Свободни работни места в Русе към 26 февруари 2021 година

2
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 готвач в детска градина, средно проф. обр.

1 огняр на газов котел в детска градина, средно обр., правоспособност

10 общи работници в производство на керамични изделия, средно обр.

35 обслужващи работници и 5 склададжии в производство на матраци, средно обр.

1 учител, начален етап в целодневна група, висше обр. - НУП

5 лекари и 5 мед.сестри за болнично заведение, висше по специалността

10 санитари за болнично заведение, средно/основно обр.

1 гл.счетоводител, висше обр. - счетоводство, англ.език, комп. умения, опит в бюджетно счетоводство

3 учители, детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП, комп. умения

5 електромонтьори, средно техн. обр., опит

2 соц. работник в общежитие, висше обр. – соц. дейности/соц.педагогика, комп. умения, опит

1 счетоводител в бюджетно счетоводство, висше обр. - счетоводство, комп. умения, опит

1 началник склад, висше иконом. обр., комп. умения, англ.език е предимство

1 техник на електро-домакинска техника, средно обр., шоф. кн. кат.В, 1 г. опит

2 обслужващи магазин, средно обр.

1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.

1 здравен медиатор, средно обр., турски/ромски ез., комп.умения

1 административен секретар, средно/ висше иконом. обр., комп. умения, стаж

1 хигиенист за склад, средно/основно обр.

1 фадромист и мотокарист, средно/основно обр., правоспособност

2 общи работници за търг. обект., средно обр.

1 търговски представител, средно обр., шоф.кн.кат.В

10 комплектовачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно/основно обр.

6 машинни оператори в производство на спиртни напитки, основно обр.

1 крояч в шевно производство, средно/основно обр., опит

1 технолог-конструктор в шевно производство, средно обр., опит

2 инженери-конструктори, висше обр.- стр.инженер, немски/англ.ез., комп. умения - МКЕ-Scia Engineer, SAP 2000, RFEM, AutoCAD, 2 г. опит

15 шлосери-монтажници, средно техн. обр.

1 проектов ръководител и висше обр.- стрoителен инженер, немски/англ.ез., комп. умения - Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, 5 г. опит

1 специалист офериране и отчитане, висше обр.- строителен инженер, немски/англ.ез., комп. умения - Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, 3 г. опит

2 контрольори, качество в шевно производство, средно обр., комп. умения, опит

4 общи работници в шевно производство, средно/осн. обр.

6 общи строителни работници и 4 кофражисти, средно/основно обр., опит

3 заварчици електродъгово и газово заваряване, средно/основно обр., правоспособност

1 юрисконсулт, висше обр.-социални/стопански/правни науки, комп. умения, мястото е за с.Иваново

1 старши експерт, висше обр.- социални/стопански/правни науки, комп. умения, 1 г. стаж, мястото е за с.Иваново

1 строителен техник, средно по специалността, комп. умения, опит

1 кантонер на железен път, средно обр.

2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С

1 репортер ,висше обр. по специалността

1 редактор ,висше обр. по специалността

1 хигиенист на 4 часа, средно/основно обр.

3 водачи на мотокар в производство на матраци , средно обр., правоспособност

20 общи работници в производство на матраци, средно/основно обр.

2 машинни оператори на копчешиеща машина, средно обр.

1 оператор на банциг в шерно производство, средно обр.

1 стругар, средно техн. обр., опит

1 портиер в училище, средно техн. обр., 3г. стаж

2 възпитатели в общежитие, висше педагогическо обр., комп. умения, 10г. стаж

2 заварчици СО2, средно / основно обр.

1 оперативен счетоводител, средно иконмическо обр., комп. умения

1 разносвач в склад за плодове и зеленчуци, основно обр.

1 пазач НВО и соц.асистент в соц.заведение, средно/основно обр.

2 началници смяна в търговски обект, средно/висше обр., комп. умения, търгов. и ръководен опит

2 хигиенисти за търговски обект, средно/основно обр.

1 касиер в търговски обект, средно обр., мястото е по чл.38 от ЗХУ

3 началници смяна и 3 механици в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр., опитът е предимство

4 инженери в производство на филтри за автомобили, висше техн. обр., англ. език е предимство, комп. умения, АutoCAD, опитът е предимство

10 опаковачи и 10 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно/основно обр.

4 контрольори качество в производство на филтри за автомобили, средно/ висше техн. обр., англ.език е предимство, комп. умения

5 настройчици на машини в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр.

6 машинни оператори в производствово на строителни смеси, средно обр.

3 механици и 3 ел. монтьори за поддръжка на машини, средно техн. обр., опит

3 моделиери-конструктори в шевно производство, средно спец. обр., опит

1 техн. сътрудник в шевно производство, средно/висше обр., френски език, комп. умения

10 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит

8 машинни оператори в производство на керамични изделия, средно обр.

3 мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност за управление на мотокар, опит

2 хигиенисти, средно/основно обр.

5 машинни оператори в производство на картоненени изделия, средно техн. обр.

11 работници, спомагателни дейности в шевно производство, средно обр.

1 настройчик и програмист на металообработващи машини с ЦПУ, средно обр., 1г. стаж

1 инженер-конструктор, висше обр. в областта на машиностроенето, англ.език, комп.умения, CAD с-ми

2 мехатроници, средно техн. обр.

1 соц. работник в соц.услуга, висше обр. – соц. дейности/соц.педагогика/ерготерапия, комп.умения

2 обезкоствачи-транжори, 1 работник- обработка на вътрешности и 1 коляч в производство на месо, средно/основно обр., местата са за с. Г. Враново

2 счетоводители, висше иконом. обр., до 2г. стаж, местата са за с. Г. Враново

1 гл. счетоводител, висше иконом. обр., 3 до 5г. стаж, мястото е за с. Г. Враново

1 еколог, висше обр. по специалността, стаж

20 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит

4 електромеханици в мебелно производство, средно елктротехн. обр., англ./немски език, комп. умения, шоф. кат. В, опит

3 шлайфисти на метални изделия, средно обр.

4 бояджии, прахово боядисване на метални изделия, средно обр.

1 хигиенист в шевно производство, средно/основно обр., опит

10 оператори процес и 5 зареждачи в чорапно производство, средно обр.

3 механици на машини в чорапно производство, средно техн. обр.

1 машинен инженер, висше обр. по специалността

2 инженери електрообзавеждане, висше обр. по специалността

10 стр. електротехници, средно електротехническо/др. техн. обр.

4 машинни техници в чорапно производство, средно техн. обр.

10 плетачи в чорапно производство, средно/основно обр.

10 опаковачи и 4 сладови работници, в мебелно производство, средно обр.

2 работници, спомагателни шивашки дейности, средно обр., минимален опит

3 контрольори, качество в производство на метални изделия, средно техн. обр., опит

6 общи работници в производство на метални изделия, средно/основно обр.

10 опаковачи в производство на метални изделия, средно/основно обр.

2 техници-механици в пр-во на метални изделия, средно техн.обр.

5 оператори на тръбна линия, средно обр., опит в производствено предприятие е предимство

2 оператори разкрой, средно обр., опит

3 мотокаристи в производство на матраци, средно/основно обр., правоспособност за управление на мотокар

10 общи работници в производство на матраци, средно/основно обр.

1 медицински специалист в детска градина на 4 часа, висше обр. по специалността, мястото е за с.Пиргово

5 шлосери и 5 електрозаварчици в производство на метални тръби, средно/основно обр., опит

15 апаратчици в хим. производство, средно хим. /техн. обр. е предимство, комп. умения, опитът в хим. производство е предимство

7 електротехници, средно спец. обр., опит

1 лектор по немски език, висше обр. по специалността, комп. умения, учителска правоспособност

3 фрезисти, средно техн. обр., опит

3 техници телекомуникация, средно обр., шоф.книжка кат.В, техн. познания

2 сервизни техници на битова техника, средно техн.обр.

2 шивачи на изделия от нетъкан текстил, средно обр.

1 гледач на животни, без изискване за образование

1 ветеринарен лекар/ ветеринарен техник, висше/средно обр. по специалността

4 монтажници, електронно оборудване, средно обр.- електротехн.специалност, удостоверение за безопасност е предимство

22 международни шофьори за Европа, средно образование, шоф. кн. кат. С+Е

10 редачи в пр-во на огнеупорни изделия, основно обр.

10 оператори на преса в пр-во на огнеупорни изделия, средно обр.

2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност

2 оператори на ПСМ /багер, фадрома, булдозер/, средно/основно обр., правоспособност, работните места са за с.Тетово

12 специалисти, кредитна администрация, висше обр., румънски език, комп.умения

5 продавач-консултанти, средно обр.

20 служители запитвания, средно/висше обр., немски ез., комп.умения

4 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността

2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.

1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.

32 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

185 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

-места по чл.38 от ЗХУ:

1 шивач, без изискване за обр., 1г. опит

1 пром. дизайнер, висше по специалността, испански език, комп. умения, 1г. опит

3 организатори логистика на продажбите, висше обр. – икономика на туризма, испански ез., комп. умения, 1г. опит

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 социален работник, висше образование, спец. ”Социална педагогика” /за гр. Борово/

1 сътрудник, социални дейности, средно образование /за гр. Борово/

1 специалист, социални дейности, висше образование /за гр. Борово/

1 трудотерапевт /за с. Брестовица/

1 медицинска сестра, полувисше образование по специалността /за гр. Борово/

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

2 заварчици, средно обр.

2 механошлосери, средно обр.

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Петима Петко не чакат! - казали медицинските сестри и започнали операцията без хирурга.

Харесай Дунавмост във Фейсбук