Мария Димитров: Г-н Милков, ще сезирате ли прокуратурата?

0
Кой е утвърдил изготвените задания – кметът Пламен Стоилов или кое точно оправомощено от него лице?
Кой е утвърдил изготвените задания – кметът Пламен Стоилов или кое точно оправомощено от него лице?

Кой е утвърдил изготвените задания – кметът Пламен Стоилов или кое точно оправомощено от него лице?

На 31 юли 2020 г. на заседание на Общински съвет - Русе Мариян Димитров направи питане на тема: "Наложена финансова корекция в размер на 1 956 738 лв. на Община Русе, по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“"

Той пита кмета Пенчо Милков следните въпроси: "Ще сезирате ли прокуратурата за евентуално извършено престъпление от общ характер? Коя фирма или кои експерти са изготвили заданията за проведените обществени поръчки? Кой е утвърдил изготвените задания – кметът Пламен Стоилов или кое точно оправомощено от него лице?"

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Правя изказване относно наложена финансова корекция в размер на 1 956 738 лв. на Община Русе, по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“.

С решение № 2790 от 21.02.2020 г. на ВАС, което е окончателно, влезе в сила административната мярка - финансова корекция, наложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Община Русе в размер на 1 956 738 лв. за незаконосъобразно проведени обществени поръчки по три обособени позиции:

1. Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина - 3“ и кв. „Чародейка“ и реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“; 

2. Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“ и рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка“  

3. Реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на 3 бр. пасарелки.

Община Русе е осъдена да заплати 38 661 лв. разноски по водените дела. Тя е заплатила и адвокатския хонорар на пълномощника си по делото адв. Костадин Костадинов от Софийска адвокатска колегия.

Нарушенията при проведените обществени поръчки се изразяват в необосновано ограничаване на конкуренцията и незаконосъобразна методика, която не включва точни указания за избиране на икономически най-изгодната оферта и създава предпоставки за неравно третиране на участниците, тъй като оценките зависят от личната преценка на членовете на комисията.

Субективните критерии са с тежест 45 % в комплексната оценка и водят до съществено изкривяване на класирането. Ето защо са постъпили 5 бр. искания за разяснения и има двама отстранени от процедурата участници.

Това е в разрез с правилата на Европейския съюз за обективност при обществените поръчки. Нарушени са принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност. Нарушенията са съществени и имат за последица нанасяне на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По този повод искам да задам на кмета Пенчо Милков следните въпроси:

 

1. Коя фирма или кои експерти са изготвили заданията за проведените обществени поръчки?

2. Какво възнаграждение общо е изплатено на екипа за изготвените задания?

3. Кой е утвърдил изготвените задания – кметът Пламен Стоилов или кое точно оправомощено от него лице?

4. Комисия в какъв поименен състав и с каква квалификация е провела процедурите за избор на изпълнители по обществените поръчки?

5. Какво възнаграждение общо е изплатено на тази комисия?

6. Поименно и с каква квалификация, кои физически или юридически лица управляват тези проекти?

7. Какви възнаграждения общо са изплатени на екипа за управлението на проектите до този момент?

8. Ще сезирате ли прокуратурата за евентуално извършено престъпление от общ характер?

9. Извършени ли са, както обещахте, анализа и актуализацията на системите за финансово управление и контрол в Община Русе?

10.  Какви други мерки ще предприемете за недопускане на подобни незаконосъобразни действия в бъдеще - при провеждане на обществените поръчки?

Уважаеми господин кмете,

Надявам се този път да получа конкретни отговори, а не както стана при питането ми за финансовата корекция по проекта за кейовата стена пак да ме пратите да събирам информация от интернет страницата на Община Русе.     

Мариян Димитров

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Името ми на японски е Биралочи Яко.

Харесай Дунавмост във Фейсбук