Некадърността на "кмета на годината" вероятно ще коства пари на българските данъкоплатци

2
За чистия въздух и европарите за екология
За чистия въздух и европарите за екология

За чистия въздух и европарите за екология:

Днес общинските медийни вувузели артикулират как героичният ни кмет води съдебна битка срещу лошото министерство заради това, че Русе няма да получи европейски средства по оперативна програма "Околна среда".

Единствено Фронтално попита Министерството и получи отговори защо стана така. Пак ще потретим - вината е изцяло на самата Община Русе.

И по-лошото е, че некадърността на "кмета на годината" и на "великия" му екип вероятно ще костват пари на българските данъкоплатци, защото Брюксел ще заведе дело срещу България заради мръсния въздух.

Мръсният въздух конкретно в Русе е една от причините за това дело, след което на страната ни ще бъдат наложени глоби.

Има в Русе общински съветници, които не цепят басма на кмета и администрацията му и поне задават въпроси.

Ето ви малко от декемврийската сесия на Общинския съвет, където кметът Стоилов и заместникът му се оплитат в собствените си лъжи по темата:

***************
Проф. Н. Михайлов: Уважаеми господин Кмете, уважаеми господин Председателю на Общинския съвет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители на общинска администрация, говоря от името на групата социалисти. Ние се запознахме разбира се с отчета, той е 108 страници. Един от най-важните въпроси, които вълнуват нашите съграждани е опазването на чистотата на атмосферния въздух. В раздел … В ресорът Комунални дейности, Дирекция „Екология и транспорт“, Отдел „Екология“ има 2 странички и половина по този въпрос, разбира се какво е направено, освен в екологията има и в други раздели, но общо взето ние не сме удовлетворени от това, което се прави за чистотата на нашия град. Междувпрочем може би знаете, ще припомня само, че Брюксел ни осъди за това, че има 28 общини, които са с най-замърсен въздух в Европа, сред тях сме и ние. Нещо повече той даде някакъв срок, не мога да се сетя колко беше, но ако и това не бъде направено ще бъдем дадени на съда на Европа, вече не само за осъждане, а и за налагане на глоби, какви ще бъдат те, еднократни, аз нямам компетенции по този въпрос. Но няма защо да чакаме Брюксел, всички знаем за протестите, които нашите съграждани правиха напоследък, всички сме виждали по националната телевизия, че нашия град е сред най-замърсените, става дума за метереологичния бюлетин и в този смисъл искам да попитам нещо. Но преди това 2-3 думи за обосновката на въпроса. Известно е, че имаше една програма с общ бюджет 3 милиона лева, която трябваше да направи, която беше предоставена на общините да изработват така наречените актуализирани програми за намаляване нивата на замърсителите. Ние също такава програма разработихме или разработиха, някой екип е работил, ние одобрихме и в крайна сметка с тази програма ние участвахме за получаване, за достъпа до този ресурс от 110 милиона лева. За съжаление съобщенията са, че само 6 или 7 общини, значи става дума за …, може би ще сгреша – Видин, Бургас, Монтана, Димитровград, Пловдив, Смолян и София ще получат ресурс от порядъка на 65 милиона лева, на нас това нещо ни е отказано. Аз за това искам да попитам, какви са критериите, с които нашия град, нашата община няма достъп до този ресурс? Дали сме сгрешили в изработването на въпросната програма, дали нещо е сгрешено при подаването на апликационната форма и каква ще бъде Вашата реакция? Тъй като в медиите изтече новина, че Вашия колега от Горна Оряховица г-н Добрев в подал жалба до Административния съд срещу решение на комитета на наблюдение на ОП „Околна среда“. Интересува ме още …, просто това е едно предложение или въпрос, както искате го възприемете, прави ми впечатление, че в програмата не е посочен екипа, който я е разработил, бих искал да чуя кой, коя компания е разработила тази програма и каква е стойността на този проект. Благодаря. 

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Господин кмета. 

Г-н Пл. Стоилов: Благодаря за въпроса на проф. Михайлов. Бих се радвал повече, ако неговото недоволство по отношение на мерките, които са свързани с екологията бяха казани в конкретен аспект, а не просто като общо недоволство. Това, което не бива да се прави е да се политизира и спекулира с въпроса за околната среда. Никога не съм си позволявал да го правя и това, което искам да го уверя него и общинските съветници е, че основния приоритет в работата на администрацията е работата по сектор екология и чиста околна среда. Когато гледаме след месец бюджета, ще видите и конкретното финансово изражение на това, което сме заложили. Що се отнася до конкретните мерки, които общината предприема, едната от тях беше да кандидатстваме по програмата на околната среда. Значи, ние имаме народен представител, министъра е от квотата на една политическа сила, питайте го защо, защото той беше питан, питайте го по какви субективни критерии определиха тия 7 града и защо Русе не е там. Има 3 критерия, като ние сме посочени, че не отговаряме на третия, а именно, че в програмата за намаляване на фините прахови частици не сме заложили конкретни мерки, които касаят подмяната на отоплителни инсталации и начина на горене, което е абсолютно не е вярно, защото в хода на разработката на цялата проектна система по отношение на тази линия я нямаше Националната програма за намаляване на фини прахови частици. Нещо, което е императивно за изготвянето на общинските програми. И имайки предвид абсолютната незаконосъобразност на решението на министъра, казвам министъра, макар че там има управляващ орган, вчера съм изпратил писмена жалба и обжалвам решението на Управляващия орган, като искам и спиране на програмата. Защото те могат да решат съда след 6 месеца какво се случва, но парите да са раздадени. Сега, моят колега от Горна Оряховица е решил да го направи с пресконференция, така си е преценил, така е правилно, аз прецених, че по-важно е да се действа, отколкото да си пишем актив за това, което се случва. Категорично Русе като най-голям индустриален център, като петия по големина град, като град, който е разположен на такова место, че атмосферата, атмосферното влияние, което оказва розата на ветровете и всички останали други фактори, дават една специфична характеристика на атмосферните условия през по-голямата част от годината, което предразполага задържането на изхвърлените отпадъци било то от битово отопление, било то от автомобили, било то от други източници да се задържат трайно над града и абсолютно, абсолютно незаконосъобразно и мога да кажа нечестно към гражданите на Русе това решение на Министерството на околната среда и водите и неговия управляващ орган. Така, че влизаме си в съдебна процедура, ще си търсим интересите докрай. Аз все пак очаквам, че може да има някакво преразглеждане. Ако това не се случи ние сме заложили в бюджета и всяка година поетапно ще залагаме средства, планираме през 2019-та пилотно да стартира проект, който да бъде извършен на базата на мониторинг на най-замърсения район. Пилотно да бъдат монтирани и филтри, и да бъдат монтирани инсталации за горене на …, за отопление на твърди битови отпадъци, ако не се лъжа сумата беше около … Емилия, около колко, 300 и … ( коментар от зала не се чува ) Ще предложим около 200 000 лева, с което да може да стартираме пилотно тоя проект и в следващата година там, където изцяло се установи ефекта от тия действия да приложим по-масирани мерки. Същевременно ще бъде изключително засилен контролът по отношение на горенето на твърди, на твърди, тоест на тези горива, които се използват за битовото отопление. Ние и в моментът, благодаря на всички граждани, които подават сигнали, пишат конкретно кой блок, кой адрес, коя къща, след получаването на такъв сигнал съвместна група „Екологията“ и РИОС отива на място, извършва посещение, предупреждава, след което санкционира. Искам да ви кажа, че тук, за да имаме ефект в действията трябва да има една нетърпимост от всички граждани на града. Значи, не може да търпим в етажна собственост един или двама да горят в камините си, в печките си за твърдо отопление гуми, всякакви отпадъци, както и промишлени отпадъци от мебелното производство, това се вижда, това се знае. Минете вечер, когато има, тежката мъгла, когато е натиснала града, погледнете и ще видите от блоковете как пушека слиза надолу и как всичко това трови русенци. Разбира се това е 1/3 от замърсяването, което увеличава и процента на фините прахови частици, един голям процент, 1/3 върви от автомобилите. В тая връзка също ще предложим конкретни мерки като не мисля, че повишаването на данъка на автомобилите в компонента екология изцяло би решило проблема, но това ми се струва също, че би допринесло за тая система. Продължаваме да залагаме на екологичния транспорт. Знаете, че в процесът на управление на транспорта ние специално за обществения транспорт ще държим на екологичен чист транспорт. Това касае развитието на тролейбусния транспорт, това в перспектива ще касае и автобусния транспорт. Знаете, говорили сме у друг път какво е нашето виждане там и разбира се третия проблем това е с промишлените замърсители, там ще бъдем безкомпромисни. Държавата, обаче не трябва да подхожда по начина, по който подхожда настоящия министър. Директно си позволявам да го критикувам, защото не може да предложи изменение в Закона за опазване на околната среда, където да вменява задължения без да ги конкретизира и без да дава правомощия и глоби на кметовете, защото видиш ли въздуха е мръсен. Да не би кметът да разрешава едно производство да стартира. Кой дава комплексното разрешение? Кой дава оценката за съответствие? Значи, това са държавни структури, държавни органи, така че държавата да си стъпи на местото и да си изпълнява задълженията по опазването на околната среда. След това, когато се прилагат тези мерки, те да не са избирателно към няколко града, които са успели чрез лобита да надделеят, а нека да бъде принципно за всички градове, където има точна и ясна статистика къде го има проблема. Верно, че София е столица, но не може всичко да отива към столицата. И освен това, кой разрешава продажбата на тези нерегламентирани горива? Ами нека да се вменят на съответните контролни органи, инспекции, метрология или който и да е, да се наложат, да се криминализира, както предложи кмета на София това деяние, за да може да има ефект. Иначе винаги ще търсим виновни, винаги ще изкарваме администрациите виновни, днеска съм аз, друг път ще бъде друг. Значи, не може местната власт сама да реши проблема с екологичното замърсяване, което е в резултат на дейност на промишлените предприятия. А моята позиция тук е ясна, предприятие, което замърсява не трябва да работи, ясно, категорично казано. Това говорихме и с новият инвеститор, който ще ни направи един подарък за празника на града догодина като открие новата фабрика със 700 работни места. Отново в сферата на автомобилната индустрия, фирмата Бадер, която ще изгради в Индустриалния парк своята фабрика. Залагаме на тях, защото те има нулеви вредни емисии и такива като тях ще бъдат толерирани. Отхвърлили сме до момента няколко предложения, където иска да се прави химическа промишленост, където иска да се правят леярни, ние като администрация такива производства в Русе няма да толерираме и няма да подкрепяме. Но това, което до момента е създадено и работи, хайде държавата да си влезе и да си изпълнява задълженията. По отношение на кой е разработил програмата и каква е цената може би допълнително трябва да направя една справка и ще ви информираме писмено. Ако има други въпроси, мога да отговоря. 

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Господин Михайлов. 

Проф. Н. Михайлов: Господин Кмете, аз Ви благодаря за изчерпателния отговор. Въпросът беше конкретен, Вие отговорихте, че един от критериите според оценяващите е, че няма конкретни мерки, насочени срещу основния замърсител – битовото потребление. Аз прегледах двете програми, случайни попаднах на тях да си призная, едната е нашата, а другата е на колегите от Пловдив, наистина в пловдивската програма, аз не съм еколог, но това, което прочетох, тя е програма от повече от 300 страници са посочени конкретни мерки против основния според тях замърсител – битово потребление. Между другото такива неща има и в другите общини, някои предлагат климатици, други филтри, не знам какво си, може би наистина трябва да се обърне внимание, ако отново се кандидатства с актуализирана програма тя да бъде по-конкретна. Това е моето скромно мнение. Благодаря ви. 

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Госпожа Волф, заповядайте. Господин кмета. 

Г-н Пл. Стоилов: Пак искам само нещо да уточня, Затова е атакувано това решение, тъй като абсолютно незаконосъобразно са се позовали на тое трети критерий. Казвам Националната програма не е била приета, тя е задължителен факт, за да се разработи общинската програма. Така, че няма основание на базата на това, те да отстраняват Община Русе. Това, че Пловдив и други градове са имали информация, пак казвам не бива проблем с екологията да се решава на лобистки принципи. 

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Госпожа Волф. 

Г-жа М. Волф: Уважаеми колеги, уважаеми господин Стоилов, всъщност проф. Михайлов зададе една част от въпросите, които исках и аз да задам. И конкретно по същият въпрос, в една медия току-що излезе съобщение, че всъщност Община Русе не е кандидатствала по този проект и съобщението за това е от Министерството на околната среда и водите. ( коментар от зала не се чува ) Фронтално. Ще Ви покажа … ( коментар от зала не се чува ) Не, не, момент … Благодаря, че ви създавам добро настроение. Ще Ви покажа мейла официалния, с който връзки на обществеността на Министерство на околната среда и водите казва, че Община Русе не е кандидатствала за това. Много ще се радвам, ако Вие потвърдите, че това не е вярно, но тука явно има някакво несъответствие. 

Г-н Пл. Стоилов: Ако прессъобщението на Министерството на околната среда и водите е такова, мисля че ще има второ писмо до министъра, в което ще искам писмено обяснение и извинение пред целия град. 

Г-жа М. Волф: Ще ви го покажа впоследствие, да. 

Г-н Пл. Стоилов: А, що се отнася, извинявам се, че така нали директно да отговоря на въпроса. Що се отнася до това дали сме кандидатствали, не или как, господин Карапчански и госпожа Кръстева ще ви представят съответните документи и кореспонденцията с министерството. 

Г-жа М. Волф: Добре, благодаря. Значи, може да го имате предвид от тук нататък за взаимоотношенията си с министерството и по нататъшната кореспонденция. ( коментар от зала не се чува ) Да, очевидно. ( коментар от зала не се чува ) Следващата точка всъщност, по която аз искам да задам въпрос е мерките за енергийна ефективност по системата за улично осветление. Тука сте описал в програмата, отчета Ви е описано, бих искала да знам колко етапа представляват тези мерки и кога ще следва да завърши всеки един от етапите? Това е вторият въпрос. И още един въпрос имах, който казвате в точката за защита на потребителите, че са извършени нощни проверки по подадени сигнали за шум и работа след 23 часа. Ако може ад ми отговорите в рамките на 1 година колко такива средно сигнала се подават от жителите на Русе и съответно колко нарушители биват санкционирани? Благодаря. 

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Господин кмета. 

Г-н Пл. Стоилов: По първият въпрос за енергийната ефективност ще помоля господин Карапчански да ви каже по-конкретно, тъй като ресорно на него е възложено това. Само ще споделя, че ние дълго време чакахме още една структура подопечна на Министерството на околната среда и водите да ни финансира по Екофонда за това и затова закъсняхме с близо 3 години. И след като разбрахме, че там няма разбиране и ни насочват към някакви фондове, което за мене е малко странно, решихме да си решаваме нещата сами, както много пъти сме го правили, така че първи етап и останалите ги финансираме със средства, които Община Русе е заделила. Още нещо пропуснах да кажа като говорихме за екологията, мисля че е важно да го допълня към предния отговор, една много важна програма, на която разчитаме много и която е пряко обърната, както към борбата с фините прахови частици, така и изцяло към програмата за качеството на атмосферния въздух – това е Програмата „Life“, в която участваме. Аз използвам случая да благодаря на София г-жа Фандъкова, които са бенефициент по тая програма, която е на стойност няколко милиона евро. В продължение на няколко години ние заедно с още няколко града бяхме поканени за партньори и се надявам след одобряването на всички процедури тая програма през следващата година да стартира. Конкретното измерение при нея е, че също се залага не само на мониторинг, но основно на системи за подмяна на тези остарели горивни системи, както и за филтри, които да подобряват качеството на въздуха. Така че, ако държавата не обърне внимание на Русе, смятам че ние, както много пъти сме го правили ще си решим въпроса по отношение на екологията. Що се отнася за сигналите за нарушаване на обществения ред искам да ви кажа, че русенци се научиха, че 112 работи. Те се научиха, че аз всяка сутрин го чета тая справка със сигналите и там, където не е реагирано от администрацията се реагира незабавно след подаване на сигнала. Ежедневно имаме сигнали за нарушаване на обществения ред. Може би това се случва всеки ден, основните причинители са нощни, заведения, които работят с удължено работно време, една част от тях са граждани, включително и от някои етноси и една по-малка част са инцидентните сигнали. Значи, по отношение на гражданите, които имат такива обичаи, традиции, да празнуват шумно, там мерките сме ги говорили. Проверките, които се извършват, особено, ако става дума за общински наематели съвместно с полицията имаме уточнена процедура, при два протокола следва предупреждение и ако се наложи наемателя се изгонва. До тоя момент нямаме изгонени наематели, защото още при първото, второто предупреждение и протокол мерките са изключително ефикасни. Но тук много ни е важно да бъдат подавани съответните сигнали. По отношение на заведенията, контрола, който се извършва там се извършва съвместно с Регионалната здравна инспекция, които мерят нивото на шума. Когато имаме констатирани двукратни нарушения на разпоредбите следва процедура по отношение на намаляване на работното време и съответните санкции. При строг контрол и при прилагане на законовите мерки искам да ви кажа, че на тоя етап системата работи. Просто ще ви е необходимо време да извадя една справка, г-жа Волф, колко сигнали са подадени, по колко е реагирано и какви мерки са приложени. Просто няколко дни ще Ви помоля да ми дадете. Госпожа Кръстева ще направи тая справка и ще Ви я представим в писмен вид. 

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. 

Г-н Пл. Стоилов: Сега ще поканя г-н Карапчански да разясни за подмяната на лед-осветлението, но това, което ще изглежда като светене е това, което има като осветление по новите участъци, които в момента пускаме. Виждате, надяваме се, с Наков говорихме до края на тая седмица „Придунавски“ изцяло да светне. Ще се опитаме, времето се пооправя да пуснем и да оправим организацията на движението, тъй като в момента по новите участъци се монтират и пътните знаци. Вчера по сигнали на граждани реагирахме, защото стоят старите знаци, стоят новите, те не са покрити, гражданите грешат, бъркат, поради това, че фирмата не е съобразила да покрие знаците, реагирахме и там. Надявам се до празниците да бъде пуснато по съответния ред съответно участъците, които в момента ремонтираме. Карапчански. 

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, господин Карапчански, заповядайте. 

Д-р Стр. Карапчански: Благодаря. Използвам възможността да внеса яснота по двата поставени въпроса. Започвам с въпросът за кандидатстването по ОП „Околна среда“. Може да влезете на сайта на министерството с дата 12.11.2018 г. на сайта на министерството е публикувано прессъобщение, съгласно, което допустими бенефициенти по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ това са общините – Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. Това е причината, поради която Община Русе не е кандидатствала естествено, тъй като не е допустим бенефициент. Това е причината, поради която г-н Стоилов отбеляза, че ние на два пъти, веднъж преди публикуването на това прессъобщение официално възразихме пред ръководителя на управляващия орган и министъра, като отбелязахме, че не приемаме въпросния критерий като миродавен, поради факта, че към момента на разработването на общинската програма не е действала Националната програма. Тогава разпоредбите бяха, че общините следва да имплементират мерки, свързани с монтиране на филтри на замърсяващите битови отоплители и това бяхме заложили като приоритет, впрочем това беше и основния акцент в първоначалната версия на оперативната програма. Впоследствие имаше това разминаване и декларирахме готовност на декемврийска сесия да предложим допълнение на програмата за атмосферния въздух с този конкретен елемент, за да бъдем допустими, Видно е, че не сме, че не е уважено това възражение, поради тази причина сме стартирали обжалване в съда, както каза г-н Стоилов и с изискване налагане на крайната мярка, спиране на цялата схема, за да няма привилегировани и ощетени бенефициенти. Така, че не ме кандидатствали просто, защото министерството не ни припознава като допустим бенефициент.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • 11
  3
  До 1:
  Тоя няма да се махне сам. Ще се наложи ние ....
 • -7
  2
  хах
  Дунав мост за Вувузелите на БСП.
 • 21
  1
  АУТ
  Да се маха веднага тоя кмет! И всички общински чиновници!!! Всички!!! Ибаха мамата да тоя град!
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Прибирам се към вкъщи и реших да хвана такси. На спирката виждам и моичкия, казвам на таксиметровия да спре, смъквам прозореца и нагло към мъжа си:
– Пич, искаш ли да те водя вкъщи? Баня, вкусна храна, качествени напитки... А и мъжа ми го няма...
Мъжът ми се метна ухилен в таксито, а таксиметровият шофьор онемя, не гъкна даже...

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари