Оценка "много добър" за област Русе

0

На проведеното вчера, 29 юни 2017 г.,  заседание на Областния съвет за развитие на област Русе беше одобрен докладът с резултатите от междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе.

Общото изпълнение  на основната стратегическа цел спрямо планирания финансов ресурс, е 31% към 31.12.2016 г., което е окачествено като много добър резултат.

Междинната оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие показва един значителен прогрес, като за периода 2014-2016 г. са осъществени и договорени инвестиции за 398 274 хил. лв. При настоящите условия изпълнението на стратегията се прогнозира да е 73%, което може да се определи като много добро изпълнение.

Беше приет и Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Русе за оставащия период 2017-2020 г. Очакванията от Областната стратегия за развитие на област Русе в периода 2014-2020 г. са свързани с намаляване на социалните, икономическите и пространствените дисбаланси в развитието, както на областта, така и в обхвата на Северен централен район, които са обект на анализи, прогнози и стратегически предложения в поредица от документи за регионално развитие и пространствено планиране.

Постигането на предложените стратегически и специфични цели и приоритети ще има положително въздействие върху конкурентоспособността на бизнес средата и на работната ръка, предоставяйки по-добри условия за бизнес, за интеграция между наука, образование и иновации, за по-добър и отворен достъп до центрове на растеж и до нови пазари и за по-голяма свобода и мобилност в професионалната реализация.

Областният съвет за развитие съгласува Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Русе 2017 – 2019 г., разработена в изпълнение на разпоредбата на чл.196 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5 от Наредбата за приобщаващото образование. Основната цел на Стратегията е да осигури ключовите фактори и ресурси за успешен старт в осигуряването в образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Бяха гласувани промени за актуализиране на постоянните комисии към Областния съвет за развитие и създаване на нова комисия в областта на социалните дейности. Одобрени бяха нови Правила за организацията и дейността на постоянните комисии към Областния съвет за развитие на област Русе

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Календар - новини и събития

Виц на деня

Добре, че наближава Великден, че и аз да чукна нещо...

Харесай Дунавмост във Фейсбук