Свободни работни места в Русе към 16 септември 2021 година

1
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 биолог, висше обр./ Микробиология/

1 чистач/ хигиенист за детска градина, средно обр.

3 заварчици, полуавтоматично СО2, средно обр., правоспособност, опит

6 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно техн. обр., 3г. стаж

6 шлосери-корпусници, средно техн. обр., опит

1 учител на ученици със СОП в целодневна орг-ция на учебния ден, висше обр. –Спец.пед-ка и НУП, 5г стаж

2 чистачи, производствени помещения, средно /основно обр.

3 мотокаристи в пр-во на матраци, средно обр., правоспособност за упр-ние на мотокар

10 общи работници в пр-во на матраци, средно обр.

1 учител в група за ЦОУД ( I-IV клас) , висше обр. НУП, комп. умения, за с.Тетово

1 учител в група за ЦОУД ( I-IV клас) , висше обр. НУП, комп. умения

20 работници, сглобяване на детайли в производство на изделия за автомобилна промишленост, средно/ основно обр.

4 складови работници в производство на изделия за автомобилна промишленост, средно обр., шоф. кат В

1 педагогически съветник, висше обр. –Педагогика / Соц. пед-ка/, Психология, англ. ез., комп. умения

2 техника, механика, средно техн. обр., опит

4 електрозаварчици, средно техн. обр., правосп. за заваряване

4 оператори, пристанище , средно техн. обр., опит

2 портиер-инвентарчици , средно техн. обр.

4 шлосер-монтьори, средно техн. обр., правоспособност

4 докери, средно/ основно обр.

1 огняр на газ, правоспособност

1 охранител НВО, средно обр.

25 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, основно обр.

3 електромеханици в производство на филтри за автомобили, средно обр.

6 опаковачи в производство на филтри за автомобили , основно обр.

4 настройчици на машини в производство на филтри за автомобили, средно обр.

1 пом. готвач, средно обр.

21 обслужващи магазин, за верига м-ни за хранителни стоки, средно обр.

1 ресурсен учител , висше обр. / Специална педагогика/

5 общи работници, промишлеността , средно обр.

4 водачи, мотокар, средно техн. обр., правосп. за управление

5 машинни-оператори в производство на керамични плочки, средно техн. обр.

1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно обр., шоф. кн. кат В/С

15 машинни оператори и помощник оператори в мебелно производство, средно техн. обр.

1 чистач/ хигиенист в учебно заведение, средно обр.

1 чистач/ хигиенист за два обекта, средно/ основно обр./ почасово /

5 маш. оператори и 3 общи работници в пр-во на изделия от картон, средно обр.

1 рецепционист в хотел /нощни смени/, средно обр., англ. език, комп. умения

5 опаковачи в шевно пр-во, средно обр.

1 готвач, готвени ястия, средно обр., опит

4 оператори, въвеждане на данни, висше обр., комп. умения

4 продавачи в м-н за хранителни стоки, средно обр., опит

6 хигиенисти, професионално почистване, средно/основно обр., р-та на 4/6 часа

5 оператори на автоматична линия за повърхностно покритие на метали, средно обр.

1 механик поддръжка, средно техн.обр

1 учител, методик, инж. по механична технология на дървесината, комп. умения

7 зареждачи, промишлено производство, средно /основно обр.

4 шлосери в производство на тръбни мебели,средно обр.

7 опаковачи в производство на тръбни мебели, средно/ основно обр.

5 заварчици в производство на тръбни мебели, средно техн. обр., правосп. за заваряване

2 работници, товаро-разтоварна дейност в шевно производство, средно обр.

1 шофьор, товаро-разтоварна дейност, шоф. кат В /С , средно обр.

1 учител по биология и здравно обр-ние, висше обр.- биология, комп. умения

2 учители в ЦДО начален етап, висше обр.- НУП с англ. език, комп. умения

1 учител по история на 4 часа, висше обр. по специалността

1 старша медицинска сестра, висше обр. / общ профил/, опит

1 маникюрист, средно обр. / обучение/

1 масажист, средно обр./ обучение/

1 козметик, средно обр. /обучение/

1 пастир, средно/основно/ без образование

1 чистач/хигиенист за фитнес зала, средно/ основно обр.

1 работник, кухня ,средно /основно обр., опит

2 общи работници в склад за въглища, средно /основно обр.

1 склададжия /склад за турски стоки/ , средно обр., комп. умения

2 продавач-консултанти за магазини за турски стоки, средно обр.

1 диагностик, моторно превозно средство, висше / средно обр./ ДВГ ,Транспорт/, комп. умения

1 майстор производство на тестени изделия, средно обр., опит

1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр. / работното място е за с.Николово /

1 социален работник, висше обр. по специалността

1 обслужващ бензиностаниця (газстанция), средно обр.

1 работник, озеленяване, основно обр.

1 супервайзор в пр-во на чорапи, ср./висше обр., комп. умения

2 зареждачи в пр-во на чорапи, средно обр.

5 работници процес в пр-во на чорапи, средно/основно обр.

1 общ работник в пр-во на чорапи, основно обр.

1 общ работник в чорапното производство, основно /начално обр.

10 оператори в шевното пр-во, средно/ основно обр.

7 ръчници в шевното произ-во, средно/ основно обр.

2 техник КИП и Автоматика, ПК- Електротехника, електроника и автоматика, средно обр.

3 маханици в хим.произ-во, средно обр., компютърни умения ms office

5 апаратчици, химически процеси, средно обр. стаж по специалността

2 общи работници, основно обр., местата са за с. Ново село

4 трактористи, средно/основно обр., правоспособност, местата са за с. Червена вода

2 шофьори на самосвал, средно/основно обр., шоф. кат.С, опит

1 продавач-бюфет в училище, средно обр., опита е предимство

5 опаковачи мебелно пр-во, средно/основно обр.,

15 работници мебелно пр-во, средно/основно обр., опита е предимство

16 строители на жилища, средно/основно обр., 2г. опит

2 разносвачи в склад за плодове и зеленчуци, средно/основно обр., шоф. кат. В

3 гладачи на подлепваща преса, средно/основно обр., опит

4 работници спом. шивашки д-ти, средно/основно обр., опит

2 чистачи/ хигиенисти в шевно производство, средно/ основно обр.

1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно обр., шоф. кн. кат. В/С, опит

10 служители запитвания и 10 служители информация в кол център, средно/висше обр., немски език, комп.умения

1 машинист на еднокофов багер, правоспособност

3 шофьори, товарен автомобил (международен транспорт), средно обр., проф. компетентност , ADR, курсовете са в страните от Бенелюкс

4 продавач- консултанти в павилион за цветя, средно обр.

7 общи строителни работници, средно/основно обр.

3 монтажници на санитарни изделия, средно/основно обр., опит

4 работници по саниране, шпакловка, мазилка, средно/основно обр., опит

2 работници, подови настилки, средно/основно обр., опит

1 служител, човешки ресурси, висше обр. /икономика, администрация на управлението/, комп. умения, опит

4 общи работници в производство на изделия от дърво, средно /основно обр.

2 продавач-консултанти за денонощен магазин, средно обр.(подходящо и за студенти)

7 пресьори и 7 редачи в пр-во на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

10 монтажници и 10 пом.оператори в мебелно пр-во, срено обр.

5 шлосери в мебелно пр-во, средно техн. обр., опит

6 мотокаристи и 2 водачи на ричтрак в мебелно пр-во, средно обр., правоспособност

3 ел. механици в мебелно пр-во, средно електротехн.обр., опит

10 общи работници за повърхностно обработване на метали, ср./основно обр.

10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.

1 продавач-консултант в магазин за дрехи, средно обр.

1 ветеринарен лекар, висше/ средно обр.- ветеринарна медицина/ветеринарен техник

1 кранист, средно обр., правоспосбност

3 шлосери- инструменталчици и 3 фрезисти, средно техн. обр., опит

1 лектор по физика, висше обр. по специалността, комп.умения

1 лектор по география, висше обр. по специалността, комп.умения

1 лектор по биология, висше обр.по специалността, комп.умения

1 работник поддръжка в хотел, средно обр., опит

10 булдозеристи и 10 багеристи, средно/основно обр., св-во за упр-ние на тежки пътно-стр.м-ни, мястото е за гр.В.Търново

10 шофьори на товарен автомобил, средно/основно обр., шоф.кн.кат.В, мястото е за гр.В.Търново

3 поцинковачи и 2 работници в пр-во на телове и гвоздеи, средно/осн.обр.

2 маш.оп-ри на банциг в шевно пр-во, средно обр., опит

3 технолози-бригадири в шевно пр-во, средно обр., опит

1 хигиенист за произв. цех, средно/основно обр.

1 градинар, без изискване за обр., подх. за хора с намалена трудоспособност, мястото е за с. Басарбово

7 зареждачи в пр-во на метални изделия, средно обр.

1 общ работник, тракторист, средно/ основно обр. кат. Ткт , работното място е за с.Бъзън

5 общи р-ци в пр-во на заварени конструкции, ср./основно обр.

5 шлосери на заварки, ср.техн.обр., опит

6 стругари, ср.техн.обр., опит

2 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит

3 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.

1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. - медицина, мястото е за с. Пиргово

17 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

71 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

- места по чл. 38 от ЗХУ:

9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE

3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж

2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж

1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам., AutoCAD,

SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж

- лятна сезонна заетост:

10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр. Китен

3 администратори в хотел, 4 камериерки и 1 мияч на съдове, к.к. Св.Св.Константи и Елена

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направления:

- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник

1 автомонтьор

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

2 Медицински сестри, висше обр. медицинска сестра / акушерка / за гр.Борово/

1 Учител, детска градина, висше ПУП / НУП / за с.Горно Абланово/

1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), висше НУП,компютърни умения / за с. Ценово/

1 продавач-консултант, средно образование /за гр.Бяла/

1 обслужващ,бензиностанция/газстанция/, средно образование /за гр.Бяла/

2 учители в група за целодневна организация на учебния ден,висше НУП /за гр.Бяла/

1 образователен медиатор, средно /за с.Копривец/

1 образователен медиатор, средно /за с.П.Косово/

2 учители в група за целодневна организация на учебния ден,висше НУП /за с.П.Косово/

1 учител начален етап на осн.обр., висше НУП /за с. П.Косово/

1 учител в група за целодневна организация на учебния ден,висше НУП /за с. Обретеник/

2 учители по математика, висше образование /за гр.Бяла/

1 учител по физическо възитание и спорт,висше образование /за гр.Бяла/

1 учител по информатика и инф.технологии, висше образование /за гр.Бяла/

2 учители по бълг.език и литература, висше образование /за гр.Бяла/

1 учител,начален етап на осн.обр., висше НУП /за с.Новград/

1 ст.учител,общообразователен.предмет, висше НУП /за с.Новград/

1 учител,детска градина,висше обр.,предучилищна педагогика /за с.Бъзовец/

1 готвач,средно образование /за с.Баниска/

1 учител,детска градина,висше обр.,предучилищна педагогика /за с.Баниска/

1 електромонтьор, средно образование /за гр.Бяла/

3 заварчик, средно образование /за гр.Бяла/

3 монтажник,метални конструкции, основно образование /за гр.Бяла/

1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др./,2 години опит /за гр. Борово/

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

1 огняр, средно образование, работи с котли с високо налягане.

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Първи учебен ден.
Ученик държи химикал в ръцете си и пита седящия до него:
- Брат, откъде се сменяше за кирилица?

Харесай Дунавмост във Фейсбук