Рашидов предлага 5-годишен мандат за шефовете на БНТ и БНР

0
В мотивите си Рашидов пише, че разпоредбата за 3-годишен мандат е от 1998 г. и оттогава не е променяна
В мотивите си Рашидов пише, че разпоредбата за 3-годишен мандат е от 1998 г. и оттогава не е променяна Снимка: БГНЕС

Мандатът на генералните директори на Българското национално радио и Българската национална телевизия да се увеличи от 3 на 5 години. Това предлага председателят на културната комисия в парламента Вежди Рашидов от ГЕРБ с промени в закона за радиото и телевизията

В мотивите си Рашидов пише, че разпоредбата за 3-годишен мандат е от 1998 г. и оттогава не е променяна, съобщава вестник "Сега". Според него даден директор губи значително време, докато навлезе в длъжността си преди реално да започне да върши работа, като са нужни поне 4-6 месеца за адаптация. Според шефа на културната комисия обаче актуалните проблеми пред обществените медии не позволяват подобна загуба на време. 3-годишната повторяемост поставя в неблагоприятно положение и служителите на БНТ и БНР, започнати дейности не намират своята реализация, нанасят се и трайни вреди във финансов план, смята още Вежди Рашидов.

Според предложението му генералните директори на БНР и БНТ ще могат да бъдат избирани на същата длъжност за не повече от два последователни 5-годишни мандата. Добавя се, че мандатите трябва да бъдат освен последователни, и пълни. За кандидатите за генерален директор на БНР И БНТ се изисква не по-малко от петгодишен професионален опит (а не трудов стаж) в радио и съответно в телевизия. Изрично се записва, че генералните директори се избират след публична процедура. Записано е и, че избор на нов директор следва да се провежда не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на действащия генерален директор.

5-годишни стават и мандатите на управителните съвети на БНР и БНТ. Както и досега, едно лице може да бъде избирано в управителен съвет на БНР или БНТ за не повече от два мандата, като новото тук е, че тези мандати също трябва да са пълни и последователни. Управителните съвети на БНР и БНТ вземат решение с мнозинство (премахва се думата "обикновено") от всички членове. Отпада изискването членовете на управителните съвети на БНР и БНТ да имат местожителство на територията на страната, но остава това, че те следва да са с българско гражданство и висше образование. Въвежда се и изискване за "5-годишен професионален опит", а не просто "опит", в областта на радио- и телевизионната дейност, на културата, журналистиката, аудиовизията, електронните съобщения, правото или икономиката.

Доста от новите текстове касаят и членовете на СЕМ. Досега те можеха да бъдат лица с българско гражданство, висше образование и опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика, както и да имат обществен авторитет и професионално признание. Занапред този опит обаче трябва да е "5-годишен професионален", като въпросните лица не бива да са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпения от общ характер (това се запазва). Отменя се текстът, според който членове на Съвета за електронни медии не могат да бъдат лица, които са еднолични търговци, собственици на капитала на търговски дружества, съдружници, управители, прокуристи или членове на ръководни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Досега членовете на СЕМ не можеха да са консултанти или членове на органи за управление, контрол и надзор на доставчици на медийни услуги, както и да придобиват дялове и акции в тях и в рекламни агенции до 2 години след изтичането на мандата им, както и да са консултанти или членове на органи за управление, контрол или надзор на организации с нестопанска цел - доставчици на медийни услуги до 1 г. след изтичане на мандата им. И двата срока в бъдеще се заменят само с "до 1 година след освобождаването" им. Дава се и още един бонус за членовете на СЕМ - по време на своя мандат те вече ще могат да заемат друга платена длъжност, но само когато става дума за упражняване на научна, преподавателска или арбитражна дейност. След прекратяване на пълномощията им работодателите им ще са длъжни да им осигурят заемането на предишната или на друга равностойна длъжност, ако те пожелаят това. Отменя се и изискването преди встъпване в длъжност членовете на СЕМ да подписват декларация, в която да потвърждават, че отговарят на изискванията по закон.

Членовете на Съвета за електронни медии ще продължат да се избират или назначават за срок 6 г., но се премахва текстът, според който съставът на СЕМ се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента. Остава условието едно лице да не може да бъде член на СЕМ за повече от два мандата (отпада обаче това, че мандатите не могат да бъдат последователни). За времето, през което изпълняват своите функции, членовете на Съвета за електронни медии ще получават месечно възнаграждение в размер, равняващ се на три средномесечни заплати, но не на заетите в народното стопанство, както досега, а на заетите по трудово и служебно правоотоношение.

Добавя се и нов текст, според който при условия и по ред, определени в договор, БНТ предоставя на Народното събрание за безвъзмездно и свободно ползване сигнал за открити заседания, които се излъчват в реално време в интернет чрез  страницата на НС.

Един месец след влизане в сила на закона СЕМ, по предложение на съответните генерални директори, утвърждава нови членове на Управителните съвети на БНР и БНТ, като мандатът на действащите се прекратява се прекратява от датата на утвърждаване на новите членове.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

С ракия от дюли и декември става юли!

Харесай Дунавмост във Фейсбук