експедитори, стоки и товари, средно обр., шоф. кат. В, правосп. за управление на мотокар –предимство

1 чистач/ хигиенист/ камериерка/ за почистване на апартаменти /студия/ на 4 часа, средно /основно обр., шоф. кат. В е предимство

1 опаковач на хлебни изделия - само нощна смяна, средно/основно обр.

2 спомагателни работници, работа на подлепваща преса, средно/основно обр.

3 общи работници в пр-во на керамични изделия, средно/основно обр.

8 маш.оператори в пр-во на керамични изделия, средно обр.

1 електромеханик в пр-во на керамични изделия, средно/висше техн. обр., 4-та квал.група по ел.безопасност, комп.умения, опит

1 продавач –консултант в магазин за музикални инструменти и аксесоари, средно обр. , английски език , комп. умения, познания за музикални инструменти е предимство

2 фрезисти в производство на камини, средно техн. обр., опит

3 заварчици полуавтоматично СО2 в производство на камини, средно техн.обр. , опит

2 контрольор, качество в производство на камини , висше техн. обр./ средно техн. обр., комп.умения / AutoCad , 3D софтуер за проектиране/, владеене на английски език /писмено и говоримо/

3 шлосери-електрозаварчици / сборка-заваряване/ в производство на камини, средно техн.обр., опит

3 фрезисти- борвергисти в производство на камини, средно техн.обр., опит

2 организатор, производство в производство на камини, висше техн обр./ машинно инженерство/ , опит

3 монтьори, ремонт на машини и оборудване в производство на камини, висше техн./ средно техн. обр., мин. 3 години професионален опит

15 крупиета за онлайн казино, средно обр., говорим англ. език, работа в к.к.Сл.бряг

2 оператори на копчешиеща м-на в шевно пр-во, средно/основно обр.

6 общи работници в шевно пр-во, средно/основно обр.

2 бригадири в шевно пр-во, средно обр.

1 изпълнител модели в шевно пр-во, средно обр.

1 маш. оператор в пр-во на стиропласт, средно обр., мястото е за гр. Ветово

3 оператори, изработване на печатни платки и 3 монтьори микроелектроника, средно обр., англ. език - осн. познания, комп. умения, подх. за хора с намалена работоспособност

3 инженери-технолози, висше обр. (Електроника за комп. с-ми/телекомуникации, англ./немски език, комп. умения, с-ми за проектиране, подх. за хора с намалена работоспособност

2 медицински сестри за социална услуга, висше обр. по специалността

10 монтажници на фотоволтаични системи за обекти в страната, средно обр.

1 помощник - готвач, средно обр., опит

2 гледачи на животни, без изискване за образование

8 апаратчици в хим. пр-во, средно/основно обр.

3 арматуристи и 3 кофражисти, средно/основно обр., опит

1 строителен инженер и 1 машинен инженер, висше обр. по специалността

1 помощник - готвач за социална услуга, средно обр.

2 специалисти качество, автомобилна индустрия, висше инженерно обр., англ. език, опитът е предимство

10 маш. оператори, шиене за автомобилна индустрия, средно обр., опитът е предимство

2 механици, автомобилна индустрия, средно техн. обр., англ. език и опит са предимство

1 технолог-нормировчик, автомобилна индустрия, средно/висше обр., опитът е предимство

1 складов работник в транспортна фирма, средно обр., мястото е за гр. Мартен

1 шофьор, товарен автомобил, средно обр., шоф. кат. В, мястото е за гр. Мартен

5 складови работници в магазин за домашни потреби и детски играчки, средно обр.

5 касиери в магазин за домашни потреби и детски играчки, средно обр.

5 продавач-консултанти в магазин за домашни потреби и детски играчки, средно обр.

3 сметосъбирачи, основно/начално или без образование

7 метачи, основно/начално или без образование

3 общи работни за събиране на битови отпадъци, основно/начално или без образование

2 санитари за социална услуга и грижи за възрастни хора, средно/основно, работното място е за с. Николово

2 асистенти , висше обр. /Растениевъдство, Общо земеделие/, английски език , руски език, комп. умения

3 болногледачи за социална услуга, основно обр.

3 складови работници в склад за хранителни и пакетирани стоки, средно обр.

1 касиер в офис за плащане на битови сметки, средно обр., комп. умения

1 шофьор-оператор на лекотоварен автомобил, средно обр., кат.В/С, 5г. опит

1 помощник-сладкар/ пекар, средно обр., опит

3 общи работници в производство на метални изделия, средно/основно обр.

6 общи работници в производство на пелети, средно обр., предишен опит в произв. предприятие е предимство

10 служители запитвания, средно/висше обр., немски език, комп. умения

2 маш. оператори, подлепваща преса, средно/основно обр., мин. опит

5 шлосери, средно/основно обр.

12 гладачи, ютия , средно обр.

11 кроячи в шевно производство, средно обр. опит

6 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр. опит

64 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

- работни места по чл. 38 от ЗХУ:

1 общ работник, стр-во, средно обр., 5г. опит, мястото е по чл.38 от ЗХУ

1 механик на земеделски машини, средно обр., работа с мотокар, англ./румънски език, комп.умения, 1г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

1 ст. специалист, висше обр., право, комп. умения, 10 г. стаж по специалността, мястото е по чл.38 /ЗХУ/, мястото е за гр. Сливо поле

1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране - AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/

2 маш. оператори, производство на мебели, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

2 маш. оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

1 работник- сортировач, без изискване за обр., мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

3 технолози на облекла, висше обр. – Технология на шевното производствово, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

1 транжор и 4 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/

4 продавач - консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са по чл. 38 /ЗХУ/

2 маш. инженери, висше обр. по специалността, англ. език, с-ми за проектиране – AutoCAD, SolidWorks, 3 г. стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/

1 инженер, индустриални машини и системи, висше инж. обр., комп. умения /AutoCad, SolidWorks, int.,ms office /, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

1 заварчик, средно техн. обр., правоспособност за заваряване мин. II-ра група, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

5 експерти, клиентски център за куриерска фирма, висше обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски, гръцки език/, отлични комп. умения / ERP ,MS Office/, работното място е по чл. 38, ал.1 от ЗХУ

2 административни сътрудници, клиентски център за куриерска фирма, средно обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски език/, отлични комп. умения / ERP ,Ms office/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

1 треньор-шивач в шевно производство, средно обр., комп. умения, 2г. стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

1 пазач, невъоръжена охрана, средно обр., 5г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в две направления:

- Обучение по време на работа

- Стажуване по време на работа

- Осигуряване на заетост

2 касиери

2 супервайзъри, магазин

1 асистент на лекар по дентална медицина

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 мл.експерт, висше образование /за гр.Борово/

10 машинни оператори, шиене /за гр. Бяла/

1 трудотерапевт, висше образование по специалността /за гр. Две могили/

1 психолог, висше образование по специалността /за гр. Две могили/

1 рехабилитатор, висше образование по специалността /за гр. Две могили/

1 социален работник, висше образование - „Социални дейности” /за гр. Две могили/

1 медицинска сестра, висше образование по специалността /за гр. Две могили/

** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • 4
  2
  Хихихи
  Отивам в бюрото по труда, там да ме регистрират, че да си получавам обещетението. Някаква лелка ми сочи списъци с работни места ?!?! Абе тотка, не ме интересуват бе, аз за три дена им изкарвам парите кеш, на ръка. Тук съм само защото тия пари ми се полагат.
 • 7
  1
  Мнение
  Нищо не се случва в това бюро по труда.Изтъпанили са едни служителки от които всъщност не зависи нищо и поемат ударите на съдбата между останалите без работа и предстоящите трудности и промени.Унизителни и жалки условия за кандидат курсисти по центрове във всякакви градове,но не и в Русе при наличие на университет и филиали разни и СПТУ-та за преквалификация и т.н. Нужно е ако си в Русе да ходиш и живееш в Стара Загора или Плевен.Получаваш спане,10 лв. на ден и закуска,а обяд и вечеря за безработен? Автобусен билет и тоалетна хартия,сапун,паста за зъби? Какво да търсим майка си там след като тук имаме база за развитие в Русе? Кой цуца парички от закуска,спане и лекции които в реална ситуация практически са май неприложими? Българо-Германски Центрове? Ужас. С 10 лв. на ден в друг град? Ще я караме на фотосинтеза и чекия вероятно.Дано там да не ни заболи зъб или хемороид,майка ни жална. Господи бди и спаси всеки българин изпаднал в състояние да чака помощ от родна държава и правителство и социално българско министерство.Лично ,Аз предпочитам в Крим,Луганск или Донецк.Защо не и просяк във Франция,Дания,Белгия,Шотландия.Крадците е управлението на България унищожиха собственият си народ.
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Майка сварва сина си с голо момиче в коридора:
- Аууу... Защо бе, мами, защо бос на цимента?

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари