Къде спира токът в област Русе на 8 септември 2020

0
Планови прекъсвания на Енерго Про
Планови прекъсвания на Енерго Про

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Вторник, 08.09.2020 г.:

В периода 17.08.2020 - 17.09.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тетово, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посочените селища. Прекъсванията ще се състоят в делнични дни за посоченият период, на отделни клиенти.

На 08.09.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Борисово: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5, МТП 6, ТП 7, ТП 8, МТП 9, МТП 10, ТП ТКЗС 1, ТП ТКЗС 2, ТП „Помпена станция водоснабдяване", ТП „ДЗС“, ТП „Телекомплекс“, ТП „ТКЗС Сушилня Вианд“, ТП „1-ва Помпена станция“, ТП „ССА Летище“ , ТП „Помпена станция“; Обекти -Бензиностанция, Мелница, Местност Тетра, Фурна; Улици: "Александър Стамболийски", "Ангел Кънчев", "Антим Първи", "Баба Тонка", "Бачо Киро", "Беласица", "Бойка", "Васил Левски", "Васил Петлешков", "Витоша", "Вихрен", "Възраждане", "Георги Бенковски", "Георги Гьонски", "Георги Димитров", "Георги Сава Раковски", "Добротица", "Добруджа", "Д-р Петър Берон", "Захари Стоянов", "Ив. Вазов", "Ивайло", "Иван Асен", "Искър", "Казанлък", "Калимок", "Калинин", "Калоян", "Кв. Парица", "Кирил и Методий", "Киченица", "Любен Каравелов", "Люлин", "Максим Горки", "Марица", "Митко Палаузов", "Мургаш", "Мусала", "Н. Найденов", "Никола Обретенов", "Оборище", "Одрин", "Паисий Хилендарски", "Петър Берон", "Пирин", "Плиска", "Райна Княгиня", "Рила", "Родина", "Сакар Планина", "Софроний Врачански", "Средна Гора", "Ст. Караджа", "Странджа", "Сърнена Гора", "Тинтява", "Тунджа", "Тутракан", "Хаджи Димитър", "Хан Крум", "Хан Омуртаг", "Хр. Ботев ", "Цар Борис Първи", "Цар Симеон", "Шар Планина", "Шейново", "Шести Септември", "Шипка", "Янтра".

На 08.09.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Нисово, Трафопостове: МТП "Батаклията", МТП "Природолюбители", ТП-1, 2, 3, 4, МТП "Райнов", ТП "Помпено стопанство"; Фирми: Дирекция на природен парк Русенски лом“, „Крис Груп“ ЕООД, „ХЕД-2000“ ЕООД, ЕТ „Лоза Христомир Райнов“, Стопанство Дунав СЦДП ДП ТП Държавно ловно, „A1“ ЕАД, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, „БТК“ ЕАД, „НУ РТС БЪЛГАРИЯ“ АД, „Винарски съюз“ АД, „В И К“ ООД, всички улици и абонати в населеното място.

На 08.09.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Щръклево, Трафопостове: ВП ТП 1, 2, 4, МТП 9-11,ТП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,"ТКЗС Т-3 Овцеферма", МТП "Вичеви", Т-2 Мелница ,Т-3 Военен, МТП "БТК", КТП "Агроинвест", КТП "Глобул" ,"ТКЗС Т-5" ,ТКЗС Т-2, МКТП „Матеев“, МТП „Пегас“, "Помпена станция Щръклево", КТП "Фуражен цех", БКТП "Ник Енерджи", БКТП "Приста солар"; Фирми и обекти: „Ник Енерджи“ ООД, „Приста Солар“ ООД, „НЕТУОРКС БЪЛГАРИЯ“ ООД, РПК „ПРАВДА“, „Капре“ ЕООД, Кметсктво с. Щръклево, „Зърносъхранение Русе“ ООД, ЕТ „ДАЙМА – Данка Матееева“, „ПИХ ИНДЪСТРИ“ АД, ЦДГ „Ален Мак“, „Летище Русе“ ЕООД, Военно Формирование 42520, „Мехмедов и Сие СД Ато – Атанасов“, „Сдружение за Земеделие“ ООД, „ИРИС“ АД, Сдружение „ПРАВДА“, ЕТ „САЛ-2000 - Любен Христов“, „НЕПАЛ 10“ ООД, „БТК“ ЕАД, ЕТ „М. Георгиева МОНИ ПРЕС“, „Теленор“ ЕАД, ЗП „Ангел Маринов Маринов“, ОУ „Христо Ботев“, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, Сдружени „ Динамика“, РД на ДП БСТ - Русе, „Кали 74“ ООД, „ДАРИ П“ ЕООД, „В и К“ ООД и всички улици в населеното място .

На 08.09.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Красен, Трафопостове: ТП „Стопански двор“, МТП „Криста“, Т-1; Улиците: „Ал. Стамболийски“, „Христо Ботев“, Д-р Петър Берон „, „Детелина“, „Дунав“, „Оборище“, „Васил Левски“, „Бор“, „Тодор Деков“; Фирми и обекти: Кметство с. Красен, „БТК“ ЕАД, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, ЕТ „РЕНИМИРА - Иван Генов“, Стопански двор .

На 08.09.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Две могили, Трафопостове: ТП 2, 6, 8, 9, 14, 16; „Дружба“, „Автомивка“, „ХВК“, „Металснаб“, „СПТУ“, „Зърнени храни“, „ТКЗС“.

В периода 31.08.2020 - 30.09.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Бяла, улиците: "Огоста", "Арда", "Места", "Искър", "Камчия", "Осъм", "Лом", "Марица". Прекъсванията ще се състоят през делничните дни за посочения период.

На 08.09.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: С. Полско Косово: ТП 1, ТП 2,ТП 3,ТП 4, ТП 5, ТП 6, ТП 7, ТП „ТКЗС“, МТП „Зелена градина“, ТП „Псв“; Обекти: Кметство с.П.Косово, Магазин хранителни стоки; Улиците: "Цар Калоян", "Георги Димитров", "Хаджи Димитър", "Петър Берон", „Васил Коларов", "Кирил и Методий", "Девети септември" .

В периода 08.09.2020 - 18.09.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр.Русе: ТП „Пелистър“ – бл. „Мургаш“ вх. А, Б, бл. „Пелистър“ вх. А; ТП „Бабуна планина“ - бл. „Бабуна планина“ вх. А, Б, В, Г; бл. „Пелистър“ вх. Б; бл. „Руй планина“ вх. А; ТП „Шар планина“- бл. „Руй планина“ вх. Б, В; бл. „Шар Планина „ вх. А, Б, В, Г; ТП „Мара Гидик“- бл. „Димитър Дончев“ вх. В, Г, Д, Е; бл. „Мара Гидик“ вх. А, Б, В, Г; ТП „Вит“- бл. „Вит“ , бл. „Бели лом“, бл. „Огоста“; ТП „Битоля“ - бл. „Битоля“ , бл. „Охрид“; ТП „Скопие“ - бл. „Скопие“; ТП „Локомотив“ - ул. „Тулча“ №5; №7; №9; №13; ТП „Въча“ - ул. „Тулча“ № 11; „Плиска“ № 102 В, № 104 Б, В; ТП „Товарна“ - ул. „Цветница“ № 4 В; № 6 Г, Д; ТП „ Шабла“ - бл. „Балчик“ вх. А; Б. Смущенията ще се състоят в делничните дни за посочения период .

В периода 08.09.2020 - 18.09.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе, квартал Родина: ул.“Чипровци“ № 28; бл. „Камчия“; бл.“Буная“, бл.“Лисец“, бл.“Драва“, бл.“Малина“, бл.“Балатон“, бл.“Българка“ вх.А, бл.“Вискяр“, бл.“Козница планина“, бл.“Лозен планина“, ул.“Чипровци“ № 21; квартал Здравец-Изток: бл.“Ивайло“, бл.“Лебед“ вх.А, бл."Феникс“ вх.А, бл. „Гларус“ вх.А и Б, бл.“Чайка“ вх.А и Б,ул.“нови Сад“ 27; квартал Здравец: бл.“Гергана“, бл.70; квартал Дружба-1: бл.“Бръшлен“, бл.“Иван Ласонин“, бл.“Ледено езеро“, бл.“Вароша“; квартал Мальовица-2: ул.“Йосиф Цанков“, ул.“Мальовица“ № 114, ; ЖК Чародейка: бл.113, бл.114, бл.115, бл.116, бл.117, бл.118, бл.203, бл. 211, бл.307, бл.308, бл,309, бл.“Медик“, ул.“Ганчо Карамаждраков“ № 11; квартал Възраждане: бл.“Вела Пискова“, бл.“Мизия“, бл.“Тракия“, ул.“Алеи Възраждане“ № 36, ул."Доростол“ № 45; квартал Захарна фабрика: Алея „Ален мак“, Алея „Детелина“, Алея „Латинка“, Алея „Перуника“, Алея „Ралица“, ул.“Пухлево дере“; квартал Мидия Енос: бл.“Белла“, бл.“Винаров“, бл.“Дунавски строител“, ул.“Мидия Енос“ № 4; квартал Хъшове: ул.“Цар Асен“ № 26, ул.“Оборище“ № 20, 28, 30; ул.“Николай Здравков“ № 10 и 11, ул.“Цар Шишман“ № 5 и 11. Смущенията ще се състоят в делничните дни за посочения период.

В периода 08.09.2020 - 18.09.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Мартен: Трафопостове № 2, 4, 5, 7, 10, 12; с.Басарбово, с. Щръклево, с. Николово, с. Табачка, с. Червен, с. Кошов, с. Иваново, ДЗС, с. Полско Косово, с. Бистренци, с. Копривец, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, с. Ценово, с. Горно Абланово, с. Екзарх Йосиф. Смущенията ще се състоят в делничните дни за посочения период.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

На плажа, два шезлонга и чадър са 100 лева. Не са скъпи. И в ИКЕА са толкова…

Харесай Дунавмост във Фейсбук