Свободни работни места в Русе към 25 ноември 2021 година

0
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

2 складови работници, средно обр.

2 шофьори, лекотоварен автомобил за разнос на опаковки, средно обр. , шоф. кат. В

2 шофьори, пласьори на хляб и хлебни изделия , средно обр., шоф. кат. В

1 изпълнител, средно обр., документ за правоспособност за работа с ниско напрежение, квал. група за безопасност при работа по ел. уредби и мрежи

1 барман-сервитьор за втора смяна, средно обр.

2 охранители НВО за нощни смени, средно обр.

1 оперативен счетоводител, висше иконом. обр., комп. умения, опит

1 главен специалист, средно обр., комп.умения, 2г. стаж

1 шофьор, лекотоварен автомобил за транспорт на товари в България и Румъния, средно обр., шоф.кат. В

1 старши учител по английски език, висше обр. по специалността за у-ще в с. Щръклево

1 учител по учебна практика-силнотокова, висше обр.- Електроенергетика/Електроснабдяване и електрообзавеждане, комп. умения

10 обслужващи магазин за пром. стоки, средно обр.

4 електромеханици в производство на филтри, средно техн. обр., опит

10 опаковачи в производство на филтри, средно обр.

13 машинни оператори в производство на филтри, средно обр.

5 настройчици на машини в производство на филтри , средно техн. обр.

2 началници смяна в производство на филтри, средно обр.

3 контрольори, качество , висше/средно обр., владеене на английски език и опит в производство е предимство

10 кредитни консултанти, средно обр., почасова заетост на граждански договор

1 началник - смяна в хим.пр-во, висше/средно хим.обр., 3г. стаж

5 апаратчици, 3 младши апаратчици и 6 апаратчици-разфасовка в хим.пр-во, средно обр., произв. опит е предимство

5 апаратчици-бункеристи в хим.пр-во, средно/основно обр., произв. опит е предимство

2 техници КИПиА в хим.пр-во, висше/средно обр. – Електротехника/Електроника и автоматика / Автоматизация на производството, опитът е предимство

3 шлосери-тенекеджии в хим.пр-во, средно обр., 2г. опит

2 водачи, мотокар, средно обр., правосп. за управление на мотокар

5 общи работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно обр.

1 шофьор-пробовземач, средно обр., шоф. кн. кат. В, 3г. стаж

1 работник, тоалетна, средно обр.

1 начален учител, висше обр. – НУП, комп. умения, мястото е за с.Ново село

3 мотокаристи в пр-во на санитарен фаянс, средно обр., правоспособност за упр-ние на мотокар, стаж

3 електромеханици в пр-во на санитарен фаянс, средно/висше техн. обр., четвърта квалиф. група по електробезопасност, комп. умения, стаж

10 маш .оператори и 6 общи работници в пр-во на санитарен фаянс, средно обр.

10 работници на тръбна линия и 10 общи работници в пр-во на изделия от метал, средно обр.

1 чистач в детска градина, средно обр.

4 контрольори качество в шевно пр-во, средно обр., опит

40 машинни оператори кроене в в шевно пр-во, средно обр., опит

1 монтьор на силови ел. надземни кабели, средно обр., св-во за правоспособност за упражняване на професията, 1г. стаж, мястото е за с.Иваново

3 дограмаджии и 4 монтажници на Al и PVC дограма, средно обр., опит

5 мебелисти-монтажници на мебели от плоскости, средно обр., опит

1 логопед в соц. услуга, висше по специалността

3 електромеханици в мебелно пр-во, средно обр. с електро-техн. насоченост, английски / немски ез. – предимство, комп. умения, шоф. кн. кат. В

5 мотокаристи в мебелно пр-во, средно обр., правоспособност за упр-ние

1 биолог за болнично заведение, висше обр.- Биология и микробиология

5 лекари, висше обр.-медицина

5 акушерки, висше обр.по специалността

2 докери, средно/основно обр.

1 хигиенисти в шевно пр-во, средно обр.

1 моделиер-конструктор, облекла, висше/ средно обр., опит

1 асансьорен техник, средно ел. техн. обр.

2 продавачи-консултансти в магазин за готова храна, средно обр.

2 продавачи-консултансти в магазин за пром. стоки, средно обр.

1 хигиенист на намален раб. ден, средно обр.

2 детегледачи/ки в соц. услуга, средно обр.

1 работник поддръжка в соц. услуга, средно обр., шоф. кн. кат. D

2 техници КИПиА в хим.пр-во, висше/средно обр. –електротехника/електроника и автоматика / Автоматизация на производството, 2-ра или 3-та квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения, придобита квалификация за безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации, опит

4 шлосери-тенекеджии, средно техн. обр., опит

7 апаратчици в хим. пр-во, средно хим./техн. обр., опит

10 работници в хим.пр-во, средно обр., опит е предимство

1 младши произв. технолог, висше хим. обр., англ.ез., комп. умения, опит е предимство

1 обслужващ р-к в пр-во на части за мебели, без изискване за обр.

1 офис-сътрудник, средно/висше обр., комп. умения

1 счетоводител, средно/висше иконом. обр., комп. умения

1 общ работник във фирма за търговия с автомобили, средно обр.

25 шивачи на кожена тапицерия, средно обр., опит в шевно/кожено пр-во

3 контрольори по качество на кожена тапицерия, средно обр., опит в шевно/кожено пр-во

5 оператори, парогогенератор, средно обр., фирмата предлага курс за правоспособност

5 оператори, парна турбина, средно обр.

1 счетоводител, средно иконом.обр., комп.умения, мястото е за с.Иваново

15 монтьори на топлофикационни съоръжения, средно техн./средно обр.

1 работник поддръжка на кафе-автомати, средно обр., шоф. кат.В

6 машинни оператори производство на брикети и пелети, основно обр.

2 охранители НВО, средно/основно обр.

3 почиствачи на метални отливки , средно /основно обр.

2 шивачи в чорапено пр-во, средно/основно обр., опит

1 главен готвач в соц. услуга, средно спец. обр., опит

1 общ работник в шевно производство, средно /основно обр.

5 електромонтьори, средно електротехн. обр., опит

1 помощник-сладкар, средно обр.

3 шмиргелисти, средно обр.

2 контрольори, качество , висше / средно техн.обр., комп. умения, опит

3 заварчици, средно техн. обр., правосп. за заваряване

4 монтажници, метални конструкции, средно техн. обр.

4 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, висше/ средно техн. обр.

1 заместник –ръководител счетоводен отдел, висше обр./ счетоводство, финанси/, комп. умения, опит 3-8 години

1 общ работник за товаро-разтоварна дейност на плодове и зеленчуци на 4 часа, средно / основно обр.

2 работници, сглобяване на детайли в мебелно производство, средно обр.

5 стругари, средно техн. обр., проф. опит 2 г.

6 заварчици, средно техн. обр., документ за правоспособност за заваряване, проф. опит 2 г.

5 машинни оператори, металообработващи машини, средно техн. обр., проф. опит 1 г.

5 фрезисти, средно техн. обр., проф. опит 2 г.

3 общи работници /изкопчии/, средно/основно/без образование

1 гробар, средно/ основно, без образование

1 тракторист, средно /основно

1 строителен техник, средно обр., шоф.кат. В

2 пиколо в хотел, средно обр., английски език, шоф. кат.В

2 готвачи в хотел, средно обр., опит

2 администратори за СПА/фитнес в хотел, средно обр., английски език, комп.умения

2 масажисти в хотел, средно обр., опит

1 кинезитерапевт в хотел, висше обр. по специалността, англ. език, опит

1 специалист ТРЗ и личен състав, висше иконом. обр., комп. умения

2 оператори на машина за мелене в пр-во на ел.инсталац. изделия, средо/основно обр.

2 оператори на машина за мелене в пр-во на ел. инсталац. изделия, средо/основно обр.

1 мед. сестра за общопрактикуващ лекар, висше медицинско обр., комп. умения

4 оператори на плетачна машина, средно/основно обр., опит

1 продуктов мениджър с отлично владеене на сръбски език /писмено и говоримо/, английски език /писмено и говоримо/, комп. умения

3 шофьори, автобус, средно обр., шоф. кат. D

3 чистачи/ хигиенисти, средно / основно обр.

3 електромеханици, висше / средно техн. обр.

4 заварчици на метални изделия, средно/основно обр., правоспосбност

6 опаковачи и 6 зареждачи на метални изделия, средно обр.

5 шлосери в пр-во на метални изделия, средно техн. обр.

4 електромонтьори, средно/висше обр.- ел.техника/електроника, опит

10 оператори пелетизиране, средно техн. обр.

3 монтажници и 2 ел.заварчици на пром. газови и отоплителни инсталации, средно/основно обр.

1 продавач и 1 касиер в магазин за хранителни стоки, средно обр.

1 хигиенист, основно обр.

1 камериерка в хотел, средно обр.

1 продавач, интернет търговия, висше /средно обр., отлично владеене на румънски език, комп. умения

1 сервизен техник, средно/висш техн.обр., комп.умения

3 складови работници, средно обр.

15 машинни оператори и помощник оператори в мебелно производство, средно техн. обр.

5 складови работници в мебелно производство, средно обр.

5 електрокаристи в мебелно производство, средно обр., правоспособност

1 маш. инженер, поддр. на CNC машини в мебелно производство, висше инженерно обр.

2 мехатроници за автомобилна пром., висше/средно обр. по специалността

2 специалисти качество за автомобилна пром., висше инженерно обр., англ. Ез

10 оператори на машини в производство на санитарни изделия,средно обр.

5 техници поддръжка на машини в производство на санитарни изделия, висше/ средно обр.

5 заварчици на СО, правоспосбност/опит

2 настройчици на преси в пр-во на ел. инсталац. изделия, висше инженерно обр.

2 ел. монтьори в пр-во на ел. инсталац. изделия, средно техн. обр.

7 зареждачи в пр-во на ел. инсталац. изделия, средно обр.

2 офис администратори в офис за куриерски услуги, средно обр.

7 мед.сестри за соц.заведения, висше обр.по специалността

4 санитари за соц.заведения, без изискване за обр.

2 соц. асистенти, без изискване за обр

1 парамедик за соц.заведение, висше/средно обр., 2 г. курс на обучение с придобита IV степен

1 психолог в соц.заведение на 4ч., висше обр.по специалността

2 тапицери, 4 маш.оп-ри и 2 общи работници в пр-во на пружини, средно обр., опит

1 ерготерапевт в соц. услуга, висше обр. по специалността, комп. умения

2 чистачи, производствени помещения, средно /основно обр.

10 общи работници в пр-во на матраци, средно обр.

3 мотокаристи в пр-во на матраци, средно обр., правоспособност за упр-ние на мотокар

2 продавач-консултанти за денонощен хранителен магазин, средно обр.

5 шлосер-монтьори, средно техн. обр., правоспособност

15 обслужващи магазин, за верига м-ни за хранителни стоки, средно обр.

5 общи работници, промишлеността , средно обр.

10 медицински сестри за болнично заведение, висше обр.по специалността

25 санитари за болнично заведение, средно /основно обр.

5 водачи, мотокар, средно техн. обр., правосп. за управление

5 машинни-оператори в производство на керамични плочки, средно техн. обр.

4 оператори, въвеждане на данни, висше обр., комп. умения

4 продавачи в м-н за хранителни стоки, средно обр., с опит/без опит

6 хигиенисти, професионално почистване, средно/основно обр., р-та на 4/6 часа

1 старша медицинска сестра, висше обр. / общ профил/, опит

1 маникюрист, средно обр. / обучение/

1 масажист, средно обр./ обучение/

1 козметик, средно обр. /обучение/

1 пастир, средно/основно/ без образование

2 общи работници в склад за въглища, средно /основно обр.

3 обслужващ бензиностаниця (газстанция), средно обр.

4 формочици, 3 леяри , средно /основно обр.

1 продавач-бюфет в училище, средно обр., опита е предимство

10 строители на жилища, средно/основно обр., 2г. опит

1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. - медицина, мястото е за с. Пиргово

6 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

81 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

4 работници спом. шивашки д-ти, средно/основно обр., опит

4 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит в шевно/кожено пр-во

2 общи работници в шевно производство, средно обр

• места по чл. 38 от ЗХУ:

9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE

3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж

2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж

1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам., AutoCAD,

SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направления:

- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник

1 автомонтьор

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 специалист,социални дейности,висше образование,специалност „социални дейности”/за гр.Борово/

1 електромонтьор, средно образование /за гр.Бяла/

1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др./,2 години опит /за гр. Борово/

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

-

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Викаха му "пешкира". Защото се оправяше с всякакви загорели мърсотии.

Харесай Дунавмост във Фейсбук