Свободни работни места в област Русе към 30 ноември 2020

1
Бюро по труда - Русе
Бюро по труда - Русе Снимка: Dunavmost

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 техн. сътрудник, средно техн./иконом. обр., отлични комп.умения и работа с Excel

 • 1 oфис сътрудник, средно иконом. обр., отлични комп.умения и работа с Excel
 • 1 общ работник в болнично заведение, средно/ основно обр.
 • 2 асистенти, Растениевъдство – Селекция и семепроизводство на културните растения, висше обр.по спец., Английски и Руски език – писмено и говоримо, отлични комп.умения
 • 2 асистенти, Растениевъдство – Общо земеделие, висше обр. по специалността, Английски и Руски език – писмено и говоримо, отлични комп.умения
 • 1 старши учител по математика в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността
 • 10 тапицери и помощник тапицери , средно техн./основно обр.
 • 1 медицинска сестра за социално заведение, висше обр.по специалността
 • 1 санитар за социално заведение, основно обр.
 • 3 оператори, въвеждане на данни, висше обр., комп. умения
 • 10 работници в пр-во на изделия от пластмаса, средно обр., временна заетост
 • 4 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността
 • 1 работник, обслужване и ремонт на електроапаратура, средно ел.техн.обр., правоспособност за р-та по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 • 10 машинни оператори, производство на мебели, средно техн.обр.,опит
 • 3 опаковачи в мебелно производство, средно/основно обр.
 • 3 продавач-консултанти в магазин за строителни материали, средно обр., опит
 • 1 координатор дейности, средно обр., комп. умения, английски език, работа от вкъщи на 4 часа
 • 1 заместник-ръководител, обособено производство (цех за арматура), средно техн.обр.
 • 2 миячи в кухня, средно/основно обр.
 • 2 пом.сладкари, средно обр. 1 г. опит
 • 6 служители на кулинарен щанд, средно обр.
 • 2 охранители в магазин, средно обр.
 • 5 началник смяна, в производство на филтри, средно техн.обр.
 • 10 общи работници в производство на филтри, средно /основно обр.
 • 5 водачи на мотокар в производство на филтри, средно обр., правосп. за управление на мотокар
 • 10 aпаратчици и 10 работници в химическо пр-во, средно обр., /основно обр.
 • 4 лаборанти в хим.пр-во, средно проф.обр.- биотехнологии, хим.анлизи, биохимия, опит
 • 4 общи работници в производство на машини, средно/основно обр.
 • 4 прочиствач-шмиргелист, отливки, средно/основно обр.
 • 5 шлосери в производство на метални изделия, средно техн./основно обр., опит
 • 5 заварчици в производство на метални изделия, средно техн./основно обр., опит
 • 5 общи работници в промишлеността, производство на метални изделия,средно техн./основно обр.
 • 1 електротехник, промишлено предприятие в производство на метални изделия, средно техн. обр., опит
 • 5 опаковачи в производство на метални изделия, средно /основно обр.
 • 2 спомагателни работници в пр-во на интериорни врати, средно обр.
 • 2 моделиери-конструктори в шевно пр-во, средно спец. обр., комп.умения, опит
 • 2 контрольори, качество в шевно пр-во, средно спец.обр., комп.умения, опит
 • 2 общи работници в шевно пр-во, средно/основно обр.
 • 5 електромеханици за мебелно производство, висше/средно техн. обр (електротехника), комп. умения, владеене на английски или немски език на работно ниво, шоф.кат.В, опит мин. 3 години
 • 20 машинни оператори в мебелно производство(кантиране, разкрой, пробиване, опаковка), средно техн. обр., опит мин.3 години
 • 3 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, средно техн. / основно, опит
 • 1 оператор абкант, средно техн. / основно обр., опит
 • 1 пробивчик, средно техн. / основно обр., опит
 • 1 шмиргелист, средно техн./ основно обр., опит
 • 8 опаковачи в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр.
 • 6 настройчици на машини в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр.
 • 12 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр.
 • 5 контрольори, качество в производство на филтри за автомобили, висше /средно техн. обр., комп. умения, владеене на английски ез. е предимство
 • 15 шлосери-монтажници, изработване на метални конструкции, средно техн. обр., немски/англ. ез.-предимство
 • 1 инженер- конструктор в строителството, висше обр. – строителен инженер, комп. умения – SAP2000, AutoCAD, немски/англ.ез.- предимство, стаж
 • 1 специалист офериране и отчитане, висше обр.– строителен инженер, комп.умения, AutoCAD, немски/англ.ез.- предимство
 • 1 проектов ръководител, висше обр.– строителствово на сгради и съоръжения, англ.ез., комп. умения, 5 г. стаж
 • 1 техн. ръководител, висше обр.– строителен инженер, англ.ез., комп. умения, 3 г. стаж
 • 1 контрольор качество в пр-во на метални конструкции, висше – стр.инженер, немски/англ.ез.-предимство, комп.умения, 3 г. стаж
 • 1 фризьор, средно обр., курс по фризьорство, опит
 • 1 медицинска сестра за социални дейности, висше обр. по специалността, опит
 • 15 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.
 • 5 лекари, висше обр. /медицина/
 • 5 медицински сестри, висше обр. по специалността
 • 5 шлосери в производство на метални конструкции, средно/основно обр.
 • 5 заварчици в производство на метални конструкции, средно/основно обр., 2 год. опит
 • 2 общи работници в чорапено производство, средно/основно обр.
 • 6 машинни оператори, производство на керамични изделия, средно техн. обр.
 • 4 водачи на мотокар, средно техн. обр., правоспособност за управление на мотокар
 • 1 хигиенист за производствена фирма, средно/основно обр.
 • 5 секционни майстори в чорапено производство, средно техн. обр.
 • 3 работници поддръжка в чорапено производство, средно /основно обр.
 • 7 оператори на опаковаща линия в чорапено производство, средно/основно обр.
 • 4 общи работници в чорапено производство, средно /основно обр.
 • 5 манипуланти в чорапено производство, средно/основно обр.
 • 8 работници на плетачна машина в чорапено производство, средно/ основно обр.
 • 5 отчетници в чорапено производство, средно обр., комп.умения
 • 10 шивачи в чорапено производство, средно/основно обр., опит
 • 5 супервайзори в чорапено производство, висше/средно, комп.умения, 2 год.опит
 • 2 конструктор-технолози в производство на метални изделия, висше обр., комп. умения, владеене на английски или немски език е предимство
 • 5 заварчици в производство на метални изделия, средно /основно обр.
 • 4 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр.
 • 5 заварчици на полуавтоматично СО2, средно /основно обр.
 • 2 заварчици в производство на битови уреди, средно/основно обр.
 • 3 шлосери в производство на битови уреди,средно/основно обр.
 • 3 шмиргелисти в производство на битови уреди, средно/основно обр.
 • 3 конструктор-технолози в производство на неелектрически битови уреди, висше обр., комп. умения, владеене на английски или немски език е предимство
 • 1 пазач, НВО за соц.заведение, средно/основно обр., опитът е предимство
 • 3 транжори и 1 коляч на животни, средно/основно обр., 5 г. проф. стаж, местата са по чл.38 от ЗХУ
 • 1 охранител СОТ, средно обр., шоф.кат В, работното място е за с.Тетово и региона
 • 4 лекари и 4 мед.сестри за болнично заведение, висше обр. по специалността
 • 1 ревизор, вагони, средно техн.обр.
 • 1 локомотивен машинист, средно техн.обр.
 • 2 техници, съобщителна техника, средно техн.обр., комп.умения
 • 30 работници за сглобяване на детайли за автомобилната индустрия, средно /основно обр.
 • 2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 10 машинни оператори за автомобилна промишленост, основно обр.
 • 2 техници, механици за автомобилна промишленост, средно техн.обр., опит
 • 12 монтажници в сглобяване на строителни машини, средно техн. обр.
 • 1 учител-лектор по турски език, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 10 зареждачи в производство на санитарно-хигиенни изделия, средно/основно обр.
 • 20 машинни оператори в производство на санитарно-хигиенни изделия, средно/основно обр.
 • 15 машинни оператори, шиене на тапицерия в автомобилна промишленост, средно обр., опит
 • 2 машинни оператори на копчешиеща машина, средно/основно обр.
 • 6 работници, спомагателни шивашки дейности
 • 1 счетоводител на 4 часа за надомна работа, висше обр./средно икономическо, комп.умения, владеенето на Английски език или Немски език е предимство, опит
 • 2 кроячи за шевно производство, средно обр., опит
 • 1 бригадир за шевно производство, средно обр., опит
 • 1 помощник кухня, студена кухня, средно/основно обр.
 • 1 рецепционист в хотел, средно обр., чужд език, комп. умения
 • 10 складови работници и 10 обслужващи магазин в търговска верига за промишлени стоки, средно обр. (срочна заетост)
 • 8 шлосери, средно обр., опит
 • 12 зареждачи в пр-во на изделия от метал, средно обр.
 • 10 опаковачи на тръби и профили, средно/основно обр.
 • 1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността
 • 1 електромонтьор, поддръжка на машини и инсталации, средно техн. обр., опит
 • 1 строителен инженер, инвеститорски контрол, висше обр. по специалността
 • 1 водопроводчик, поддръжка в производство на матраци, средно техн. обр., опит
 • 6 водачи на мотокар в производство на матраци, средно/основно обр., правосп. за мотокар, опит
 • 2 механици- промишлено оборудване, в производство на матраци, висше/средно техн. обр., опит
 • 4 общи работници за промишлеността, в производство на матраци, средно/ основно обр., опит
 • 3 електротехници, в производство на матраци, висше/средно техн., опит
 • 6 машинни оператори шиене, в производство на матраци, средно/основно обр., опит
 • 64 машинни оператори шиене на тапицерия/тапицери, в производство на матраци, средно /основно обр., опит
 • 5 складови работници, в производство на матраци, средно/основно обр., опит
 • 2 спомагателни работници в шевно производство, средно /основно обр.
 • 1 оператор на копчешиеща машина, средно/основно обр., опит
 • 5 работници за автомивка, висше /средно, студенти, опит
 • 6 секционни майстори в производство на чорапи, средно обр.
 • 2 машинисти, пътно-строителни машини (челен товарач), средно/основно обр., шоф.кат. С, работните места са за с. Басарбово и с. Тетово
 • 1 шофьор на тежкотоварен автомобил, средно/основно обр., шоф.кат. С, работното място е в с. Тетово
 • 1 обслужващ работник, бънджи, средно обр.(студенти), опит с деца
 • 1 маникюрист, средно обр., квалификация или курс, опит – 2 години
 • 1 фризьор, средно обр., квалификация или курс, опит – 2 години
 • 3 гледачи на животни, без изисквания за образование
 • 1 помощник готвач в социално заведение, средно/основно обр., опит
 • 1 супервайзор, организатор производство, висше/средно обр., комп.умения, опит
 • 26 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 138 шивачи на облекла, за някои от местата се изисква опит между 3 и 5 години, средно/основно обр.
 • 2 машинни оператори шиене, средно обр.- оператор на шевна машина, 5 год. трудов стаж, от които 3 год. по специалността, по чл.38 от ЗХУ
 • 1 специалист общинска собственост, висше обр. – право, икономика или строителство и архитектура, 3 г. стаж по специалността, компютърни умения, работното място е за гр. Сливо поле, по чл.38 от ЗХУ

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

 • 1 продавач-консултант – средно икономическо, търговия

– За обучение по време на работа

 • 2 продавач-консултанти
 • 1 пласьор на стоки
 • 1 работник товаро-разтоварна дейност
 • 2 оператори въвеждане на данни
 • 2 супервайзъри магазин
 • 1 технически сътрудник

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 • 1 специалист, държавна администрация, висше или средно образование /за гр. Борово/
 • 1 медицинска сестра, полувисше образование по специалността / за гр. Борово/
 • 1 специалист финансово-стопанска дейност, средно обр. /за с. Горно Абланово, общ.Борово /
 • 1 монтажник, основно образование /за гр. Бяла/
 • 2 електрозаварчици, основно/средно образование /за гр. Бяла/

Бюро по труда – Ветово /община Ветово/

 • 10 машинни оператори, шиене на облекла, средно/основно/начално образование /за гр. Глоджево/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Внимание!!! Посред зима падна сняг. Общините и дежурните екипи са в шок!

Харесай Дунавмост във Фейсбук