Свободни работни места в Русе към 17 май 2021 година

0
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 логопед в детска градина на 4 ч., висше по специалността, комп.умения, шоф.кн.кат. В, раб.място е в с. Иваново и филиалите

1 психолог в детска градина, висше по специалността, комп.умения, шоф.кн.кат. В, раб.място е в с. Иваново и филиалите

1 охранител НВО за търг.обект, средно обр.

1 градинар, ср./основно обр.

1 работник поддръжка, ср./основно обр.

1 шофьор на тежкотоварен автомобил за курсове Русе - Румъния, ср. обр. шоф. кн. кат. СЕ

1 мърчандайзер продажби, средно обр., комп.умения, опит, месторабота гр. Велико Търново

1 началник готова продукция, ср./висше обр. с предимство ик./хим.насоченост, комп.умения, шоф.кн.кат.В, мин.2 г.опит, месторабота гр. София

2 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност

2 общи работници, товаро-разтоварна д-ст, основно/начално обр.

1 компютърен оператор за мед.кабинет, ср./висше обр., отлични комп.умения

1 работник, поддр.на автомати за вода, средно обр., шоф.кн.кат.В

3 детегледачки в частна детска градина, средно обр., комп.умения

1 учител в частна детска градина, висше обр.-педагогика, комп.умения, стаж

1 маникюристка, средно обр., фирмата предлага обучение

1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.

1 хигиенист в заведение, ср./основно обр.

10 зареждачи и 5 манипуланти в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно обр.

20 работници и 6 складови работници в пр-во на матраци, средно обр.

3 шофьори, снабдители на напитки, средно обр., шоф.кн.кат.В

1 маркировач-продавач на готова храна, средно обр., НКГ

2 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., шоф.кн.кат.С+СЕ

2 гледачи на животни, основно обр.

10 маш.оператори, 3 опаковачи и 5 спомагателни работници в мебелно пр-во, средно обр., с опит и за опучение

2 мл.експерти, висше обр.- информ.и комуникационни технологии, комп.умения, мястото е по НП Старт на кариерата

1 готвач и продавач на готова храна, средно обр.

1 складов работник в склад за авточасти, средно обр.

1 продавач-консултант в м-н за пакетирани стоки на непълно раб.време, средно обр.

1 работник кухня в соц.заведение, средно обр.

10 маш.оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр.

1 камериерка в хотел, средно обр.

1 заварчик на СО, средно обр., правоспособност за заваряване

1 мл.експерт, висше обр.-право, комп.умения, мястото е по НП Старт на кариерата за гр.Сливо поле

1 сервитьор, 1 барман и 2 готвачи в новооткриващо се заведение, , средно обр., опит – предимство

2 охранители НВО, средно обр.

1 мл.експерт, висше обр. – счет-во, комп.умения, мястото е по НП Старт на кариерата за с.Иваново

1 мл.експерт, висше обр., направление Администрация и управление, англ.ез., комп.умения, мястото е по НП Старт на кариерата

1 продавач-консултант, разносна търговия, средно обр., комп.умения, шоф.кн.кат.В, чл.36 ал.1/ЗНЗ/

1 мед.сестра, висше обр.по специалността, чл.51 ал.2/ЗНЗ/

1 оператор на компютър, средно обр., комп.умения, чл.51 ал.2/ЗНЗ/

2 касиери и 2 обслужващи бензиностанция, средно обр.

5 общи р-ци в пр-во на заварени конструкции, ср./основно обр.

5 шлосери на заварки, ср.техн.обр., опит

5 стругари, ср.техн.обр., опит

5 заварчици МИГ/МАГ заваряване, ср.обр., правоспособност, опит

2 кранисти на мостови кран до 5тона, ср.обр., правоспособност, опит

5 настройчици на металообработващи м-ни с ЦПУ, ср./висше техн.обр., опит

1 мед.специалист, р-та в дрогерия, висше обр.-мед.сестра/акушерка/фелдшер

5 ветеринарни лекари, висше обр.по специалността

5 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., правоспособност за заваряване, правоспособност за упр-ние на автовишка е предимство, опит

5 арматуристи и 5 зидаро-кофражисти, средно/основно обр., опит

2 багеристи, средно/основно обр., правоспособност

2 кранисти на автокран до 12 т, средно/основно обр., правоспособност

2 строителни техници, средно/висше обр. по специалността, комп.умения, стаж

1 товарач в транспортна фирма, средно обр.

1 лаборант в произв.предприятие, средно/висше техн.обр.

10 манипуланти  в пр-во на части за автомобили, средно обр., док-т за упр-ние на кари

10 работници в пр-во на части за автомобили, средно обр.

2 обслужващи работници в обработка на метални изделия, без изискване за образование

2 зареждачи и 5 сортировачи за производство на чорапи, средно или основно образование

1 супервайзор за производство на чорапи, средно или висше обр., комп. умения

1 оператор на компютър в автосервиз, на 4 часа, средно обр. и комп. умения.

8 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит

2 шофьори на товарни автомобили над 12 т., ср. обр., шоф. кн. кат. С+Е

1 фризьор, ср. обр., квалификация, опит.

4 фрезисти, средно техн. обр., опитът е предимство

4 оператори на заваръчен робот, ср. техн. обр., опитът е предимство;

2 продавач-консултанти на хранителни стоки, средно обр.

20 оператори, сглобяване на детайли в пр-во на мет.конструкции и дограми, средно техн.обр., 1 г. опит

1 специалист офериране и отчитане, висше обр.-стр.инженер, англ./немски ез., комп.умения, 2г стаж

3 инженери-конструктори, висше обр.-маш. или стр.инженерство, англ./немски ез., комп.умения, пр-ми за проектиране, 2 г. стаж

20 шофьори, международни превози, средно обр., шоф.кн.кат.С+Е

1 монтажник, електрооборудване, средно обр.- ел. техника, 3г. стаж

1 оптик за оптика, средно спец.обр., комп. умения    

10 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.

1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. - медицина, мястото е за с. Пиргово

4 шофьори за разносна търговия, средно обр., шоф.кн.катВ/С

6 складови работници, средно обр., шоф.кн.катВ

2 складови работници в склад за стр.материали, средно обр.

3 санитари в социална услуга, средно/основно обр.

1 психолог на 4ч. в социална услуга, висше по специалността

1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения

2 работници за озеленяване, основно обр.,  работа с моторна коса и/или резачна машина, 2 г. опит

2 работници за озеленяване, основно обр.,  

1 мебелист, средно обр., опит, мястото е за с.Николово

2 полевъди, без изискване за обр., мястото е за с.Семерджиево

1 агроном, висше по спец., опит, мястото е за с.Семерджиево

1 механик на земеделска техника, средно обр., опит, мястото е за с.Семерджиево

13 монтажници на строителни машини, средно техн. обр. е предимство

2 специалисти продажба, висше инженерно обр., англ. език, комп. умения, опит в производство

5 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, средно техн. обр.

2 инженери-електроници, висше обр. -електроника/автоматика, опит

10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.

2 лаборанти, средно хим.обр., опит

5 апаратчици и 10 работници в хим. производство, средно/основно обр.

10 помощници, оператор в мебелно производство, средно/основно обр., без опит

2 електрокаристи, водач на ричтрак (високоповдигач -12м), средно техн. обр., професионален опит

5 тапицери в производство на мебели, средно техн. обр., професионален опит

6 тапицери в производство на матраци, средно обр, опит

5 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността

3 бригадири в шевно производство, средно обр., опит

4 готвачи, средно обр., 2 г. опит

2 помощници в кухня, 2 камериерки, 2 сервитьори, 2 продавач-консултанти, средно обр., местата са за с. Иваново

20 служители запитвания, средно/висше обр., немски ез.- ниво С1, комп. умения

20 служители back office, средно/висше обр., немски ез.- ниво В1, комп. умения

2 соц. работник в общежитие, висше обр. – соц. дейности /соц.педагогика, комп. умения, опит

1 счетоводител в бюджетно счетоводство, висше обр. - счетоводство,  комп. умения, опит

1 началник склад, висше иконом. обр., комп. умения, англ.език е предимство

1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.

6 машинни оператори в производство на спиртни напитки, основно обр.

2 кроячи в шевно производство, средно/основно обр., опит

4 технолог-конструктори в шевно производство, средно обр., опит

2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С

7 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит

10 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит

2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност

6 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността

2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.

1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.

30 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

36 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

-    места по чл.38 от ЗХУ:

1 шивач, без изискване за обр., 1 г. опит

1 пром. дизайнер, висше по специалността, испански език, комп. умения, 1 г. опит

3 организатори  логистика на продажбите, висше обр. – икономика на туризма, испански ез., комп. умения,  1 г. опит

9 консултанти (промотьори), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, ms office

7 машинни оператори в производство на автомобилни части, средно обр.   

1 общ работник в склад на 4ч., средно обр.  

3 колачи на животни и 1 транжор, средно обр., 5г опит

2 помощник -машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2г. стаж   

2 обслужващи работници в мебелно производство, средно обр., 1г. стаж      

3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5г стаж  

1 контрольор  качество в чорапено пр-во, средно обр., комп.умения   

4 продавачи-консултанти в търг.верига, средно обр.

2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г стаж        

1 инженер индустриални машини и с-ми, висше обр.-маш./индустриален инженер, англ.ез., AutoCAD/SolidWorks         

1 маш.инженер, висше обр. по специалността, , англ.ез., AutoCAD/SolidWorks        

1 техник-механик на инструменти, средно обр., квал.група по електробезопасност         

1 складов работник, средно обр., шоф.кн.кат.В, св-во за упр-ние на високоповдигач е предимство

1 зареждач и 1 работниk, сглобяване на детайли в пр-во на автомобилни части, средно обр.     

1  работник в пр-во на матраци, средно обр.   11.05.

-    лятна сезонна заетост

1 камериерка в хотел, средно обр., гр. Приморско

10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр. Китен

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

2 оператори, кауч. производство /за гр. Бяла/

1 счетоводител, висше /икономика/ /за гр. Борово/

1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др., 2 години опит /за гр. Борово/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Скъпа, какво си купи днес от МОЛ-а?
- Няколко чифта бикини, че старите вече омръзнаха на целия град.

Харесай Дунавмост във Фейсбук