Кметът Пенчо Милков с отчет за свършеното през седмицата

0
Течове на Пленарна зала и други общински сгради налагат спешни ремонти
Течове на Пленарна зала и други общински сгради налагат спешни ремонти Снимка: Dunavmost, архив

Отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков и общинска администрация за свършеното през седмицата

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Специалистите от отдел „Международно сътрудничество и проекти“оказват съдействие на кметствата на малките населени места в Община Русе във връзка с кандидатстването им по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ към МОСВ. Там ще могат да се извършват озеленяване, монтиране на спортни уреди, съоръжения за игра на открито, беседки и други, като сумата на проекта е до 10 000 лв.

Тази седмица кметът Пенчо Милков взе участие в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Съветът оценява проектните идеи по програмите от програмен период 2021-2027г.

Обмисля се ежегодна награда на Община Русе в бизнес сферата. За целта е изпратена покана до браншовите организации, които да посочат критерии за фирми – добри примери в секторите си.

През изминалата седмица се проведе и конкурс за избор на управител на „Център по дентална медицина – Русе“ ЕООД, за който има подаден един комплект документи за участие от д-р Елена Дачева. Комисия с председател Златомира Стефанова – зам.-кмет ИМС, и членове трима общински съветници и трима служители на общинската администрация провери съответствието на подадените документи, както и концепцията за развитието на Центъра по дентална медицина. На втори етап с представяне на концепцията и събеседване с кандидата е взето решение. Комисията ще изготви протокол, който ще бъде внесен на февруарската сесия на Общинския съвет за гласуване.

Освен традиционния базар за мартеници на пл. „Свобода“, със Заповед са определени 7 терена за продажба, като за всеки е предвиден определен брой места за периода от 15.02.2021 г. до 05.03.2021 г. срещу заплащане на такса.

1. ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред магазин „ЦБА” - 3 (три) броя;

2. ж. к. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Тодор Икономов“, пред супермаркет – 3 (три) броя;

3. ж. к. „Родина“, ул. „Чипровци“, до супермаркет „ Пацони” – 4 (четири) броя;

4. бул. „Липник“, пред бл. „Олимп“ - 2 (две) броя;

5. ул. „Николаевска“, пред заведение за хранене и развлечения „Лилия” – 2 (два) броя;

6. ул. „Николаевска“, пред „Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване“ – 2 (два) броя;

7. ул. „Борисова“, пред супермаркет „Пацони” – 5 (пет) броя.

И нещо важно за всички любители на кънките. Ледената пързалка ще преустанови дейността си на 17 януари.

За разлика от миналия сезон, когато финансовият резултат беше около 50 000 лв. загуба, според досегашните неокончателни отчети тя ще възвърне инвестицията си, за което благодарим и на управителя на „Общински пазари„ Кунчо Кунчев.

Предприятието „Общински имоти“ работи усърдно за осигуряване на справедлива политика относно тяхното ползване. Това е възможно благодарение на Комисията по настаняване и картотека, съставена от служители на общинската администрация и общински съветници.

През 2019 г. :

Настанителни заповеди: 70 бр.

Прекратени договори: 43 бр.

Заведени дела срещу заповедите на кмета три броя, от които две спечелени в полза на Общината и едно спечелено в полза на гражданите.

През 2020 г.:

Настанителни заповеди: 109 бр.

Прекратени договори: 85 бр.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Извършените дейности от Отдел „Транспорт“:

- Работна среща с кмета и превозвача на с. Хотанца;

- През изминалата седмица бяха извършени 452 проверки в 114 превозни средства от обществения транспорт.

Служителите на Общинското предприятие „Паркстрой-Русе“ почистиха нерегламентирани замърсявания по ул. „Ангел Кънчев №1 и алея „Лилия“.

Планирани бяха количества и бе заявено купуване на семена за пролетно зацветяване;

- Доставени са 3 нови бензинови машини и 2 електрически за дезинфекция и миене под високо налягане с допълнително оборудване за почистване на графити.

От Общинското предприятие „Комунални дейности“ запълниха улягането на ул. „Д. Дебелянов“ и по пътя за Индустриален парк.

- Продължава ремонтът в сградата на ДГ „Снежанка“, Драматичен театър „Сава Огнянов“ и зала „Свети Георги“;

- Установени са нарушителите, изхвърлящи отпадъци на нерегламентирано сметище на кръстовището улиците „Витиня“ и „Боровец“, като материалите са предадени на компетентните органи;

- Репатриране и санкциониране на място - 120 нарушители на правилата за паркиране, глобите са на стойност 3940 лв.

От Отдел „Екология“ бяха извършени проверки за разхождане на кучета без повод.

- Връчени са 3 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Пухлево дере;

- Проверени бяха 7 домакинства за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, като е констатирано 1 нарушение и се състави 1 АУАН и 6 напомнителни констативни протокола в останалите, които се отопляват на дърва и въглища;

- Изпратено е и писмо до търговско дружество за засаждане на дървета около Мартен и КТМ.

- Проведе се среща за уточняване на параметрите и методите за измерване на станция за контрол на качеството на атмосферния въздух.

„Нелсен – Чистота“ ЕООД изпълнява договор за „Събиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на град Русе и транспортирането им до съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци“

Честота на обслужване

Големите нови съдове с обем 2,5 м3 и 1,1 м3 се обслужват ежедневно.

В началото на събирането на отпадъците в тях в гр.Бургас също е имало недоволство, което постепенно е затихнало.

Пластмасовите кофи се обслужват веднъж седмично.

Изключения са някои адреси, които се обслужват два пъти дневно, както и предоставени съдове с декларация по чл. 16 за определяне на такса битови отпадъци според количеството.

Досега за 2021 г. на фирмата е наложена санкция за допуснато разпиляване на отпадъци в прилежащите на съдовете площи.

Извършени бяха и проверки на почистването около съдовете за битови отпадъци и тези за разделно събиране.

Започна разставянето на новите съдове и в кв. „Възраждане“, като тази седмица са подменени 15.

Проблем създават висящите кабели от кабелните оператори.

Контролът се осъществява чрез достъп на Община Русе до GPS системата, което дава възможност за проследяване.

Отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло:

Проведе се среща с „Екопак България“

Сключен договор от 2009 г. с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД без финансово измерение.

Разположени са 268 трицветни точки за разделно събиране на отпадъци от опаковки, което е със 70 точки повече от изискуемите за град Русе.

Честота на обслужване към момента:

- понеделник и вторник се обслужват жълтите контейнери

- сряда и четвъртък - сините контейнери

- петък –зелените контейнери /веднъж на два месеца/.

В момента се подготвя карта с разположението на точките.

Предстоящо:

От края на януари ще се въведе нов график за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

- понеделник и вторник - жълтите контейнери ;

- четвъртък и петък - сините контейнери

- сряда - допълнителен ден за препълнени точки и зелените контейнери /веднъж на два месеца/

Един от основните проблеми е, че опаковките не се разкъсват или сгъват и не се слагат в определените контейнери, а се изхвърлят до тях. При намокрянето или смесването с битови отпадъци те не могат да се оползотворяват за рециклиране на 100%.

От 18.01. ще пристигне и ще започне работа нов камион за събиране на отпадъците, а най-късно до края на април ще бъде доставен втори нов камион.

Камионите ще бъдат оборудвани с GPS система за контрол на изпълнението на графика.

Замяната на малките зелени контейнери с обем 1,1 куб.м /около 270 броя/ ще започне от март с по-големи с обем от 1,5 куб.м.

Гр. Мартен и с. Николово ще се обслужват веднъж месечно на цвят – жълт, син и зелен.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

Разкрито е първото от общо 4 изнесени работни места на експерти от отдел „Социални дейности“ в кв. Дружба 3, бившия Дом за медико- социални грижи за деца. Там се извършват консултации и прием на документи за предоставяне на почасовите услуги по Механизъм лична помощ и Асистентска подкрепа. През следващите 2 месеца предстои разкриване на още 3 изнесени работни места в русенските квартали, за да бъдат социалните работници максимално близо до потребителите на социални услуги.

Сключено е споразумение с Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015“, касаещо финансирането на месечните възнаграждения на приемните семейства и издръжките на деца с период до 31.12.2021 г.

Извършват се ежедневни проверки в детски и учебни заведения за проследяване спазването на противоепидемичните мерки и дадените препоръки от МЗ.

Официално бе обявен конкурсът за Национална литературна награда „Елиас Канети“

През седмицата заместник-кметът Енчо Енчев проведе работни срещи в Министерството на културата. Обсъдено беше провеждането и финансирането на 60-ия Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ през 2021 г., както и условията за кандидатстване по общинските проекти и програми на МК.

Проведено бе заседание на комисията за разглеждане на заявления за подпомагане на деца с изявени дарби. В началото на февруари предстои награждаване на талантливите русенски деца.

Подготвен е проект за промяна на Наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове.

От днес стартират регулярни обходи за установяване на просещи и скитащи деца на територията на Русе съвместно с представители на ОЗД, БЧК, МВР и МКБППМН.

Обявяване и разпространение на статути на:

  1. Конкурс за рецитал „За да я има България“ - XVII издание
  2. Международен конкурс за рисунка и фотография, посветен на международния ден на водата 22 Март - XIV издание
  3. Създаване на Фейсбук страница за споделяне на информация и разпространение на конкурсите и фестивалите, които организира Младежкият дом в Русе
  4. Участие в уебинар на тема: Как да презентираме идеята си пред инвеститори и спонсори

През тази седмица започна и ремонтът на лекоатлетическата писта в Спортен комплекс „Ялта“. Той се осъществява по Проект на Община Русе, спечелил финансиране от Министерството на младежта и спорта. Докато се извършват всички ремонтни дейности, лекоатлетите ще провеждат тренировките си в спортната зала на АГ „Гео Милев“.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

Поради дългогодишно занемаряване на покриви на общински сгради са установени течове. В подходящо време ще бъдат ремонтирани покривите на централната сграда на Община Русе и Драматичния театър „Сава Огнянов“, където в момента се изпълняват и други строително-монтажни работи.

Един от обектите, които не са били обновявани от години, е Пленарната зала в Община Русе. Извършен е оглед и е направено проучване на отоплителната, климатична и вентилационна системи в помещението. Установен е теч от покрива, който през пролетта ще бъде ремонтиран от фирмата за текущи ремонти.

През изминалата седмица е констатирана авария в отоплителните инсталации на ДСХ „Възраждане“ и сградата на Община Русе на бул. „Скобелев“. Възложено е възстановяването им.

По отношение на пътната инфраструктура за отчетния период е отстранена авария на водопровод на територията на бившия Хлебозавод. Подменени са бордюри по улиците „Черно връх“ и „Белмекен“.

През периода от служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършени 10 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани. Съставени са протоколи от проверките. Изготвени са констативни актове за установени незаконни строежи.

Още през 2019 г. са установени дефекти по изпълнението на Кръговото кръстовище между бул. „Цар Освободител“ и бул. “Липник“, изразяващи се в пропадане на места на пътната настилка и тротоари, обрушена замазка по стъпала, както и проблемите с наводняванията на някои от асансьорите на бул. „България“. Поради това че изпълнителите на обектите не са отстранили дефектите в указания от Общината в срок, както и не са отговорили по никакъв начин на отправянето от нас искане за действие по отстраняване на дефекти в гаранционния срок на обектите, Община Русе ще отстрани дефектите за тяхна сметка и, ако се наложи, ще търси отговорността им по съдебен път.

За отчетния период са одобрени 7 подробни устройствени плана и са издадени 11 разрешения за строеж.

Ежедневно служителите от отдела подготвят отговори по сигнали и жалби на граждани и институции.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Още малко и мързелът официално ще се нарича пролетна умора...

Харесай Дунавмост във Фейсбук