Свободни работни места в Русе към 9 юни 2021 година

0
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 продавач-консултант в м-н за хран.стоки, средно обр.

1 пом.готвач и 1 мияч, съдове в заведение за бързо хранене, средно обр.

1 хигиенист в ДГ, средно обр., мястото е за с.Николово

1 учител в ДГ, висше-ПУП, мястото е за с.Николово

10 шлосери-монтьори, средно техн.обр., опит

1 гл.счетоводител, висше обр.-счетоводство, комп.умения, опит, мястото е за с. Г.Враново

1 търговски директор, висше иконим.обр., англ.ез., комп.умения, опит, мястото е за с. Г.Враново

2 майстори-готвачи, средно спец.обр., опит

2 шофьори-снабдители, средно обр., шоф.кн.кат.В

2 рецепционисти в хотел, средно обр, англ.ез., комп.умения 2 помощници на учителя в ДГ, средно обр., комп.умения

1 логопед в ДГ на 4ч.,, висше по специалността, раб.място е за с.Иваново

5 спомагателни работници и 1 склададжия в шевно пр-во, средно обр.

2 салонни управители в ресторант, ср./висше обр., опит

1 чистач/хигиенист за детска градина, средно обр.

1 завеждащ административна служба за учебно заведение, висше икономическо обр.,опит

1 логопед на 4 часа , висше обр.по специалността

1 психолог , висше обр.по специалността

5 заварчици, в производство на машини, средно техн.обр.,правосп.за заваряване

5 монтажници,метални конструкции, в производство на машини ,средно техн.обр.

5 машинни оператори, металообработващи машини, средно техн.обр

3 контрольор,качество в производство на машини, средно техн.обр.

1 камериерка, хотел , средно /основно обр., работното място е в гр.Обзор

3 електромонтьори, ср.техн.обр., опит

2 готвачи и 2 помощник-готвачи, средно обр., работните места са за гр.Приморско

1 фадромист, средно/ основно обр.,правоспособност за управление

1 шофьор ,лек автомобил до 9 места, средно обр.,шоф.кат.В/С

1 главен счетоводител, висше обр.по специалността

2 монтажници и 2 заварчици на метални конструкции, ср./основно обр., опит, местата са за временна заетост в гр.Кубрат

2 общи работници в производство за обработка на арматурно желязо, средно обр.

1 общ работник , средно/ основно обр.

1 чистач/ хигиенист в административна сграда, средно/ основно обр.

1 технолог, облекло , средно обр.,опит

1 крояч ,текстил, средно обр.,опит

1 специалист ТРЗ, висше икономическо обр,комп.умения, опит

3 кофражисти и 3 работници,строителство , средно/ основно обр.

3 бояджии, промишлени изделия, средно/ основно обр.

1 шофьор, лекотоварен автомобил ( разнос), шоф.кат.В , средно обр.

2 готвачи, средно обр.,опит

1 логопед , висше обр.по специалността, шоф.кат.В

1 камериер/ка ,средно/основно обр.

2 продавач-консултанти в заведение за бързо хранене , средно обр.

2 общи работници, промишлеността в производство на филтри, основно обр.

5 машинни оператори, в производство на филтри, средно обр.

3 настройчици на машини , в производство на филтри, средно техн.обр.,комп.умения

3 опаковачи , в производство на филтри, средно обр.

2 началник смяна, в производство на филтри, средно обр.

1 автопатрул СОТ, средно обр., шоф.кат.В/С

10 шофьори,товарен автомобил( международни превози) , средно обр., шоф.кат. СЕ

2 социални работници, висше обр.по специалността

2 работници складово стопанство, средно обр., комп.умения

1 общ работник, тракторист, средно/ основно обр. кат. Ткт , работното място е за с.Бъзън

3 чистач/хигиенисти, средно /основно обр.

11 сервитьори, средно/ основно обр., студенти

6 бармани, средно/ основно обр.

9 готвачи и 7 помощник готвачи, средно /основно обр.,опит

30 монтажници в пр-во на строителни машини и техника, средно обр.

2 служители, информация, средно обр. ,комп.умения

2 продавач-консултанти(шивачи) за верига магазини за строителни материали, средно обр.

6 продавач-консултанти за верига магазини за строителни материали, средно обр.

3 общи работници за рециклиране на отпадъци, средно / основно обр.

1 кантарджия в цех за рециклиране на отпадъци, средно обр., комп.умения

10 машинни оператори, производство на мебели, средно техн. обр

6 общи работници в промишлеността, средно/ основно обр.

1 обслужващ работник, промишлено производство, средно /основно/ начално обр.

5 заварчици, 5 електрозаварчици в производство на битови уреди, средно обр.

2 инженер-конструктори, висше обр., владеене на английски или немски език, комп.умения, опит

5 комплектовачи в производство на изделия от метал, средно/ основно обр.

5 шлосери, средно обр.

3 бластьори, средно обр.

1 инженер, технолог лакобояджийски покрития, висше обр., комп.умения, опит

5 шмиргелисти, средно обр.

3 продавач-консултанти на сладолед и гофрети, средно/ сновно обр., студенти (сезонна заетост)

1 фризьор, средно обр.(курс по фризьорство)

1 пом.готвач, средно спец.обр./завършен курс

2 касиери и 8 обслужващи щандове в търг.верига, ср.обр.

20 монтьори за ремонт на машини и оборудване, средно техн.обр. е предимство

10 маш.оператори, химически контрол, средно хим.обр.е предимство

3 работници, спомагателни шивашки дейности, ср.обр.

1 офис сътрудник (пласмент), висше /средно обр., отлично владеене на румънски език (писмено и говоримо), отлични комп.умения

5 опаковчици на тапицирана мебел, средно обр.

3 шлосер – заварчици СО2, средно техн.обр., правосп. за заваряване

3 общи работници в мебелно производство, правосп. за мотокар

2 кроячи, текстил, средно обр., опит

10 складови работници във верига магазини за домашни потреби и играчки, средно обр.

2 обслужващи, магазин, средно обр.

2 експедитори на стоки и товари, средно обр., за едното място се изисква свиделство за управление на мотокар

15 работници в пр-во на санитарно-хигиенни изделия, средно обр.

1 програмист база данни, висше обр., софтуерно ориентирана спец., раб.място е по сх. Младежка заетост, модул стажуване

1 експерт маркетинг, висше иконом./маркетинг, комп.умения, раб.място е по сх.Младежка заетост, модул стажуване

1 мениджър софтуерно развитие, висше – информатика/ИТ в бизнеса, руски/ турски/ румънски ез., раб.място е по сх. Младежка заетост, модул стажуване

3 шмиргелисти и 3 почиствачи на метални отливки, средно/основно обр, опитът е предимство

2 камериерки, хотел, средно/ основно обр.,опит

1 работник поддръжка, ср./основно обр.

1 шофьор на тежкотоварен автомобил за курсове Русе - Румъния, ср. обр. шоф. кн. кат. СЕ

1 мърчандайзер продажби, средно обр., комп.умения, опит, месторабота гр. Велико Търново

1 началник готова продукция, ср./висше обр. с предимство ик./хим.насоченост, комп.умения, шоф.кн.кат.В, мин.2 г.опит, месторабота гр. София

2 общи работници, товаро-разтоварна д-ст, основно/начално обр.

1 работник, поддр.на автомати за вода, средно обр., шоф.кн.кат.В

1 маникюристка, средно обр., фирмата предлага обучение

1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.

10 зареждачи и 5 манипуланти в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно обр.

20 работници и 6 складови работници в пр-во на матраци, средно обр.

3 шофьори, снабдители на напитки, средно обр., шоф.кн.кат.В

1 маркировач-продавач на готова храна, средно обр., НКГ

2 гледачи на животни, основно обр.

10 маш.оператори, 3 опаковачи и 5 спомагателни работници в мебелно пр-во, средно обр., с опит и за опучение

1 готвач и продавач на готова храна, средно обр.

1 продавач-консултант в м-н за пакетирани стоки на непълно раб.време, средно обр.

10 маш.оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр.

1 камериерка в хотел, средно обр.

1 сервитьор, 1 барман и 2 готвачи в новооткриващо се заведение, , средно обр., опит – предимство

2 касиери и 2 обслужващи бензиностанция, средно обр.

5 общи р-ци в пр-во на заварени конструкции, ср./основно обр.

5 шлосери на заварки, ср.техн.обр., опит

7 стругари, ср.техн.обр., опит

5 заварчици МИГ/МАГ заваряване, ср.обр., правоспособност, опит

2 кранисти на мостови кран до 5тона, ср.обр., правоспособност, опит

5 настройчици на металообработващи м-ни с ЦПУ, ср./висше техн.обр., опит

1 мед.специалист, р-та в дрогерия, висше обр.-мед.сестра/акушерка/фелдшер

5 ветеринарни лекари, висше обр.по специалността

5 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., правоспособност за заваряване, правоспособност за упр-ние на автовишка е предимство, опит

5 арматуристи и 5 зидаро-кофражисти, средно/основно обр., опит

2 багеристи, средно/основно обр., правоспособност

2 кранисти на автокран до 12 т, средно/основно обр., правоспособност

2 строителни техници, средно/висше обр. по специалността, комп.умения, стаж

2 зареждачи и 5 сортировачи за производство на чорапи, средно или основно образование

1 супервайзор за производство на чорапи, средно или висше обр., комп. умения

1 оператор на компютър в автосервиз, на 4 часа, средно обр. и комп. умения.

8 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит

2 шофьори на товарни автомобили над 12 т., ср. обр., шоф. кн. кат. С+Е

1 фризьор, ср. обр., квалификация, опит.

20 оператори, сглобяване на детайли в пр-во на мет.конструкции и дограми, средно техн.обр., 1 г. опит

1 специалист офериране и отчитане, висше обр.-стр.инженер, англ./немски ез., комп.умения, 2 г. стаж

20 шофьори, международни превози, средно обр., шоф.кн.кат.С+Е

1 монтажник, електрооборудване, средно обр.- ел. техника, 3г. стаж

1 оптик за оптика, средно спец.обр., комп. умения

10 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.

1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. - медицина, мястото е за с. Пиргово

2 складови работници в склад за стр.материали, средно обр.

3 санитари в социална услуга, средно/основно обр.

1 психолог на 4ч. в социална услуга, висше по специалността

1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения

1 мебелист, средно обр., опит, мястото е за с. Николово

2 полевъди, без изискване за обр., мястото е за с. Семерджиево

1 агроном, висше по спец., опит, мястото е за с. Семерджиево

1 механик на земеделска техника, средно обр., опит, мястото е за с. Семерджиево

5 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, средно техн. обр.

2 инженери-електроници, висше обр. - електроника/автоматика, опит

10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.

2 лаборанти, средно хим.обр., опит

10 помощници, оператор в мебелно производство, средно/основно обр., без опит

2 електрокаристи, водач на ричтрак (високоповдигач -12м), средно техн. обр., професионален опит

6 тапицери в производство на матраци, средно обр, опит

5 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността

3 бригадири в шевно производство, средно обр., опит

1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.

1 крояч в шевно производство, средно/основно обр., опит

3 технолог-конструктори в шевно производство, средно обр., опит

2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С

7 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит

10 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит

2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност

6 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността

2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.

1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.

25 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

97 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

• места по чл.38 от ЗХУ:

9 консултанти (промотьори), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, ms office

7 машинни оператори в производство на автомобилни части, средно обр.

1 общ работник в склад на 4ч., средно обр.

3 колачи на животни и 1 транжор, средно обр., 5г опит

2 помощник -машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2г. стаж

2 обслужващи работници в мебелно производство, средно обр., 1г. стаж

3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5г стаж

1 контрольор качество в чорапено пр-во, средно обр., комп.умения

4 продавачи-консултанти в търг.верига, средно обр.

2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г стаж

1 инженер индустриални машини и с-ми, висше обр.-маш./индустриален инженер, англ.ез., AutoCAD/SolidWorks

1 маш.инженер, висше обр. по специалността, , англ.ез., AutoCAD/SolidWorks

1 техник-механик на инструменти, средно обр., квал.група по електробезопасност

1 складов работник, средно обр., шоф.кн.кат.В, св-во за упр-ние на високоповдигач е предимство

1 зареждач и 1 работниk, сглобяване на детайли в пр-во на автомобилни части, средно обр.

1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам., AutoCAD,

SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж

лятна сезонна заетост

10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр. Китен

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

2 заварчик,средно образование /за гр.Бяла/

2 монтажник,метални конструкции,средно образование /за гр.Бяла/

1 офис-мениджър,средно образование /за гр.Бяла/

1 оператор ,кауч.производство,средно образование /за гр.Бяла/

1 счетоводител,висше /икономика/ /за гр.Борово/

1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др./,2 години опит /за гр. Борово/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Скъпа, какво си купи днес от МОЛ-а?
- Няколко чифта бикини, че старите вече омръзнаха на целия град.

Харесай Дунавмост във Фейсбук