Какво свърши общинска администрация през седмицата в Русе

0
Проведена е среща с представители на „Нелсен чистота“ ЕООД относно подготовката за зимно поддържане на пътната мрежа
Проведена е среща с представители на „Нелсен чистота“ ЕООД относно подготовката за зимно поддържане на пътната мрежа Снимка: Dunavmost, архив

Седмичен отчет на общинска администрация в Русе: 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

- депозирано е предложение до Общински съвет - Русе за утвърждаване на подписано партньорско споразумение с норвежки партньор по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по одобрен проект BGENERGY-2.001-0033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 783 289,09лв.;

- депозирано е предложение до Общински съвет - Русе за утвърждаване на подписано партньорско споразумение между Община Русе и общините Тутракан, Сливо Поле и Ветово за целите на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово По покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 759 704,88 лв.;

- изготви се предложение до НСОРБ, във връзка идентифициране на необходимостта от мерки за адресирането на риска от наводнения на местно ниво, които да бъдат включени в проекта на програма Околна среда 2021-2027.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

- през отчетния период служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 13 проверки на територията на гр. Русе и малките населени места в Община Русе във връзка със сигнали от граждани за незаконно строителство. Изготвени са 2 констативни акта за незаконни строежи, които са в процес на връчване на заинтересованите лица;

- през периода 7 – 10 септември от дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ са издадени 8 разрешения за строеж.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- извършено е третиране срещу кърлежи в кварталите и населените места в Община Русе;

- продължава съвместната информационна кампания на отдел „Екология“ и отдел „Търговия, наемни отношение и защита на потребителите“ във връзка с регламентираното изхвърляне на отпадъците, получени от дейността на търговските обекти;

- почистване на нерегламентирано сметище – до спортна площадка ПГСАГ “Пеньо Пенев“;

- проведена е среща с представители на „Нелсен чистота“ ЕООД относно подготовката за зимно поддържане на пътната мрежа;

- косене и почистване на терени общинска собственост около Музея на транспорта;

- съвместно с представители на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ бе извършен преглед на състоянието на жп прелезите, стопанисвани от Община Русе;

- въведена бе временна организация на движението по ул. „Николай Здравков“ във връзка със строителство на жилищна кооперация;

- продължава приемът на подготвените материали за обявените конкурси по случай Европейската седмица на мобилността;

- косене на растителност по пътя: Николово - Мартен, Мартен - Сандрово, Николово – Хотанца, Юделник и Долно Абланово;

- изрязване на сухи дървета и сухи клони в Парк на младежта и по сигнали на 112;

- ремонтирана бе пътната настилка в междублоковите пространства на кв. Здравец – Изток и в участъци по ул. Григор Пърличев, бул. Гоце Делчев, бул. Липник и ул. Н.Й.Вапцаров, както и в с. Ново село и Семерджиево;

- ремонтираха се дъждоприемни и ревизионни шахти по ул. Тича и бул. Липник;

- отстранени са повреди на уличното осветление по бул. България, бул. Г. Делчев, ул. Плиска, ул. Устово, ул. Алеи Възраждане, ул. Шипка, ул. Сърнена гора, ул. Мальовица, ул. Лом, ул. Йосиф Цанков, ул. Троян, както и по някои от улиците в с. Хотанца;

- положена е хоризонтална пътна маркировка по бул. Цар Освободител, бул. Христо Ботев, ул. Панайот Хитов и ул. Шипка.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

- подготовка за МФ „Мартенски музикални дни“;

- с цел превенция на заразяване с Ковид 19 и информираност за видовете ваксини здравният медиатор посети с. Ново село, консултира граждани и разпространи брошури. На място са направени консултации за предпазване от нежелана бременност и видовете контрацепция. Разпространени са информационни брошури и са разлепени плакати и в кв. Чародейка. Извършени са 24 консултации, като 4 бременни здравно неосигурени жени, са консултирани за възможността да бъдат безплатно прегледани от лекар специалист;

- на 2, 3 и 8 септември се проведе обучение за Първа долекарска помощ за медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети в детските заведения и училищата на територията на Община Русе. Обучението е проведено, съгласно изискванията на Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, като по време на ваканциите на учениците медицинските специалисти преминават задължително ежегодно обучение по оказване на първа помощ при спешни състояния;

- издадена е заповед за насочване на още две медицински сестри за подпомагане работата на Регионална здравна инспекция по прилагане на противоепидемичните мерки;

- извършена е съвместна проверка по сигнал в Детска градина в кв. Средна кула, гр. Русе с отдели „Здравни дейности“ и „Образование, младежки дейности и спорт“;

- изготвено, съгласувано и публикувано на сайта на Община Русе е седмичното меню за детските градини за периода 13.09-17.09.2021 г. Публикувани са и седмичните менюта на Детска млечна кухня в сайта на община Русе и за детските ясли в „Сладко бебе“.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

По походката се познава, кой влиза в морето за удоволствие и кой по "работа".

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари