МВР - Русе апелира гражданите за повишена бдителност при боравене с открит огън

1
Ако от вашия автомобил забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112!
Ако от вашия автомобил забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112!

Областна дирекция на МВР - Русе и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе апелират към гражданите за повишаване бдителността при боравене с открит огън и лесно запалими продукти

Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи, а така също и в урбанизираните територии.

Служителите от подразделенията на ОДМВР – Русе и РДПБЗН – Русе са инструктирани да следят стриктно за изгаряне на растителни отпадъци в земеделските земи, палене на огън на открито в земеделските земи, в частни дворове, в близост до залесени площи и гористи местности, а при забелязване на признаци на пожар – дим, мирис на загоряло и пламъци, незабавно да се подава информация, като се уточнява мястото, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение и наличие на хора, пребиваващи в близост до огнището.

Създадена е организация и се провеждат срещи с кметовете на населените места и органите на местната власт и самоуправление, представители на земеделски кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопанска техника, обработваща селскостопански земи, на които да бъде обърнато внимание за засилване на тяхната бдителност по отношение на пожарната безопасност.

Статистиката показва, че зачестяването на такива произшествия е характерно и за летния сезон, който неминуемо е съпроводен с повишена мобилност на хората извън урбанизираните територии (с отпадане на някои противоепидемични мерки с/у COVID-19), но освен с голям разход за вложените ресурси по локализиране и ликвидиране от пожарните служби, тези произшествия са свързани и с реална опасност да прераснат в големи и сложни горски пожари. Пожари, обхващайки в своите пламъци голям процент и материално имущество – жилищни и стопански сгради, вилни и еднофамилни жилищни постройки, довеждащи до нанасяне на значителни материални щети за хората и екологията в областта.

Възникналите пожари нанасят не само материални и екологични щети, но те са свързани и с немалък разход на ресурс от страна на пожарните служби, на общинските власти, на стопанствата и т.н.

Най-често установената от огнеборците причина за пожарите в сухи треви и храсти е проявената от хората „небрежност при боравене с открит огън“. Всяка проявена небрежност може да доведе и до възникването на бедствени ситуации, трудни за овладяване пожари, разпространяващи се бързо в различни направления, обхващайки големи площи в труднодостъпни и пресечени терени. Често при такива пожари, отделеното количество продукти на горенето задимяват основни пътни артерии и създават реални предпоставки за възникването на пътнотранспортни произшествия, които статистиката във висока степен отчита, че водят след себе си и не-малък процент на загуба на човешки животи.

Според статистиката, в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % основно причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. Такъв тип пожари се разпространява бързо, обхващайки големи площи труднодостъпни за високопроходимата пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за тези пожари е това, че (вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения при пожар) фронтът на пожара често и бързо променя своята посока. Поради това за ликвидирането им се изискват привличането на значителни сили и средства.

За да опазим горите от пожари, трябва да спазваме противопожарния ред.

Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие (хвърлена кибритена клечка), което допринася за бързото разпространение на горенето.

Повишена пожарна опасност се крие и при проявяване на небрежно отношение на хората при пушене. Хвърлянето на неизгасени фасове при определени условия може да предизвика неконтролируема огнена стихия. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, когато преминавате покрай площи със суха растителност или през горски участъци.

Не бива да се изхвърлят и стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Не палете огън навън, освен на специално обозначените и устроени за това места (туристически отбивки например). Преди да запалите огън, се уверете, че имате осигурени количества вода за загасяване на огнището при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Никога не палете огън при наличие на вятър – той може ще спомогне и разнесе искри и топли частици на големи разстояния, образувайки нови и множество локални огнища.

Разчистването от сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

При забелязване на признаци на пожар на открито или в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на огъня. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от Вас зависи техния живот - своевременно подайте точно и ясно съобщение за пожар и за застрашените хора.

В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи или други тъкани.

При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни. След като избегнете опасността, по най-бързия начин подайте съобщение за забелязания от вас пожар – на тел. 112, в местното лесничейство, в кметството на населеното място.

Ако от вашия автомобил забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Ставам все по привлекателна за мъжете! Вече имам 200 буркана лютеница и 400 литра ракия!

Харесай Дунавмост във Фейсбук