Продават бившия Хлебозавод в Русе

0
Стартира нова процедура за приватиазция на бившия Хлебозавод в Русе
Стартира нова процедура за приватиазция на бившия Хлебозавод в Русе

На днешното си заседание Общински съвет - Русе стартира нова процедура за проватизацията на имотите на бившия Хлебозавод в града. 

Данъчната оценка на имота към 25.08.2016 г. е в размер на: земя  320  179.80 лв. и сгради 2 813 833 30 лв.

С Решение №72/21.01.2016 г. на Общински съвет Русе е приет Годишен план за приватизация на общинска собственост /ГПП/ през 2016 г. В ГПП през 2016 г., в Приложение №2, т.2.1 е включен застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. с площ  от 18 968 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект. 

Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015г. на Общински съветРусе. Съгласно регулационния план е урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона на гр. Русе, одобрен със Заповед №1701 от 25.08.1994 г. на Кмета на Община Русе.

След стартирането на процедурата предстои: възлагане изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство“; разглеждане и приемане от КПСК  изготвената приватизационна оценка и информационен меморандум и предложение за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общинския имот; внасяне на проект на предложение до Общински съветРусе за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имота.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Мъже, помнете: ако една жена ви слуша, без да ви прекъсва, не бива да я будите.

Харесай Дунавмост във Фейсбук