Свободни работни места в Русе към 3 юни 2020 година

0
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 механик монтьор на шевни машини, висше/средно техн.обр.,опитът е предимство

1 техник на шевни машини, средно техн.обр., опитът е предимство

1 електротехник за шевно производство, висше/средно техн.обр., опитът е предимство

2 общи работници в строителството (вътрешни мазилки), средно/основно обр.

4 шлосери в производство на котли, средно/основно обр.

1 продавач – консултант в био магазин, средно обр., работното място е по чл. 50 от ЗНЗ

1 хигиенистка в административна  сграда, на 4 часа

1 старша мед. сестра в социално заведение, висше обр. по специалността, комп. умения, опит

1 секционен майстор, производство на чорапи, средно обр.

2 общи работници (зареждачи), производство на чорапи, средно/ основно обр.

1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., работното място е в с.Басарбово

4 работници, изолации, средно/основно обр., 2 год. опит 

4 лаборанти за анализ на петролни продукти, висше/ средно обр., опита е предимство

6 машинни оператори за производство на топлоизолации, средно обр., правосп. за огняр на водогрейни котли, опитът е предимство

2 общи работници в сферата на промишлеността, средно/ основно обр.

1 хигиенист за шивашка фирма, средно/ основно обр.

3 шофьори на товарни автомобили, средно обр., шоф.кат.С

15 оператори и помощник оператори за мебелно производство, средно обр.

3 машинни оператори за мебелно производство, минимален стаж по специалността 3 год.

3 оператори на металорежеща машина с ЦПУ, средно обр.

3 електрозаварчици, средно обр.

5 шлосери, средно обр.

5 дърводелци, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле

5 мебелисти, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле

5 тапицери, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле

1 специалист, логистика, висше обр.(транспорт и логистика), отличен английски език и компютърни умения

1 механик-електроник, висше обр.(електроника), английски език, компютърни умения 

2 механик-електроник, висше обр.(електроника), английски език,компютърни умения, за гр.София

5 складови работници за верига магазини - стоки за дома, средно обр., опитът е предимство

2 камериерки за семеен хотел в гр. Приморско, средно/основно обр.

1 майстор, производство на тестени изделия, средно обр., опитът е предимство

1 заварчик на тръби и метални конструкции, средно об., свидетелство за правоспособност за заваряване, опитът е предимство 

1 бояджия на метални конструкции, средно/основно обр., мин. 1 год.опит по длъжността

1 общ работник в цех за изработване на изделия от мрамор,гранит и др., средно/основно обр.

5 строителни работници, средно/основно обр., опит

2 шофьори на цистерна – 12т., средно обр., шоф. кат.С/ СЕ, правоспособност за ADR, опит

1 началник смяна в чорапено производство, средно обр., комп.умения, 2г. стаж

4 отчетници в чорапено производство, средно обр., комп.умения

1 общ работник в чорапено производство, средно/основно обр.

1 специалист дигитален маркетинг, висше обр. в областта на маркетинга и рекламата, комп.умения

1 технически сътрудник, онлайн търговия, висше обр. в областта комп.и комуникационна техника /комп.мрежи, комп.умения/

1 продавач-консултант в книжарница, средно обр., чл.55в от ЗНЗ

1 оптик-техник (оптометрист), висше/средно обр., комп.умения, опитът е предимство

2 пакетировачи в производство на изделия от картон и хартия, средно/основно обр.

2 общи работници в производство на изделия от картон и хартия, средно обр.

1 технолог-моделиране и конструиране на облекло, средно обр., опит по специалността

85 сътрудници социални дейности, по проект ‘”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле”- компонент 3, средно обр.

1 техник, асансьорна техника, средно техническо обр.

1 специалист продажби, висше обр. /маркетинг или търговия/, английски език, компютърни умения

4 касиери/ки в хранителен матазин, средно обр.

15 международни шофьори, кат. СЕ, средно обр., свидетелство за проф. компетентност, успешно положен психологически тест, дигитална карта /курсове в западна Европа без Великобритания/

2 социални асистенти в дом за стари хора,средно обр.

4 медицински сестри в дом за стари хора,висше обр.,(медицинска сестра общ профил) 

25 служители запитвания ,висше /средно обр., немски език- писмено и говоримо (В2/С1)

1 оперативен счетоводител, висше обр., компютърни умения и работа със счетоводни продукти, за с. Иваново

1 младши експерт „техническо обезпечаване”, висше обр., компютърни умения и работа с деловодна система  Arhimed, за с. Иваново

1 старши специалист „устройство на територията”, средно обр., компютърни умения, опит 1г., за с. Иваново

1 спомагателен работник на преса в шивашка промишленост, средно/основно обр.

4 детегледачки в соц. заведение, средно/основно обр.

5 сервитьора, средно обр., опит

2 оценители на облекла, средно обр., опит

1 отчетник счетоводство, средно икономическо обр.

1 дърводелец/мебелист, средно техн. обр., за изработка на мебели по поръчка, опит, работното място е в с. Николово 

5 лекари, висше обр.- медицина 

5 медицински сестри, висше обр. по специалността 

1 механик на земеделски машини,  шоф. кат. В/С, опит

2 багеристи, средно обр., правосп. за управление, работното място е за с. Юделник 

4 работници спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр.

25 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 

3 шивачи в производство на плетива, средно/основно обр.

113  шивачи на облекла, за някои от местата се изисква опит между 3 и 5 години, средно/основно обр. 

1 организатор логистика на продажби, висше обр. – икономика на търговията, отлични испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, 1г. стаж по специалността, по чл. 38 от ЗХУ

1 организатор логистика на продажби, висше обр. – икономика на търговията, отлични испански и румънски  език, компютърни умения, работа с ERP системи, 1г. стаж по специалността, по чл. 38 от ЗХУ

1 организатор логистика на продажби, висше обр. – икономика на търговията, отлични испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, 1г. стаж по специалността, по чл. 38 от ЗХУ

1 промишлен дизайнер, висше обр. по специалността, отлични испански и аанглийски език, Photo Shop, Corel Draw и интернет приложения, по чл. 38 от ЗХУ

10 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно/основно обр., чл.38 ЗХУ

4 технолози в  шевно производство, средно обр., англ.език, комп.умения, 3г. професионален стаж, по чл. 38 от ЗХУ

1 общ работник в склад, средно обр., работа на 4 часа, по чл. 38 от ЗХУ

10 консултанти клиентски център, висше обр., владеене на английски, гръцки и румънски език, компютърни умения, по чл. 38 от ЗХУ

2 експерти логистични вериги, висше обр., английски език/ немски – предимство, компютърни умения, 3г. стаж, по чл. 38 от ЗХУ

1 машинен инженер, висше обр. по специалността, английски език, Auto CAD и Solid works, 3г.стаж, по чл. 38 от ЗХУ

1 складов работник, средно обр., свидетелство за правоуправление на високоповдигачи – предимство, шоф. кат. В по чл. 38 от ЗХУ

2 механици машинни инструменти, средно обр., наличие на квал. група за електро-безопасност, по чл. 38 от ЗХУ

2 работници сглобяване на детайли, средно обр., по чл. 38 от ЗХУ

1 инженер – конструктор, висше обр. – строителен инженер, немски или английски език,  изчислителни програми по МКЕ и CAD – програми, 2 год. опит, по чл. 38 от ЗХУ

2 машинни оператори шиене, средно обр.- оператор на шевна машина, 5 год.трудов стаж от които 3 год. по специалността, по чл.38 от ЗХУ 

1 специалист общинска собственост, висше обр. - право, икономика или строителство и архитектура, 3г. стаж по специалността, компютърни умения,  работното място е за гр. Сливо поле, по чл.38 от ЗХУ

5 продавач-консултанти във верига магазини за хранителни стоки, средно обр., по чл.38 от ЗХУ

1 тапицер в мебелно производство, 5г. проф.стаж, по чл. 38 от ЗХУ

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

2 организатори маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг

3 програмисти за база данни, висше обр.- софтуерно ориентирана специалност

1 техник на компютърни системи, средно специално обр.

2 експерти маркетинг, висше икономическо обр.

1 експерт обществени поръчки, висше обр.- икономика, право

- За обучение по време на работа

1 шофьор/ куриер, шофьорска книжка кат. В

1 обслужващ работник в увеселителен парк

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

25 шивачи,  средно образование, професионална квалификация  „шивач” / за гр.Бяла/

8 машинни оператори-шиене на облекла, основно/средно образование / за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Джеймс Бонд в Несебър:
– Кафе. Дълго кафе.
– Три лева. Двадесет и три лева.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари