Свободни работни места в Русе към 2 април 2021 година

0
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 работник, поддръжка на сгради, основно обр.

1 монтажник, електрооборудване, средно обр.- ел. техника, 3г стаж

1 оптик за оптика, средно спец.обр., комп. умения

1 техн. сътудник - счетоводител на 4ч. в произв. фирма, средно/висше обр., комп.умения, опит

10 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.

1 медицински специалист в ДГ на 4ч, висше/полувисше обр. - медицина, мястото е за с.Пиргово

1 хигиенист в училище, средно обр.

1 завеждащ административна служба в ДГ на 4ч., средно/висше обр., мястово е за с. Ново село

4 шофьори за разносна търговия, средно обр., шоф.кн.катВ/С

6 складови работници, средно обр., шоф.кн.катВ

4 зареждачи в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно обр.

1 психолог в училище, висше по специалността

2 складови работници в склад за стр.материали, средно обр.

3 санитари в социална услуга, средно/основно обр.

1 психолог на 4ч. в социална услуга, висше по специалността

1 учител по български език и литература в гимназиален етап на обучение, висше обр.по специалността

1 счетоводител, висше обр. по специалността, комп. умения, английски език, 3-5 год.професионален опит

2 чистач/хигиенист в цех за производство на тестени изделия, средно /основно обр.

3 сладкари в цех за производство на тестени изделия, средно/ основно обр.

5 общи работници в цех за производство на хляб и тестени изделия, средно /основно обр.

1 дърводелец, средно техн. обр., владеене на средно ниво английски език е предимство, както и професионален опит

1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения

2 работници за озеленяване, основно обр., работа с моторна коса и/или резачна машина, 2г. опит

2 работници за озеленяване, основно обр.,

1 мебелист, средно обр., опит, мястото е за с.Николово

2 полевъди, без изискване за обр., мястото е за с.Семерджиево

1 агроном, висше по спец., опит, мястото е за с.Семерджиево

1 механик на земеделска техника, средно обр., опит, мястото е за с.Семерджиево

13 монтажници на строителни машини, средно техн. обр. е предимство

2 специалисти продажба, висше инженерно обр., англ. език, комп. умения, опит в производство

1 складов работник в шевно производство, средно/основно обр.

1 комплектовач в шевно производство, средно/основно обр.

7 опаковачи на метални тръби, средно обр.

2 контрольори на качество, средно техн. обр., опитът е предимство

5 работници поцинковане, 7 работници на тръбна линия, 5 работници товаро-разтоварна дейност, средно обр.

5 шлосери, средно обр., опит

1 технически сътрудник, висше обр., английски език (писмено и говоримо), комп. умения

1 оперативен счетоводител, висше/средно обр., комп. умения, владеенето на английски език е предимство

2 складови работници, мотокаристи в производство на строителни материали, средно техн. обр., комп. умения (складова програма), опит

4 оператори, производствена линия в производство на строителни материали, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар (предимство)

7 монтажници на корпусна мебел, средно техн. обр., опит

1 охранител, НВО, средно/основно обр.

1 продавач-консултант за хранителен магазин ,средно обр., опит

1 ветеринарен лекар, висше по специалността

1 технически сътрудник, висше/средно обр., англ.език -предимство, комп. умения

1 снабдител-доставчик, основно обр., шоф. книжка кат. В

5 оператори на машина за разпробиване на ПДЧ, средно техн. обр., опит 2 години

5 помощник -работници в мебелно производство, средно /основно обр.

7 монтажници за външен монтаж на корпусна и мека мебел, средно техн./основно обр.

1 мияч/ка в заведение за бързо хранене, средно обр.

1 инженер-технолог, висше обр. (електроника, автоматика), отлични комп. умения (CAD-CAM, Eagle, OrCAD/Altium Designer), отлично владеене на английски или немски език, шоф. кат. В

5 машинни оператори, изработване на печатни платки, висше/средно обр., комп. умения, владеене на английски език (предимство)

5 монтажници, електронни елементи, средно обр., комп. умения

5 шмиргелисти, средно техн. обр.

5 монтажници, метални конструкции, средно техн. обр.

5 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, средно техн. обр.

2 инженери-електроници, висше обр. -електроника/автоматика, опит

10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.

2 лаборанти, средно хим.обр., опит

10 апаратчици и 10 работници в хим. производство, средно/основно обр.

10 помощници, оператор в мебелно производство, средно/основно обр., без опит

2 електрокаристи, водач на ричтрак (високоповдигач -12м), средно техн. обр., професионален опит

5 тапицери в производство на мебели, средно техн. обр., професионален опит

1 началник производство, висше обр. -машинно или индустриално инженерство, комп. умения, стаж по специалността

6 тапицери в производство на матраци, средно обр, опит

1 шлосер-електрозаварчик, средно обр.

1 продавач –консултант на закуски, средно обр.

1 майстор-сладкар, средно обр., опит по специалността

1 майстор на тестени изделия, средно обр., опит по специалността

1 председател на комисия за технически годишни прегледи, висше обр. (ДВГ и други инж. обр.), комп. умения, професионален опит- мин. 3 години

1 автомонтьор, средно техн. обр., опит

1 гумаджия, средно техн. обр., опит

30 работници производство в производство на изделия за автомобилостроене, средно обр.

5 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността

3 бригадири в шевно производство, средно обр., опит

10 монтажници на дограма, окачени фасади, метални конструкции и обшивки, средно техн. обр., опитът е предимство

15 машинни оператори на ЦПУ, средно техн. обр., опитът е предимство

1 продавач-консултант на непълно работно време в магазин за пакетирани стоки, средно обр.

1 мл. експерт, висше обр.- социални, стопанки и правни науки, комп. умения

1 общ работник, средно/основно обр., шоф.кн. кат.В/С/ТкТ

2 електротехници за поддръжка на машини, средно техн. обр., опит

3 електромеханици за поддръжка на кранове, средно техн. обр., опит

4 готвачи, средно обр., 2 г. опит

2 помощници в кухня, 2 камериерки, 2 сервитьори, 2 продавач-консултанти, средно обр., местата са за с. Иваново

20 служители запитвания, средно/висше обр., немски ез.- ниво С1, комп. умения

20 служители back office, средно/висше обр., немски ез.- ниво В1, комп. умения

2 пом. готвач в соц. услуга, средно спец.обр., 1 г. опит

1 бояджия на стоманени конструкции, средно обр., 2 г. опит

35 обслужващи работници и 5 склададжии в производство на матраци, средно обр.

5 лекари и 5 мед.сестри за болнично заведение, висше по специалността

10 санитари за болнично заведение, средно/основно обр.

1 гл. счетоводител, висше обр. - счетоводство, англ.език, комп. умения, опит в бюджетно счетоводство

3 учители, детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП, комп. умения

2 соц. работник в общежитие, висше обр. – соц. дейности /соц.педагогика, комп. умения, опит

1 счетоводител в бюджетно счетоводство, висше обр. - счетоводство, комп. умения, опит

1 началник склад, висше иконом. обр., комп. умения, англ.език е предимство

1 техник на електро-домакинска техника, средно обр., шоф. кн. кат.В, 1 г. опит

14 обслужващи магазин, средно обр.

1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.

1 фадромист и мотокарист, средно/основно обр., правоспособност

10 комплектовачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно/основно обр.

6 машинни оператори в производство на спиртни напитки, основно обр.

1 крояч в шевно производство, средно/основно обр., опит

4 технолог-конструктори в шевно производство, средно обр., опит

2 контрольори, качество в шевно производство, средно обр., комп. умения, опит

2 общи работници в шевно производство, средно/осн. обр.

6 общи строителни работници и 4 кофражисти, средно/основно обр., опит

1 старши експерт, висше обр.- социални/стопански/правни науки, комп. умения, 1 г. стаж, мястото е за с.Иваново

1 строителен техник, средно по специалността, комп. умения, опит

1 кантонер на железен път, средно обр.

2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С

1 репортер ,висше обр. по специалността

1 редактор ,висше обр. по специалността

3 водачи на мотокар в производство на матраци , средно обр., правоспособност

20 общи работници в производство на матраци, средно/основно обр.

2 машинни оператори на копчешиеща машина, средно обр.

1 стругар, средно техн. обр., опит

1 пазач НВО и соц.асистент в соц.заведение, средно/основно обр.

1 касиер в търговски обект, средно обр., мястото е по чл.38 от ЗХУ

2 моделиери-конструктори в шевно производство, средно спец. обр., опит

10 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит

2 обезкоствачи-транжори, 1 работник- обработка на вътрешности и 1 коляч в производство на месо, средно/основно обр., местата са за с. Г. Враново

2 счетоводители, висше иконом. обр., до 2г. стаж, местата са за с. Г. Враново

1 гл. счетоводител, висше иконом. обр., 3 до 5г. стаж, мястото е за с. Г. Враново

1 еколог, висше обр. по специалността, стаж

10 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит

1 машинен инженер, висше обр. по специалността

2 инженери електрообзавеждане, висше обр. по специалността

10 стр. електротехници, средно електротехническо/др. техн. обр.

3 мотокаристи в производство на матраци, средно/основно обр., правоспособност за управление на мотокар

10 редачи в производство на огнеупорни изделия, основно обр.

10 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно обр.

2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност

4 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността

2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.

1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.

30 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

85 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

• места по чл.38 от ЗХУ:

1 шивач, без изискване за обр., 1 г. опит

1 пром. дизайнер, висше по специалността, испански език, комп. умения, 1 г. опит

3 организатори логистика на продажбите, висше обр. – икономика на туризма, испански ез., комп. умения, 1 г. опит

9 консултанти (промотьори), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, ms office

8 машинни оператори в производствово на автомобилни части, средно обр.

1 общ работник в склад на 4ч., средно обр.

3 колачи на животни и 1 транжор, средно обр., 5г опит

2 помощник -машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2г. стаж

2 обслужващи работници в мебелно производство, средно обр., 1г. стаж

3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5г стаж

1 контрольор качество в чорапено пр-во, средно обр., комп.умения

4 продавачи-консултанти в търг.верига, средно обр.

2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г стаж

1 инженер индустриални машини и с-ми, висше обр.-маш./индустриален инженер, англ.ез., AutoCAD/SolidWorks

1 маш.инженер, висше обр. по специалността, , англ.ез., AutoCAD/SolidWorks

1 техник-механик на инструменти, средно обр., квал.група по електробезопасност

1 складов работник, средно обр., шоф.кн.кат.В, св-во за упр-ние на високоповдигач е предимство

1 зареждач и 2 работници, сглобяване на детайли в пр-во на автомобилни части, средно обр.

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 готвач, проф. квалификация и опит, с турски език /за с. Обретеник /

1 специалист, социални дейности, висше образование /за гр. Борово/

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

2 заварчици, средно обр.

2 механошлосери, средно обр.

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

От една страна всичко е наред, но аз съм от другата...

Харесай Дунавмост във Фейсбук