Отчет на Пенчо Милков и общинска администрация за свършеното през седмицата

0
Обявена бе процедура по ЗОП за възлагане разработването на Генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на Община Русе. Досега няма правен такъв за гр.Русе и общината
Обявена бе процедура по ЗОП за възлагане разработването на Генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на Община Русе. Досега няма правен такъв за гр.Русе и общината Снимка: Dunavmost, архив

Какво свърши общинската администрация в Русе за периода 21 - 25 юни

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • обявена бе процедура по ЗОП за възлагане разработването на Генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на Община Русе. Досега няма правен такъв за гр.Русе и общината;
 • подновена бе хоризонталната пътна маркировка на улични платна около ОУ „Васил Априлов“, СОУПНЕ „Фр. Шилер“, ОУ „Тома Кърджиев“, както и в с. Сандрово;

 • почистени бяха нерегламентирани сметища на бул.„Придунавски“, вилна зона и местност „Касева чешма“;

 • третирано бе против комари на територията на град Русе, гр. Мартен, с. Сандрово и с. Николово;

 • ремонтирани са общо 7 бр. дъждоприемни и канализационни ревизионни шахти по бул. „Липник“ и бул. „България“;

 • монтирани бяха общо 80 л.м. нови предпазни ограждения в разделителните ивици на бул. „Хр.Ботев“ и бул. „Липник“;

 • извършени бяха ремонти на 98 бр. локални повреди на съществуващата пътна настилка по улици в ж.к. „Здравец – Изток“, включващи ул. „Алея Белите брези“ и локалното платно, успоредно на бул. „Липник“, както и по бул. „Фердинанд“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Л.Пипков“. ул. „Църковна Независимост“, ул. „Духовно Възраждане“, ул. „Братя Обретенови“ и общински път между гр. Русе и с. Николово;

 • отстранени бяха 9 бр. опасни пропадания на пътни настилки по бул. „Липник“, бул. „Съединение“, бул. „Мидия Енос“, ул. „Видин“, ул. „Одрин“, ул. „Борисова“, ул. „Стефан Стамболов“;

 • общо 57 бр. улични и паркови осветителни тела бяха ремонтирани по бул. „Цар Освободител“, ул. „Борисова“, ул. „Чипровци“, ул. „Петрохан“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Кръстец“, ул. „Юндола“, ул. „Ивац“, ул. „Адмирал Рождественски“ и др.;

 • отстранени бяха общо 9 бр. повреди в мрежите и съоръженията за уличното осветление на територията на Русе и гр. Мартен;

 • машинно бяха почистени улици в село Сандрово, град Мартен и село Николово;

 • във връзка с ремонта в „Парка на Възрожденците“ беше извършена резитба на сухи клони;

 • окосени бяха зелените площи по бул. „България“.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • през отчетния период приключиха ремонтните дейности по сградата на Детска ясла № 9 и на Обществената трапезария и социални жилища. Там бе извършен ремонт на помещенията на трапезарията и на три от стаите, включително и отоплителната им инсталация;
 • тази седмица започна ремонтът на сградата на ДГ „Звездица“, където ще бъдат изцяло обновени разливните помещения на двете групи;

 • в рамките на гаранционните срокове фирмата изпълнител на строителството на новия корпус на дом „Милосърдие“ отстранява появилите се дефекти;

 • през изминалата седмица служители на отдел „Строителен контрол“ са проверили 9 сигнала за незаконно строителство на територията на града и малките населени места в Община Русе. В резултат на което, е изготвен 1 констативен акт за установяване на незаконен строеж, 1 акт по Закона за административните нарушения и наказания и е издадена заповед за премахване на незаконен строеж.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • организиран бе семинар на директорите на училища и детски градини на тема „Мениджмънт и взаимодействие със структурите, свързани с учебната среда“;
 • обявено бе трето класиране за прием в първи клас за учебната 2021-2022 г. и второ класиране за прием в детски градини за учебната 2021-2022 г.;

 • проведени бяха Ден на отворените врати в сградата на Превантивно-информационния център и кръгла маса на тема „Съвременни тенденции в новите политики на употребата на психоактивни вещества“ от Превантивно информационен център;

 • беше проведена среща с Председателя на съюза на работодателите в системата на народната просвета в България – г-н Стаматов;

 • открита бе нова класна стая за креативни дигитални създатели в ОУ „Ангел Кънчев“. Това е едно от шестте русенски училища, които получават субсидиране по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“;

 • подготовка на 60-ти МФ „Мартенски музикални дни“;

 • административна работа по подготовката на Обществен съвет за закрила на културното наследство и подготовка на правилник за дейността му.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 • Община Русе се класира сред първите двадесет кандидатури по програма „GreenUp: Водородът – ключът към висока енергийна ефективност и чист въздух“. С тази програма ще се изследва възможността за внедряване на водородна инсталация за отопление в общински обекти, отопляващи се с конвенционално гориво – дизел;
 • Община Русе получи отговор на изпратеното писмо до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за сформиране на екип от инспектори и експерти от всички звена на дирекцията, който да осъществи нормативно изискващите се процедури за реаклизиране на инвестиционното намерение на авиацонния оператор „Гъливеър“;

 • текат засилени проверки за спазване на Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и Наредбите на Общински съвет – Русе. Общинските служители от отдел „Наемни отношения и защита на потребителите“ съвместяват изпълнението на задълженията си и провеждат разяснителна кампания относно разделното събиране на отпадъци в търговските обекти. Обхванати са повече от 100 обекта във всички райони на града;

 • проведе се онлайн среща, инициирана от BNI Prista, с представители на бизнеса от Латинска Америка. Община Русе взе участие в срещата, като представи на гостите презентация за инвестиционните възможностите и потенциала за бизнес в град Русе;

– Община Русе подготви и подари специално изработена картичка на града по повод пристигането на първия за сезон 2021 г пътнически кораб „Нестрой“. След една година и „Туризъм“ подкрепя и ще работи с туроператорите за по-добро промотиране на региона.

 • среща с посланика на Италия Н. Пр. Джузепина Дзара;

 • от 25 до 27 юни се организира „Инфо тур“ за туроператори, работещи за вътрешния туризъм. Целта бе запознаване с Русе и Русенското Поломие, като на участниците е разработена програма с посещения на основни туристически обекти и ще им бъдат представени възможности за атракции, изхранване и настаняване. Инициативата се изпълнява по програма „Туризъм“ със съдействие на Община Иваново;

 • изготвен е Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските еднолични дружества през 2020 г. Докладът ще бъде представен за одобрение на Общинския съвет и ще бъде публикуван на интернет страницата на общината.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Ако обожавате да ходите на палатка, но ненавиждате комарите, сега е моментът.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари