Русе се стопи с още 2099 души

3
Остаряването на населението в област Русе води до повишаване на неговата средна възраст
Остаряването на населението в област Русе води до повишаване на неговата средна възраст

Към 31 декември 2014 г. населението на област Русе възлиза на 227 685 души, което представлява 3.2% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател, показват последните данни на Националния статистически институт. В сравнение с края на 2013 г. общото население на област Русе намалява с 2 099 души, или с 0.9%, като броят на мъжете се редуцира със 1 028, а този на жените - с 1 071. Мъжете са 111 102, а жените - 116 583, или на 1 000 мъже се падат 1 049 жени при средно 1 057 жени в национален мащаб.

Както за страната така и  за областта е характерна тенденцията за остаряване на населението, изразяваща се в нарастване  дела на населението на 65 и повече навършени години, отчита Националната статистика.

Към 31 декември 2014 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години в област Русе е 22.0% (50 169) от общото й население. В сравнение с 2013 г. този дял нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2000 г. увеличението е с 4.8 процентни пункта. Делът на тази възрастова група в общия брой на населението остава значително по-висок от средния за страната (20.0%). Процесът на остаряване е по-силно изразен при жените отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече навършени години в общия брой на женското население в областта в края на 2014 г. е 25.7%, а на мъжете - 18.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях. 

Към 31 декември 2014 г. децата до 15 години в област Русе са 12.4% (28 123) от общия брой на населението. В сравнение с предходната година относителният им дял нараства с 0.1%, но спрямо края на 2002 г. делът на младите генерации се редуцира с 1.1 процентни пункта. 

В края на 2014 г. общият коефициент на възрастова зависимост - отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 52.4%. През 2000 и 2012 г. този коефициент за областта е бил съответно 46.1 и 49.9%. В градовете това съотношение е значително по-благоприятно - 47.1%, отколкото в селата - 73.9%, но и в двата разреза параметрите се влошават. 

Остаряването на населението в област Русе води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2014 г. достига 44.6 години и е по-висока от средната за България (43.2 години). С по-висока средна възраст в рамките на страната са 9 области.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

В живота има много безсмислени неща. Например, реклама на ракия.

Харесай Дунавмост във Фейсбук