Свободни работни места в Русе към 12 юли 2019 година

0
Бюро по труда - Русе
Бюро по труда - Русе Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

20 пикола, средно обр.
11 спасители в басейн, средно обр.
10 спасители на плаж, средно обр
13 администратори, висше/средно обр., английски език
2 миячи на съдове, средно обр.     
22 бармани, средно обр.
38 готвачи, средно обр.
6 обслужващи мини бар, средно обр.
15 работници в кухня, средно обр.
58 сервитьори, средно обр.
4 сладкари, средно обр.
20 работници поддръжка на общи части и басейни, средно обр.
3 валета – хотелско домакинство, средно обр.
11 общи работници, средно обр.
48 камериерки, средно обр., опитът е предимство
22 работници/чки в пералня, средно обр.
*Работните места са за к.к.Златни пясъци, гр. Обзор, к.к. Албена и Созопол Пампорово

Други СРМ обявени в ДБТ

1 снабдител доставчик, железария, средно обр., шоф. кат. В
1 продавач на закуски, средно обр.
1 хигиенист в училище, средно обр., опит
1 педагогически съветник, висше обр. – магистър Психология, педагогическа правоспособност, 2г стаж по специалността
1 експерт маркетинг, химическа промишленост, висше обр, английски език, Power point
1 шофьор тежкотоварен автомобил, химическа промишленост, средно обр., шоф. кат СЕ, ADR, свидетелство за психологическа годност, курсове България-Румъния
1 технолог, химическа промишленост, висше обр. химия, английски език, опит
6 лаборанти, химическа промишленост, средно специално обр.
7 работници в производство химическа промишленост, средно/одновно обр.
4 апаратчици – синтез, химическа промишленост, средно специално обр.- предимство
1 техник КИП и А, средно обр, квалификация
1 домакин в училище, средно обр., компютърни умения
1 учител начален етап, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения
1 учител начален етап  ЦДО, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения
1 технически ръководител монтажна група, висше/средно професионално обр. в сферата на строителството, Auto CAD – предимство, опит, срочна заетост
4 заварчици метални конструкции, средно/основно обр, опит – предимство, срочна заетост
4 монтажници метални конструкции, средно/основно обр, опитът е предимство, срочна заетост
4 общи работници ремонтни дейности, без изискване за образование, срочна заетост
1 секретар в училище, средно обр, компютърни умения, 5г опит
12 продавач консултанти в строителен хипермаркет, средно обр.
6 касиери в хипермаркет, средно обр., опитът е предимство
1 инженер технолог в шивашко производство, висше обр специалност “модни технологии” или “производство на облекла”, английски език, компютърни умения time SSD стандартна с-ма за данни за трудоемките отрасли със специален фокус в/у шивашката промишленост и интегрираните социални производствени функции
1 интериорен дизайнер, висше обр, английски и румънски език, компютърни умения CAD 2D/ CAD 3D, шофьор кат В, опит по специалността 3 г, чл 41 ЗХУ
1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит, чл 41 ЗХУ
2 експерти логистика, висше обр., английски и немски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит , чл 41 ЗХУ
1 складов работник, в производство на автомобилни части, средно обр, свидетелство за управление на високоповдигач е предимство, шофьор кат В, чл 41 ЗХУ
1 зареждач в производство на автомобилни части, средно обр, чл 41 ЗХУ
1 техник-механик, в производство на автомобилни части, висше обр. машинен инженер, английски език, компютърни умения AutoCAD, SolidWorks, апит 3 г., чл 41 ЗХУ
1 работник сглобяване на опаковки, в производство на автомобилни части, средно обр, чл 41 ЗХУ
1 хигиенист в учреждение, средно обр.
1 учител Български език и литература, История и цивилизация в гимназиален етап, висше по специалността, компютърни умения
2 стоковеди, средно техническо обр., английски език, опит на сходна позиция – предимство
1 електротехник, средно техническо обр., английски език, опит на сходна позиция – предимство
2 касиери бензиностанция, средно обр., подходящо за студенти
10 зидаро-кофражисти строителни обекти , възможност за обучение
5 арматуристи строителни обекти, възможност за обучение
3 електротехници строителни обекти , средно обр.
2 охранители, средно  обр.
2 мотокаристи в мебелно производство, средно/основно обр.
15 машинни оператори в мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
1 младши експерт “административно обслужване”, висше обр., компютърни умения, /за с. Иваново/
1 продавач – консултант в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., чл 41 ЗХУ
2 водачи мотокар  в производство на санитарна керамика, средно/основно обр., правоспособвост
5 общи работници в производство на санитарна керамика, средно/основно обр
5 комплектовчици в производство на съоръжения за детски площадки, средно обр.
5 работници шлайфане и полиране на стъклопластови изделия, средно обр
5 монтажници на съоръжения за детски площадки, средно обр., шоф. кат В/С
2 заварчици изделия от метал , средно техническо обр.
1 оператор полимери, средно техническо обр
1 учител по английски език гимназиален етап, Английска филология, компютърни умения
2 готвачи топла витрина в хранителен магазин, минимален опит
4 обслужващи магазин, търговска верига, средно обр.
5 продавач-консултанти, търговска верига, средно обр., чл 41 ЗХУ
3 зареждачи промишлено производство, средно/основно обр., подх за живущи в с. Николово, с. Долно Абланово, с. Хотанца и с. Семерджиево
1 чистач производствени помещения, в месопроизводство, средно обр.
1 работник, дезинфектор в свинекомплекс, без изискване за обр., подходящо за  живущи с. Николово, с. Долно Абланово, с. Просена
1 хигиенист, търговски обект, средно обр.
1 продавач бизнес услуги, в шивашка промишленост, средно обр., английски език, компютърни умения
1 огняр, средно обр., правоспособност за работа с парен котел IVта степен на електробезопастност – предимство
1 животновъд в свинекомплекс, средно обр., специалност ветеринарен техник, стаж 10г., чл 41 ЗХУ
1 учител в детска градина, висше ПУП
1 огняр в детска градина, средно обр., правоспособност
1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр по специалността, испански и английски език, Photoshop,  Corel draw, интернет приложения, опит 1 г по специалността, чл 41 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и румънски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, чл 41 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, чл 41 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, чл 41 ЗХУ
1 тапицер мека мебел, средно, опит 5 г по специалността, , чл 41 ЗХУ
8 работници поддръжка железопътна мрежа, без изискване за образование
1 машинен оператор шиене, професионален колеж и квалификация , 3г стаж, чл 41 ЗХУ
1 работник спомагателни дейности в обувно производство, средно обр., чл 41 ЗХУ
2 охранители, средно обр., удостоверение за охранител, чл 41 ЗХУ
1 хигиенист в детска градина, средно обр.
1 обслужващ работник в шивашка промишленост, средно обр., във връзка със ЗХУ
1 учител БЕЛ, висше обр. -  Българска филология, компютърни умения, опит
1 учител по Философия, висше обр., английски език, компютърни умения, опит
2 служители, обслужване клиенти, висше/средно обр., румънски език 
1 технически сътрудник, средно обр, румънски език, с възможност за работа на 4 часа и в къщи
1 механик камиони и кари, средно обр, опит
1 общ работник на паркинг, средно/основно обр
1 работник поддръжка сгради, средно техническо обр.
1 общ работник в склад домашни потреби, средно обр., във връзка със ЗХУ
1 технолог мебелно производство, висше обр по специалността, английски език, AutoCAD, опит,  във връзка със ЗХУ
1 машинен оператор шиене /мека мебел/, средно обр., опит, във връзка със ЗХУ
5 зидари и 5 арматуристи – кофражисти, средно / основно обр.
1 педагог в детски център, висше обр. ПУП/ПНУП, подходящо  за студенти
1 общ работник и 1 работник спомагателни дейности в шивашка промишленост, средно обр.
1 лекар нуклеарна медицина, във връзка със ЗХУ
1 лекар лъчелечение, във връзка със ЗХУ
1 лекар медицинска онкология, във връзка със ЗХУ
1 лекар обща и клинична патология, във връзка със ЗХУ
2 oпаковачи в пакетиране на сол ,средно обр.,подходящо за мъже
4 обслужващи магазин в търговска верига , средно обр.
5 заварчици електродъгово заваряване и СО, средно обр., правоспособност, опит
3 машашинни оператори на металообработващи машини с ЦПУ и 5 разкройчици на метални детайли, средно спец.обр.
3 шмиргелисти, 4 шлосери , средно/основно обр., опитът е предимство
1 хигиенист в машиностроително предприятие, средно/основно обр.
3 шлайфисти/тки в мебелно производство, средно/основно обр.
5 работници ръчна работа и 2 общи работници в мебелно производство, средно/основно обр
1 технически сътрудник/шофьор, висше обр., английски език, компютърни умения, шоф. кат. В
10 опаковачи и 5 общи работници  в производство на тръби и профили, средно/основно обр
3 електрозаварчици в производство на тръби и профили, средно обр., правоспособност 
1 учител гимназиален етап БЕЛ, висше по специалността, опит
1 валутен касиер, средно обр., компютърни умения, само нощни смени
5 складови работници, средно обр., подходящо за хора с ТЕЛК
1 работник поддръжка, средно обр.,  правоспособност за работа с котел на газ е предимство
5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опитът  е предимство
2 опаковачи тръбни изделия, средно обр., подходящо за жени и за живущи в с. Иваново
1 мотокарист, средно обр., прaвоспособност, подходящо  за живущи в с. Иваново
10 работници тръбна линия, средно обр.
2 контрольори качество в производство на тръбни изделия, средно обр
1 детегледач в частна занималня, средно обр
2 санитарки за частно социално заведение, средно/основно обр., подходящо за живущи в с. Николово
1 специалист продажби, висше/средно обр, английски език предимство
1 шлосер-електрозаварчик в производство на  нетъкани текстилни изделия, средно техническо обр.
2 общи работници в чорапно производство, средно/основно обр
4 монтажници на улуци, средно обр.
2 ръчници в шивашка промишленост, средно / основно обр., за хора с ТЕЛК над 50%
1 психолог, висше обр. по специалността, комп. умения, опит
8 общи работници, в производство на метални изделия, основно обр.
1 социален асистент в социални услуги, средно обр.
2 медицински сестри в социални услуги, висше обр.
1 готвач, средно обр., опит /само вечерни смени/
1 хигиенист частна детска градина, средно обр.
10 складови работници, склад авточасти, средно обр.
1 майстор на хлебни изделия, средно обр., опит
3 машинни оператори, цех опаковки, средно/основно обр.
2 редачи на пещни вагони, в производство на огнеупорни изделия, без изискване за обр.
1 оператор преса, производство на огнеупорни изделия, средно / основно обр.
6 снабдители – доставчици  в търговия с напитки, средно обр, шоф. кат. В/С
5 шофьори на автобус, кат. Д, средно обр
6 шофьори товарен автомобил, кат. СЕ, средно обр
1 спедитор, Висше/средно обр, компл умения, немски или английски език
1 магистър фармацевт, комп. умения
1 пазач НВО, средно / основно обр
1 портиер, транспортен портал, средно обр.
1 работник производство и монтаж на дограма, средно обр.
1 технолог в производство на филтри за автомобили, висше / средно техническо обр, опит
1 електромеханик в производство на филтри за автомобили, средно техническо обр
1 настройчик машини в производство на филтри за автомобили, средно обр
8 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно обр
5 общи работници в производство на филтри за автомобили, средно / основно обр
2 работници ръчно сортиране на отпадъци, без изискване за образование
4 спедитори /диспоненти/, висше/средно обр.,  английски език, опит
2 ковачи на щайги и опаковки от дървен материал, средно обр., правоспособност управление на мотокар и шофьор кат С са предимство
2 заварчици монтажници метални изделия, средно обр., опитът е предимство
5 болногледачки в социално заведение, без изискване за образование
10 машинни оператори производство на масла, средно обр., опита е предимство
1 асистент графичен дизайн, висше / средно обр., работа с Adobe Photoshop / Corel draw
2 работници в производство на строителни смеси, средно обр., опит – предимство
2 помощници магазин, ВиК и строителни материали, средно обр.
1 продавач готова храна, средно обр.
12 монтажници на електронни и елекгромеханични елементи, средно обр., опитът е предимство
5 машинни оператори в производство на електронни и елекгромеханични елементи, средно обр., опитът е предимство
4 разкройчици и термично рязане на метал, средно обр., опит
2 шлосери – електрозаварчици, без изискване за обр.
4 арматуристи, средно / основно обр, опит
1 специалист маркетинг, производство на опаковъчна техника, висше техническо обр., компютърни умения, английски език, румънски език е препоръчителен
3 работници в цех опаковки велпапе, средно обр., /средно техническо обр. е предимство/
1 общ работник, автопарк, средно / основно обр.
1 офис мениджър, висше / средно икономическо или техническо обр., компютърни умения
1 конструктор проектиране PVC / AL дограма, висше/средно техническо обр, Auto CAD , подходящо за студенти
1 водач мотокар в мебелно производство, средно/основно  обр., опит
4 зареждачи на машини в мебелно производство, средно/основно  обр.
1 служител в склад за авточасти, средно обр.
1 счетоводител в общинска администрация, средно обр., компютърни умения,  /за с. Иваново/
20 шофьори международни превози, курсове ЕС, кат. СЕ, средно обр.,  английски език, опит
2 касиери и 2 обслужващи бензиностанция, средно обр.
10 електрозаварчици на тръби, средно обр., правоспособност
1 моделиер – конструктор на облекла,  средно обр., опит
2 кроячи на текстил, опит
5 работници в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр.
1 общ работник в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр., шофьор кат В/С
3 технолози на облекла, средно обр, опитът е предимство
3 служители ОТК в шивашко производство, средно обр., опитът е предимство
1 оперативен счетоводител, икономическо обр., компютърни умения, опит
1 готвач обедно меню в  хотел, средно обр, опит
2 продавачи консултанти , средно обр., опитът е предимство
1 окачествител в производство на облекла, средно/основно обр., опит
1 шивач мострено звено, средно/основно обр., опит
1 опаковач в производство на облекла, средно/основно обр, подходящо за мъже
1 окачествител в чорапно производство, средно/основно обр.
9 работници на плетачна машина в чорапно производство, средно/основно обр., възможно обучение
1 шивач на кетел машина и 2 шивачи на автомат в чорапно производство, средно/основно обр., възможно обучение
1 шофьор кат.С, 1 шофьор кат. СЕ, средно/основно обр., за курсове в Румъния
2 социални асистенти за обгрижване на хора по домовете, без изискване за образование 
1 шофьор, кат.D, средно обр., английски език, опит, релация Русе-Букурещ
2 механизатори, средно/основно обр., правоспособност за комбайнер или тракторист, за с. Басарбово
4 общи работници за производство на кори за яйца, средно техническо обр.
1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
1 готвач за социално заведение, квалификация
10 разфасовачи, 10 пакетировачи – преработка на птиче месо, без изискване за обр., за гр.Разград – служебен транспорт 
20 шивачи на права машина, средно/основно обр., опит
6 шивачи на оверлог, средно/основно обр., опит
4 кроячи, текстил, средно/основно обр., опит
2 магазинери в склад, чорапно производство, средно обр., компютърни умения
5 плетачи в чорапно производство, средно/основно обр.
6 шивачи в чорапно производство, средно/основно обр. 
10 сортировачи в чорапно производство, средно/основно обр.
4 общи работници в чорапно , средно, основно обр.
2 готвачи и барбекюристи, в къща за гости в с. Иваново, средно/основно обр, опитът е предимство
1 камериерка, в къща за гости в с. Иваново, средно обр.
2 сервитьори, в къща за гости в с. Иваново, средно обр.
1 продавач, в къща за гости в с. Иваново, средно обр.
1 медицинска сестра за социално заведение, висше обр. - здравни грижи, компютърни умения, 1г. стаж
2 санитари в социално заведение, средно/основно обр., 1г. опит
1 шивач за шивашко ателие, средно/основно обр., опит
1 продавач на закуски, средно обр.
2 оператори в производство на щори, без изискване за обр.
15 машинни оператори за разкрой, кантиране и пробиване в мебелно производство, средно обр., фирмата предлага обучение
8 касиери в магазин за стоки за дома, средно обр.
1 камериерка и 2 сервитьори/ки, средно обр., /за хотел в с. Нисово/
1 главен специалист “Устройство на територията” в общинска администрация, средно обр., компютърни умения, опит 2 год., /за с. Иваново/
3 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
5 електромонтьори, средно обр., квалификация
5 работници спомагателни дейности в производство на плетива, средно/основно обр.
1 координатор обслужване клиенти, висше обр, английски език, компютърни умения
1 помощник готвач в социално заведение, основно/средно обр., опитът е предимство
34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR 
1 шлайфист, 1 полировач – мебелно производство, средно/по-ниско обр., опитът е предимство
8 монтажници, електронни елементи, средно обр.
12  работници спомагателни дейности в шевно производство/ръчници, средно/основно обр.
6 накатвачи на плат, средно/основно обр.
2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр.
3 заварчици, производство на съдове под налягане, средно/основно обр., за младежи – предлага се обучение и придобиване на международен сертификат
1 склададжия, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
1 координатор – снабдяване и логистика, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
30 служители запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения, местата са подходящи и за студенти
3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
2 касиери в бензиностанции, средно обр.
2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.
2 оператори на абкант, средно техническо обр.
3 кантрольори качество в шевно производство, средно/основно обр  
23 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
87 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 счетоводител, висше икономическо обр., счетоводство
1 счетоводител оперативен, средно обр., икономика
1 ръководител проект, висше обр. – международни икономически отношения/европеистика
1 счетоводител оперативен, средно икономическо обр.
1 офис-асистент, средно/висше обр. – управление и администрация, немски/англ.език
1 експерт маркетинг, висше икономическо обр. – маркетинг
1 експерт продажби, висше икономическо обр. – стокознание/търговия
1 експерт доставки  преработваща промишленост, висше обр. – икономика на търговията, логистика, маркетинг
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 продавач-консултант, средно обр. - икономическо
1 консултант поддръжка на софтуер, средно/висше обр. – КСТ, комп.науки
2 оператори въвеждане на данни, средно обр. - информатика
1 технолог алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр., специалност
4 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит
1 маникюрист, средно обр., специалност  
1 козметик, средно обр., специалност
2 възпитатели, висше обр. - педагогика
2 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика
1 техник компютърни системи, средно/висше обр. -  КСТ, комп.науки
1 монтьор на компютърна апаратура, средно/висше обр. -  КСТ, комп.науки
2 счетоводители, висше обр. - икономика
2 специалисти ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. - икономика
1 продавач - консултант, средно/висше обр. - икономика
1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика
3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
1 организатор маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг, икономика
1 педагог, висше обр. - педагогика
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
1 оперативен счетоводител, средно/висше обр. – икономическо
2 специалисти управление ЧР, висше обр. – бизнес  админстрация, стопанско управление, международни икономически отношения, психология, европеистика, англ. език
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаромазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради средно  обр.- строителство
2 бояджии сгради, средно  обр. .- строителство
2 арматуристи, средно  обр. .- строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерки, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; англ.език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

- За обучение по време на работа

1 счетоводител, висше обр.
1 оперативен счетоводител, средно обр.
1 технически секретар, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 уеб дизайнер, средно обр.
1 оперативен счетоводител, средно обр.
1 търговски сътрудник, средно обр.
1 офис-асистент, средно обр.
1 работник спомагателни дейности, основно/средно обр.
1 технолог облекло, средно обр.
1 технически секретар, средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
2 технически сътрудници, средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр. 
1 барман, основно/средно обр.
1 автомонтьор, основно/средно обр.
1 маникюрист, средно обр.
1 козметик, средно обр.
1 носач-товарач на стоки, основно обр.
1 техник-технолог на алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр.
1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.
14 продавач - консултанти, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 продавач – консултант (оптика), средно обр.
2 електромонтьор, средно обр.
1 сервитьор, средно обр.
2 работник ръчно изработване на кожени изделя и аксесоари, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно/висше обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаромазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

5 общи работници /за гр.Бяла/
1 спасител,басейн,средно образование /за гр.Бяла/ 
1 шлосер,основно образование /за гр.Бяла/
1 банков служител, обслужване на клиенти-висше икономическо обр., компютърни умения /за гр. Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Разликата между ядосана жена и терорист е, че с терориста можеш поне да преговаряш...

Харесай Дунавмост във Фейсбук