Българите все по-масово не приемат хомосексуалните

3
Общо 39% от българите са съгласни с твърдението, че гейове, лесбийки и бисексуални хора трябва да имат същите права като хетеросексуалните
Общо 39% от българите са съгласни с твърдението, че гейове, лесбийки и бисексуални хора трябва да имат същите права като хетеросексуалните Снимка: iStock

Българите изглеждат най-негативно настроените европейци спрямо хомосексуалните хора и не са склонни да приемат публични прояви на привързаност между гейове, лесбийки и транссексуални хора.

Това става ясно от резултатите в проучване на "Евробарометър", проведено през май 2019 г. (можете да го видите в прикачения файл). В него се отчита бързо засилване на негативното отношение на българите през последните 4 години, пише Дневник.

То показва, че по принцип анкетираните одобряват равни права за ЛГБТ хората, но половината не ги искат около себе си на работа, 60% не ги приемат да са в политиката, а осем от десет изпитват дискомфорт, когато еднополова двойка проявява публично прояви на любов като държане за ръце или целувка.

Възгледи

Общо 39% от българите са съгласни с твърдението, че гейове, лесбийки и бисексуални хора трябва да имат същите права като хетеросексуалните (спад от 12 пункта между май 2019 и май/юни 2015 г.). В ЕС по-нисък процент, споделящи това мнение, има само в Румъния (38%) и в Словакия (31%).

В противоположния край са Швеция (98%), Холандия (97%) и Испания (91%). С твърдението не са съгласни 45% от българите. България е страната с най-висок процент хора, дали отговора "Не знам" - 16 на сто.

В каква степен сте съгласни или несъгласни с твърдението, че гейове, лесбийки и бисексуални хора трябва да имат същите права като хетеросексуалните хора (%)?

България е на последно място по процент на хората, които са смятат, че няма нищо лошо в сексуална връзка между двама души от един и същи пол. Само 20% (спад от 7 пункта между май 2019 и май/юни 2015 г.) споделят този възглед, за разлика от 71%, несъгласни с него. За разлика от повечето българи, 95% от шведите, 92% от холандците и 90% от датчаните са съгласни с горното твърдение. Най-близо до България са Латвия (25%), Словакия и Румъния (и двете по 29%).

Отново на последно място, най-малко българи (16% - спад от 1 пункт между май 2019 и май/юни 2015 г.) смятат, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в Европа. Близки по резултати до България са Словакия (20%) и Латвия (24%). За разлика от тях 92% от хората в Холандия и Швеция, които мислят, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в Европа.

В каква степен сте съгласни или несъгласни с твърдението, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в Европа (%)?

Трети пол в документите

Попитани дали според тях транссексуалните хора трябва да могат да променят документите си, за да отговарят на вътрешната им полова идентичност, само 12% от българите отговарят "Да" (на последно място в ЕС). "Не" казват 60% от българите, а "Не знам" - 28% (най-много в ЕС). Близки до България по това мнение са Унгария (16% - "Да", 72% - "Не") и Румъния (20% - "Да", 66% - "Не"). На противоположния край са испанците и малтийците – 83% подкрепят идеята срещу съответно 8% и 10%, както и холандците (82% срещу 14%).

На въпроса дали според тях в документи като паспорти и актове за раждане, освен женски и мъжки пол, трябва да има опция за "Друг" за хората, които не се идентифицират като мъже или жени, "Да" казват само 7% от българите (последни в ЕС), а "Не" - 74%. "Не знам" казват 19%. Преди България са Унгария (13% - "Да"; 77% - "Не"), Словакия (21% - "Да", 66% - "Не") и Румъния и Латвия (21% - "Да", 67% - "Не"). На противоположния край са Малта (67% - "Да", 20% - "Не"), Испания (63% - "Да", 21% - "Не") и Холандия (61% - "Да", 36% - "Не").

Смятате ли, че в документи, като паспорти и актове за раждане, освен женски и мъжки, трябва да има и трета опция като "Друг" за хората, които не се идентифицират с нито един от двата пола?

Прояви в публичното пространство

Помолени да кажат дали биха се почувствали комфортно, ако мъж и жена публично демонстрират привързаност (например целуват се или се държат за ръце), повечето българи (73%) дават положителен отговор. Следва отговорът, даден от 13% от българите - "некомфортно". На трето място е "умерено комфортно" - 10% от анкетираните. При този въпрос България е близо до средното за ЕС – 78% "комфортно", 11% - "умерено комфортно" и 8% - "некомфортно". От май/юни 2015 до май 2019 има голям ръст на хората, които биха се чувствали добре в тази ситуация (с 41%, най-големият в ЕС, същият е и в Чехия). Наблюдава се сериозен спад на анкетираните на противоположната позиция (с 24%).

Когато обаче същият въпрос е зададен за двойка мъже, демонстриращи публично привързаност, България е на последно място по процент на хората, които биха се почувствали комфортно (8%). Най-честият отговор е "некомфортно" (81% - на първо място в ЕС). Отговор "умерено" посочват 6%.

Използвайки скалата от 1 до 10, кажете колко комфортно бихте се почувствали, ако двама мъже демонстрират привързаност в публичното пространство (например целуват се или се държат за ръце), като 1 значи, че изобщо не се чувствате комфортно, а 10 е "изцяло комфортно".

На противоположния полюс е Швеция – първият отговор дават 78% от запитаните, а вторият – 11%. Средно за ЕС са съответно 49 и 34 процента. Близо до България са Латвия (13% - "комфортно"; 75% - "некомфортно") и Литва (15% - "комфортно"; 71% - "некомфортно"). По този въпрос в България от май/юни 2015 до май 2019 има ръст от 12% на хората, които биха се чувствали неудобно в подобна ситуация. С 1% повече са тези, които биха се почувствали удобно.

Когато става въпрос за две жени, българите отново са на последно място – само 12% биха се чувствали удобно при тези обстоятелства, а неудобно биха се почувствали 74%. "Умерено комфортно" е отговорът на 9% от анкетираните. Преди България е Литва (съответно 19% - "комфортно" и 65% - "некомфортно"). Отново на обратното мнение са повечето шведи (82% - "комфортно" и 9% - "некомфортно"). Тук спрямо май/юни 2015 в България има ръст и в двете категории - "комфортно" - с 2%, "некомфортно" - с 8%.

Използвайки скалата от 1 до 10, кажете колко комфортно бихте се почувствали, ако две жени демонстрират привързаност в публичното пространство (например целуват се или се държат за ръце), като 1 значи, че изобщо не се чувствате комфортно, а 10 е "изцяло комфортно".

В политиката

Повечето българи (60%) не биха се почувствали добре, ако най-високата избираема политическа позиция в страната им бъде заета от гей, лесбийка или бисексуален човек. Най-малко българи в ЕС (18%) нямат проблем с това. Умерено комфортно биха се почувствали 11% от анкетираните. Близки до България отново са Румъния и Литва. На обратния полюс е Холандия (93% - "комфортно"; 3% - "умерено комфортно"; 3% - "некомфортно").

Подобни са отговорите и когато става въпрос за транссексуален човек (15% - "комфортно"; 9% - "умерено комфортно"; 61% - "некомфортно") в България; за интерсексуален човек (16% - "комфортно"; 10% - "умерено комфортно"; 58% - "некомфортно").

На работното място

Отново най-малко българи в ЕС (27%) казват, че биха се чувствали удобно, ако имат колега (с когото ежедневно са в контакт) гей, лесбийка или бисексуален човек. 14% дават отговор "умерено", а 49% - "некомфортно" (най-много в ЕС). Почти 100% от холандците (96 на сто) биха се чувствали удобно в тази ситуация. За транссексуален човек отговорите на българите са 24% - "комфортно" (последни в ЕС); 13% - "умерено комфортно"; 48% - "некомфортно" (най-много в ЕС). За интерсексуален човек подредбата е почти същата - 26% - "комфортно" (последни в ЕС); 12% - "умерено комфортно"; 46% - "некомфортно" (най-много в ЕС).

В семейството

Попитани дали биха се чувствали добре, ако детето им е в романтична връзка с човек от същия пол, само 7% дават положителен отговор (най-малко в ЕС). На обратното мнение са 80% от българите (най-много в ЕС). Отговорът, че биха се чувствали "умерено комфортно" дават 6% от анкетираните. Малко преди България е Литва с отговори 16% "комфортно", 6% "умерено комфортно" и 70% "некомфортно". Пак Холандия и Швеция са на противоположния край.

Когато стане въпрос за връзка с транссексуален човек отговорите на българите са 5% "комфортно", 6% "умерено комфортно" и 79% "некомфортно". За интерсексуален човек са 7% "комфортно", 7% "умерено комфортно" и 75% "некомфортно".

В училищата

България отново е на последно място в ЕС по процент на хората, споделящи мнението, че уроците и материалът в училище трябва да включват информация за многообразието по отношение на сексуалната ориентация (гейове, лесбийки или бисексуални хора) – 38% споделят това мнение, 50% не са съгласни (само в Унгария са повече – 51 на сто), а отговор "Не знам" дават 12%.

Че учебният материал трябва да включва информация за транссексуалните хора смятат 34% от българите (последни в ЕС), за разлика от 53%, които са на обратното мнение (отново само в Унгария са повече – 55 на сто).

За многообразието по отношение на това човек да интерсексуален трябва да има информация в учебния материал според 35% от българите (отново последни в ЕС). Не са съгласни 51%. Единствено в Унгария е по-висок процентът на несъгласните – 55 на сто.

Двадесет и девет процента от българите смятат, че дискриминацията на основа на сексуалната ориентация (към гейове, лесбийки и бисексуални хора) е широко разпространена, че се среща рядко мислят 45% от анкетираните в страната. Отговор "Не знам" дават 20 на сто.

Според 23% от българите има широко разпространена дискриминация към транссексуалните хора. На противоположното мнение са 40%, а отговор "Не знам" дават 30%. За интерскескуалните хора отговорите са съответно 22%, 40%, 31%.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • 2
  5
  Ех, спомениии :)
  За протокола, работил съм в офис с педал. Впрочем, с единствения педи, който познавам и не беше прикрит. Афишираше си, но беше общо взето забавен. И докато останалите внимавахме в приказките си, той беше този, който ни разказваше вицове за педерасти. И това приключи, когато се опита да ме щипне по лявата буза на лицето. От позиция на времето признавам, че постъпих като маймуна и го нокаутирах с десен прав. Беше първосигнално и несъзнателно. За протокола - не повдигна обвинение срещу мен. Напусна си тихо и спокойно.
 • 8
  4
  18
  Писна ми само за тези педали навсякъде да се пише или говори. Не могат да ме накарат да ги приема. Все едно вие да не обичате да ядете боб и всички да ви карат да го правите. Да си се плющят ама стига с тази показност. Ако се държат по нормално може да са по симпатични. Все пак си има норми на поведение, как да обяснявам на детето си защобдвама педе*аса се мляскат
 • 11
  3
  Отврат
  Мръсни боклуци, продължават опитите за промиване на мозъци сред подрастващите с тези подмолни анкети за педали, джендъри, трети полове и всякакви извратени идеи на морално ЗАПАДналата политика на ЕС. Не разбраха ли обаче, че по някои географски ширини хората си имат определени ценности, пред които не биха се пречупили независимо с какво опитват да наложат тези гнусотии?!
 • 11
  2
  daskal
  Ей Богу, не мога да разбера какво искат да им приемем?! Какво повече да приема аз, който съм абсолютно толерантен към всички различности? Да стана педал? Ами не ми идва отвътре, к`во да правя!? Имат абсолютно всички права и свободи, които имаме и ние, хетеросексуалните. Не им разбирам манифестациите - какво заявяват с тях? Със същата логика могат да манифестират педофилите, некрофилите и копрофагите. Разлика няма. И те са човеци, нали? И наистина дразнят. Ама много! И направо плачат за онова време, когато ядяха бой в кварталните градинки. И не ни навираха нагло в носовете задниците си. Извинявайте, ама точно това правят - парадират кой на кого къде и как го слага! Това е най-важното, обществото ни няма никакви други проблеми.
 • 14
  1
  Янко микура
  Поне в едно отношение да сме нормални!
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Чък Норис влязъл на концерт на AC/DC с фланелка на Милко Калайджиев и те засвирили "я елате пиленца при батко".

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари