Какво свърши общинска администрация в Русе през седмицата

0
Започна приемът на документи за закупуване на общински жилища
Започна приемът на документи за закупуване на общински жилища Снимка: Dunavmost, архив

Седмичен отчет на общинска администрация за 18 - 22 октомври

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 • започна приемът на документи за закупуване на общински жилища във връзка с изменението на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, на Общински съвет – Русе. Към момента са подадени над 100 молби за закупуване, които предстои да се обработят и да се внесат за разглеждане от комисията;
 • започна организацията на тръжните процедури за Мартенския базар. Одобрена е схемата за поставяне на павилионите, които ще бъдат 34 на брой, разположени в една редица пред Съдебната палата за периода от 14.02. до 04.03.2022 г. включително. Предвижда се първата процедура да бъде проведена в средата на ноември. Организации с нестопанска цел, желаещи да проведат благотворителни кампании, следва да подадат своите заявления;

 • изпратена е покана до норвежки потенциален партньор, с която да се кандидатства за финансиране по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2020, програма „Опазване на околната среда и климатични промени.”, покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“;

 • получено е финално плащане по проект „Сивитас ексентрик“. С това Община Русе успешно приключи един проект на европейско ниво в партньорство с 4 европейски града – Мадрид (Испания), Мюнхен (Германия), Стокхолм (Швеция), Турку (Финландия), университети, частни компании и неправителствени организации изпълнява по Програма „Хоризонт 2020“;

 • изготвен е Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 г. Към 31.12.2020 г. Община Русе е страна по шест договора за предоставяне на концесия – на подлеза на „Печатни платки“, на стадион „Локомотив“, на спирките на масовия градски транспорт, на пристанище „Пристис“ и на спортен комплекс „Дунав“. Съгласно Закона за концесиите, отчетът ще бъде внесен за одобрение от Общинския съвет и ще бъде публикуван в Националния концесионен регистър;

 • изпратено е искане от кмета на Община Русе чрез областния управител на област Русе до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Русе на имот – публична държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, представляващ поземлен имот №196 по кадастралния план на село Долно Абланово, Община Русе, с площ 6 196 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект комплекс, заедно с изградените в него 5 сгради;

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • извърши се зацветяване на една от терасите пред Община Русе и се изгражда поливна система на място;
 • сключен е договор за поддържане на регистър на домашните любимци;

 • извършена е проверка на изпълнителите по сключени договори за готовността на техниката за снегопочистване и зимно поддържане за зимен сезон 2021-2022 г.;

 • извършени са текущи проверки за контрол върху дейността на Регионално депо-Русе и Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци;

 • започнаха ремонтни дейности за подготовка за цялостно асфалтиране на път, осигуряващ подход към „Свободна зона – Русе“;

 • проведено е 25-тото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Русе;

 • започната организация по осигуряване транспорта за превозване на изборните материали и секционните комисии, във връзка с изборите на 14.11.2021 г.;

 • извършено е репатрирането на 4 ИУМПС от „Мегапартс“ ЕООД;

 • почистено е сметището срещу бл.“Комаров“;

 • извършиха се ремонти на отделни разрушения на асфалтовите настилки по бул. „Тутракан“, бул. „Придунавски“, ул. „Видин“, ул. „Борисова“, както и по общинската част от път с. Хотанца – с. Юделник;

 • отстранени са пропадания на участъци по ул. „М. Палаузов“ и ул. „Тунджа“;

 • възстановено е неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, пл. „Свобода“, ул. „Мальовица“, ул. „Йосиф Хербст“, ул. „Кръстец“, ул. „Зайчар“, ул. „Брезник“, ул. „Петрохан“, ул. „Сливница“, ул. „Червен“, ул. „Александровска“, ул. „Искър“, ул. „Кръстец“, ул. „Хр. Ясенов“, ул. „Изола планина“;

 • положена е различна по вид хоризонтална пътна маркировка по бул. „Липник“, ул. „Котовск“, ул. „Братислава“ и ул. „Киев“;

 • на 19.10.2021 г. бе въведена временна организация на движението (ВОБД) по ул. „Етър“ във връзка с подмяна на електрически кабел;

 • през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 18 кучета, осиновени са 12 и е извършена кастрация на 7 кучета.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • тази седмица започнаха ремонтни дейности в няколко обекта:
 • вътрешен ремонт в ДГ „Снежанка“;
 • ремонт на мантела на водогреен котел с газова горелка в ДГ „Райна княгиня“ – гр. Мартен;
 • газопровод на Дома за медико-социални грижи в Русе;
 • ремонт на газова отоплителна инсталация в Дома за пълнолетни деца с физически увреждания „Милосърдие“, който се намира на ул. “Белмекен“ №16;
 • ремонт и подмяна на тръбна отоплителна инсталация в Танцова зала в Общинския младежки дом;
 • през отчетния период служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 18 проверки на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе по сигнали от граждани за незаконно строителство. Изготвена е една заповед за премахване на преместваем обект, която е в процес на връчване на заинтересованите лица;
 • в рамките на изминалата седмица са издадени 13 разрешения за строеж.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • проведена работна среща в Министерството на земеделието с министър Бозуков и заместник-кмета на Русе Енчо Енчев, директора на ПГСС „Ангел Кънчев“ Милена Досева и директора на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ Мариана Гъркова за бъдещото развитие на двете професионални гимназии в Русе, перспективите на професионалното образование и реализацията на учениците след завършването им, кадровата осигуреност, възможностите за разкриване на нови профили, специалности и професии. Договорено беше и посещение на министъра на земеделието и екипа му в Русе в края на следващия месец;

 • участие в онлайн заседание на Постоянната комисия по социална политика и Постоянната комисия по здравеопазване на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ във връзка с нововъведените противоепидемични мерки;

 • обобщаване на информация от учебните заведения и доставчиците на социални услуги за готовността им да действат в предстоящия отоплителен сезон;

 • осигуряване на финансиране на ДГ „Синчец“ за подмяна на котел и горелка;

 • извършени проверки в две детски ясли и едно основно училище, относно проследяване спазването на противоепидемичните мерки, съгласно заповедите на МЗ и Насоките за работа в условия на COVID19;

 • здравният медиатор консултира лица от уязвимите общности в кв. „Родина“, в кв. „Чародейка“ и в кв. „Дружба“, като са консултирани общо 51 лица за превенция на заразяване с Ковид 19 и ваксини, разпространени са информационни брошури. 22 здравнонеосигурени жени са консултирани за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по Наредба 26, финансирано чрез НЗОК. 19 жени са консултирани за превенция от нежелана бременност и методи за контрацепция;

 • участие в регионален форум на темата за достъп до здравни грижи на бременни неосигурени жени;

 • проведено онлайн заседание на Комисията за разглеждане на заявления от граждани, за отпускане на средства по реда на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе. Членовете на комисията обсъдиха 15 заявления на граждани със здравословни проблеми, кандидатствали за помощта, и 4 заявления на приемни родители за отпускане помощ за почивка на децата, настанени при тях;

 • приключи фотоконкурсът по повод отбелязване на Деня на психичното здраве – 10 октомври. Подадени са 27 снимки, които са публикувани във Фейсбук страницата на Общински съвет по наркотични вещества за събиране на харесвания до 21.10.2021 г.;

 • издаване на заповеди за отпускане на еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби и одобряване на едногодишни стипендии. Изплащане на стипендии по писмо от МФ 74/15.10.2021 г.;

 • организационни дейности във връзка с Церемонията по връчване на Националната литературна награда „Елиас Канети“ 2021, която ще се проведе на 29 октомври;

 • организационни дейности във връзка с провеждането на „София Филм Фест“ в Русе (5 – 7 ноември).

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Младеж, девойка и мъж в купето на влак. Девойката е с много къса пола и дълбоко деколте, което те кара да... Девойката се опитва да привлече вниманието на младежа, питайки го какво чете. Той не обръща внимание дори на поканата ѝ да отидат до вагон-ресторанта. Накрая тя излязла сама от купето. Веднага щом затворила вратата мъжа казва на младежа:
- Ти в ред ли си? И ти се натиска! Аз така се възбудих, че бих изчукал и куче!
Младежа:
- Бау, бау...

Харесай Дунавмост във Фейсбук