Свободни работни места в Русе към 16 април 2021 година

0
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 обслужващ бензиностанция, средно обр., комп.умения, шоф.кн.кат.В

1 товарач в транспортна фирма, средно обр.

1 готвач в детска градина, средно спец.обр.

1 лаборант в произв.предприятие, средно/висше техн.обр.

1 оперативен счетоводител, средно обр., комп.умения, 5г опит в бюджетно счет-во

1 учител V-VII клас в група за целодневно обучение, висше обр. БЕЛ/математика

5 техн.ръководители на стр.обекти, висше техн.обр., комп.умения, AutoCAD, шоф.кн.кат.В/C, 2г опит

5 стр.работници, средно обр., шоф.кн.кат.C

1 портиер, средно обр., шоф.кн.кат.В

1 маркировач-продавач в заведение за бързо хранене, средно обр., комп.умения

10 манипуланти в пр-во на части за автомобили, средно обр., док-т за упр-ние на кари

10 работници в пр-во на части за автомобили, средно обр.

1 монтьор на силови ел.табла, средно спец.обр., 1г стаж, мястото е за с.Иваново

2 обслужващи работници в обработка на метални изделия, без изискване за образование

2 зареждачи и 5 сортировачи за производство на чорапи, средно или основно образование

1 супервайзор за производство на чорапи, средно или висше обр., комп. умения

1 оператор на компютър в автосервиз, на 4 часа, средно обр. и комп. умения.

2 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит

2 шофьори на товарни автомобили над 12 т., ср. обр., шоф. кн. кат. С+Е

1 общ работник в училище, ср. техн. обр.

3 работници в производство на полиетиленови изделия, ср. обр., шоф. кн. кат. В

1 общ работник в болнично заведение, основно обр.

1 фризьор, ср. обр., квалификация, опит.

4 фрезисти, средно техн. обр., опитът е предимство

4 оператори на заваръчен робот, ср. техн. обр., опитът е предимство;

2 продавач-консултанти на хранителни стоки, средно обр.

20 оператори, сглобяване на детайли в пр-во на мет.конструкции и дограми, средно техн.обр., 1г опит

1 специалист офериране и отчитане, висше обр.-стр.инженер, англ./немски ез., комп.умения, 2г стаж

3 инженери-конструктори, висше обр.-маш. или стр.инженерство, англ./немски ез., комп.умения, пр-ми за проектиране, 2 г. стаж

20 шофьори, международни превози, средно обр., шоф.кн.кат.С+Е

1 работник, поддръжка на сгради, основно обр.

1 монтажник, електрооборудване, средно обр.- ел. техника, 3г. стаж

1 оптик за оптика, средно спец.обр., комп. умения

1 техн. сътудник - счетоводител на 4ч. в произв. фирма, средно/висше обр., комп.умения, опит

10 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.

1 медицински специалист в ДГ на 4ч, висше/полувисше обр. - медицина, мястото е за с.Пиргово

1 хигиенист в училище, средно обр.

4 шофьори за разносна търговия, средно обр., шоф.кн.катВ/С

6 складови работници, средно обр., шоф.кн.катВ

4 зареждачи в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно обр.

2 складови работници в склад за стр.материали, средно обр.

3 санитари в социална услуга, средно/основно обр.

1 психолог на 4ч. в социална услуга, висше по специалността

1 учител по български език и литература в гимназиален етап на обучение, висше обр.по специалността

2 чистач/хигиенист в цех за производство на тестени изделия, средно /основно обр.

3 сладкари в цех за производство на тестени изделия, средно/ основно обр.

5 общи работници в цех за производство на хляб и тестени изделия, средно /основно обр.

1 дърводелец, средно техн. обр., владеене на средно ниво английски език е предимство, както и професионален опит

1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения

2 работници за озеленяване, основно обр., работа с моторна коса и/или резачна машина, 2г. опит

2 работници за озеленяване, основно обр.,

1 мебелист, средно обр., опит, мястото е за с.Николово

2 полевъди, без изискване за обр., мястото е за с.Семерджиево

1 агроном, висше по спец., опит, мястото е за с.Семерджиево

1 механик на земеделска техника, средно обр., опит, мястото е за с.Семерджиево

13 монтажници на строителни машини, средно техн. обр. е предимство

2 специалисти продажба, висше инженерно обр., англ. език, комп. умения, опит в производство

1 складов работник в шевно производство, средно/основно обр.

1 комплектовач в шевно производство, средно/основно обр.

7 опаковачи на метални тръби, средно обр.

5 контрольори по качество, средно техн. обр., опитът е предимство

5 работници поцинковане, 7 работници на тръбна линия, 5 работници товаро-разтоварна дейност, средно обр.

5 шлосери, средно обр., опит

1 технически сътрудник, висше обр., английски език (писмено и говоримо), комп. умения

2 складови работници, мотокаристи в производство на строителни материали, средно техн. обр., комп. умения (складова програма), опит

4 оператори, производствена линия в производство на строителни материали, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар (предимство)

7 монтажници на корпусна мебел, средно техн. обр., опит

1 продавач-консултант за хранителен магазин ,средно обр., опит

1 ветеринарен лекар, висше по специалността

1 снабдител-доставчик, основно обр., шоф. книжка кат. В

5 оператори на машина за разпробиване на ПДЧ, средно техн. обр., опит 2 години

5 помощник -работници в мебелно производство, средно /основно обр.

7 монтажници за външен монтаж на корпусна и мека мебел, средно техн./основно обр.

1 инженер-технолог, висше обр. (електроника, автоматика), отлични комп. умения (CAD-CAM, Eagle, OrCAD/Altium Designer), отлично владеене на английски или немски език, шоф. кат. В

5 машинни оператори, изработване на печатни платки, висше/средно обр., комп. умения, владеене на английски език (предимство)

5 монтажници, електронни елементи, средно обр., комп. умения

5 шмиргелисти, средно техн. обр.

5 монтажници, метални конструкции, средно техн. обр.

5 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, средно техн. обр.

2 инженери-електроници, висше обр. -електроника/автоматика, опит

10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.

2 лаборанти, средно хим.обр., опит

15 апаратчици и 10 работници в хим. производство, средно/основно обр.

10 помощници, оператор в мебелно производство, средно/основно обр., без опит

2 електрокаристи, водач на ричтрак (високоповдигач -12м), средно техн. обр., професионален опит

5 тапицери в производство на мебели, средно техн. обр., професионален опит

1 началник производство, висше обр. -машинно или индустриално инженерство, комп. умения, стаж по специалността

6 тапицери в производство на матраци, средно обр, опит

1 шлосер-електрозаварчик, средно обр.

5 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността

3 бригадири в шевно производство, средно обр., опит

10 монтажници на дограма, окачени фасади, метални конструкции и обшивки, средно техн. обр., опитът е предимство

15 машинни оператори на ЦПУ, средно техн. обр., опитът е предимство

2 електротехници за поддръжка на машини, средно техн. обр., опит

3 електромеханици за поддръжка на кранове, средно техн. обр., опит

4 готвачи, средно обр., 2 г. опит

2 помощници в кухня, 2 камериерки, 2 сервитьори, 2 продавач-консултанти, средно обр., местата са за с. Иваново

20 служители запитвания, средно/висше обр., немски ез.- ниво С1, комп. умения

20 служители back office, средно/висше обр., немски ез.- ниво В1, комп. умения

2 пом. готвач в соц. услуга, средно спец.обр., 1 г. опит

1 бояджия на стоманени конструкции, средно обр., 2 г. опит

35 обслужващи работници и 5 склададжии в производство на матраци, средно обр.

5 лекари и 5 мед.сестри за болнично заведение, висше по специалността

10 санитари за болнично заведение, средно/основно обр.

3 учители, детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП, комп. умения

2 соц. работник в общежитие, висше обр. – соц. дейности /соц.педагогика, комп. умения, опит

1 счетоводител в бюджетно счетоводство, висше обр. - счетоводство, комп. умения, опит

1 началник склад, висше иконом. обр., комп. умения, англ.език е предимство

1 техник на електро-домакинска техника, средно обр., шоф. кн. кат.В, 1 г. опит

14 обслужващи магазин, средно обр.

1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.

1 фадромист и мотокарист, средно/основно обр., правоспособност

10 комплектовачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно/основно обр.

6 машинни оператори в производство на спиртни напитки, основно обр.

1 крояч в шевно производство, средно/основно обр., опит

4 технолог-конструктори в шевно производство, средно обр., опит

2 контрольори, качество в шевно производство, средно обр., комп. умения, опит

3 общи работници в шевно производство, средно/осн. обр.

6 общи строителни работници и 4 кофражисти, средно/основно обр., опит

1 строителен техник, средно по специалността, комп. умения, опит

1 кантонер на железен път, средно обр.

2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С

1 репортер, висше обр. по специалността

1 редактор, висше обр. по специалността

3 водачи на мотокар в производство на матраци , средно обр., правоспособност

20 общи работници в производство на матраци, средно/основно обр.

2 машинни оператори на копчешиеща машина, средно обр.

1 стругар, средно техн. обр., опит

1 пазач НВО и соц.асистент в соц.заведение, средно/основно обр.

1 касиер в търговски обект, средно обр., мястото е по чл.38 от ЗХУ

2 моделиери-конструктори в шевно производство, средно спец. обр., опит

12 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит

2 обезкоствачи-транжори, 1 работник- обработка на вътрешности и 1 коляч в производство на месо, средно/основно обр., местата са за с. Г. Враново

2 счетоводители, висше иконом. обр., до 2г. стаж, местата са за с. Г. Враново

1 гл. счетоводител, висше иконом. обр., 3 до 5г. стаж, мястото е за с. Г. Враново

1 еколог, висше обр. по специалността, стаж

10 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит

3 мотокаристи в производство на матраци, средно/основно обр., правоспособност за управление на мотокар

10 редачи в производство на огнеупорни изделия, основно обр.

10 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно обр.

2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност

4 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността

2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.

1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.

23 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

67 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

• места по чл.38 от ЗХУ:

1 шивач, без изискване за обр., 1 г. опит

1 пром. дизайнер, висше по специалността, испански език, комп. умения, 1 г. опит

3 организатори логистика на продажбите, висше обр. – икономика на туризма, испански ез., комп. умения, 1 г. опит

9 консултанти (промотьори), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, ms office

8 машинни оператори в производствово на автомобилни части, средно обр.

1 общ работник в склад на 4ч., средно обр.

3 колачи на животни и 1 транжор, средно обр., 5г опит

2 помощник -машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2г. стаж

2 обслужващи работници в мебелно производство, средно обр., 1г. стаж

3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5г стаж

1 контрольор качество в чорапено пр-во, средно обр., комп.умения

4 продавачи-консултанти в търг.верига, средно обр.

2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г стаж

1 инженер индустриални машини и с-ми, висше обр.-маш./индустриален инженер, англ.ез., AutoCAD/SolidWorks

1 маш.инженер, висше обр. по специалността, , англ.ез., AutoCAD/SolidWorks

1 техник-механик на инструменти, средно обр., квал.група по електробезопасност

1 складов работник, средно обр., шоф.кн.кат.В, св-во за упр-ние на високоповдигач е предимство

1 зареждач и 2 работници, сглобяване на детайли в пр-во на автомобилни части, средно обр.

• лятна сезонна заетост

1 камериерка в хотел, средно обр., гр.Приморско

10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр.Китен

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др./, 2 години опит /за гр. Борово/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Май е такъв един месец, в който да идеш на плаж е още рано, а да започнеш диета е вече късно...

Харесай Дунавмост във Фейсбук