Свободни работни места в Русе към 16 декември 2016

0
Бюро по труда - Русе
Бюро по труда - Русе

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 сервизен техник, средно обр. – техническо, компютърна грамотност, шофьорска книжка 
2 специалисти продажби, средно обр. – техническо, компютърна грамотност, шофьорска книжка 
2 експерти търговия, висше обр. – БА, СУ, икономика, търговия, МИО, европеистика, чужд език, компютърна грамотност
1 програмист уебсайтове, висше обр. – ИТ, КСТ
1 оператор контактен център, средно обр. - икономическо
1 водач на мотокар, средно обр. – автотранспортна, подемна техника
1 инженер строителни конструкции, висше обр. – строителство и архитектура
1 продавач консултант, средно/висше обр. - икономическо
1 мениджър покупко-продажби, висше обр. - икономическо, компютърна грамотност
1 производител, ръчно хляб, средно обр. - хлебопроизводство
2 инженери поддръжка, висше обр. – техническо
1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, английски или румънски език
1 специалист качество, висше обр. – химия, икономика, инженерство, английски език, компютърна грамотност
1 специалист качество, висше обр. – химия, икономика, инженерство, английски език, компютърна грамотност
1 лаборант, средно обр. – химия, компютърна грамотност
1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт
1 техник компютърно програмиране, висше обр. - КСТ
2 техника електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ
2 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – бизнес мениджмънт/ маркетинг/ счетоводство/ стопанско управление
1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление
1 технолог химик, средно обр. – химия, английски език, компютърна грамотност
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 хлебар, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

1 електротехник, средно професионално обр., за с.Иваново, осигурен транспорт
1 шофьор на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С+Е, средно обр., руски и украински език, пътуване в Украйна и Русия 
2 счетоводители, средно/висше икономическо обр., владеенето на чужд език е предимство
1 шофьор и продавач на пилета на грил, средно обр., правоспособност кат.В
1 работник в кухня, основно обр.
10 зареждачи, 10 комплектовачи – производство на електроинсталационни изделия, основно обр.
5 настройчици на шприц машини, висше техническо обр.
4 работници, производство на изделия от стъклопласти, основно обр.
5 механици на машини – чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
5 сортировачи – чорапно производство, основно/средно обр.
1 плановик – чорапно производство, средно икономическо обр., компютърни умения, опит
7 складови работници, 5 шофьори дистрибутори – кат.В/С, средно обр.
1 продавач консултант в зоомагазин, средно обр.
5 работници и 5 монтажници в производство на PVC и алуминиева дограма, средно обр., опит 
1 начален учител в целодневно детско обучение, висше обр., опит
1 специалист по маркетинг, висше техническо/икономическо обр. - маркетинг, компютърни умения, английски език
1 учител по психология, висше обр. – психология, компютърни умения
1 продавач консултант в училищен бюфет, средно обр.
4 монтажници на ел.елементи, 4 шлосери – ел.заварчици, средно обр., опит
2 общи работници за пакетиране на въглища, без изискване на обр.
5 монтажници на автомобилни стъкла, средно обр.
2 шофьори куриери, средно обр., кат.С
1 администратор – ръководител на склад за материали, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на немски език е предимство
2 работници, производство на кашони, основно обр., технически познания, за с.Ряхово
1 технически сътрудник, средно образование, компютърни умения
1 машинен оператор, шевно производство, начално обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 майстори на тестени закуски, основно обр., опит
5 работници в строителство – полагане на оптичен кабел, средно обр.
1 артист солист, висше обр. – вокално изкуство, оперен певец, руски, английски и италиански език
1 склададжия, мебелно производство, средно обр., опит
2 тапицери, основно/средно обр., опит
4 работници, мебелно производство, основно обр., опит
1 техник механик, средно професионално обр., опит
2 хигиенисти – работни помещения, без изискване за обр., граждански договор, подходящо за пенсионери
5 лекари, висше медицинско обр., приемат се кандидати от цялата страна
1 технолог – производство на шамотни огнеупори, средно/висше химическо обр., испански и друг чужд език, компютърни умения, 3 години стаж
1 рецепционист в хотел, средно обр., компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство
1 продавач консултант, 1 началник на склад – спортни стоки, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
2 работници – производство на вино, средно обр.
1 работник в сладкарско производство, 1 майстор сладкар, средно обр., опит
1 технически изпълнител, средно обр. (работа по проект „Ново работно място 2015” по ОПРЧР за лица до 29 години)
1 санитар – кабинет по дентална медицина, средно обр.
1 медицинска сестра – кабинет по дентална медицина, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 продавач на електроуреди, средно/висше обр., английски език
1 главен счетоводител в училище, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми
1 социален асистент в социално заведение, средно/основно обр., опит
1 работник поддръжка в социално заведение, средно обр., опит
2 оператори – въвеждане на данни, висше обр., компютърни умения
1 оператор на машини с ЦПУ – производство на алуминиева и ПВЦ дограма, средно обр., опит
5 работници на автоматизирана линия за производство на стъклопакети, средно обр., опит
1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С
1 продавач на закуски, средно обр.
2 инженери – индустриални машини и системи, висше техническо обр.
2 фрезисти, средно професионално обр.
7 стругари, средно професионално обр.
5 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.
10 общи работници – машиностроене, основно обр.
3 заварчици СО, средно/основно обр.
1 машинен оператор – производство на велпапе, средно професионално обр.
1 оператор на машини с ЦПУ – мебелно производство, висше обр. – машинен инженер
1 отчетник – начисляване на възнаграждения, висше/средно икономическо обр., английски език, компютърни умения, 3 години стаж /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
1 охранител - НВО, основно обр.
3 общи работници за товарно-разтоварна дейност, основно/средно обр.
1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
1 машинен оператор за поточна линия, средно обр.
5 работници за производство на метални конструкции, средно обр.
6 общи работници за производство на метални конструкции, основно обр.
5 монтажници на мебели от дърво, средно обр., шофьори кат. В, стаж 5 години, за гр.Варна
1 стругар на валов струг, средно професионално обр.
1 маникюрист, средно обр., опит
1 ловец, основно/средно обр., шофьор кат. В, опит
4 общи работници, производство на тръбни профили, основно обр.
5 машинни оператори, производство на филтри за автомобили, основно обр.
2 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д+Е
1 работник поддръжка в училище, без изискванe за обр. (работа по програма “Обучение и заетост на продължително безработни лица”)
1 работник поддръжка на пътища, без изискванe за обр. (работа по програма “Обучение и заетост на продължително безработни лица”)
3 шивачи, 2 гладачи, средно/основно обр., опитът е предимство, за гр.Мартен, фирмата осигурява транспорт
8 опаковачи, 5 шлосери, 3 общи работници в промишлено производство, начално обр.
2 стругари, 10 заварчици, 10 шлосери, 10 монтажници, средно професионално-техническо обр., опит мин. 18 месеца
5 настройчици на металообработващи машини с ЦПУ, 10 шлосери, 10 опаковчици, 5 машинни оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.
4 инженери конструктори, 5 техници механици, висше техническо обр.
1 технолог, 1 инженер конструктор, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения
1 складов работник, основно обр., правоспособност за мотокарист
10 зареждачи, промишлено производство, без изискване за обр.
3 продавачи консултанти на облекла, средно обр., 1 година опит
1 инженер поддръжка на двигатели за речни кораби, висше техническо обр., английски/немски език
20 служители – запитвания в Call Centre, средно обр., немски език, компютърни умения
1 газорезчик, 1 резач на метал, 2 шлифовчици, 2 шмиргелисти, 1 работник – производство на метални конструкции, 1 подготвител на метални конструкции, 1 монтажник на метални конструкции, средно обр.
3 продавачи консултанти, средно обр., шофьор кат.В, 1 година опит (работа по проект „Ново работно място 2015” по ОПРЧР за лица до 29 години)
2 хигиенисти, офиси, основно обр., едното място е на 2 часа
1 хигиенист за работа в ресторант, основно/средно обр., опит
1 хигиенист – търговски обект, средно/основно обр.
1 хигиенист в офиси - на 4 часа, основно обр.
2 чистачи – 1 на 4 часа, основно/средно обр.
1 общ работник, производство на строителни смеси, без изискване за обр.
6 общи работници в мебелно производство, основно обр.
10 общи работници – изкопни дейности, основно обр.
1 монтажник на ел.елементи, средно обр., опитът е предимство
1 работник по поддръжка в училище, средно обр., 10 години стаж
1 организатор на производство на кашони, средно/висше техническо обр., за с.Ряхово
1 монтажник на вентилационни системи, средно обр.
2 контрольори по качеството – производство на инструменти, висше техническо обр., опит
2 инженери конструктори, висше техническо обр., компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks, опит
2 фрезисти, машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
1 конструктор – мебелно производство, висше обр. – промишлен дизайн
1 оператор на машини – мебелно производство, средно професионално обр.
1 консултант дизайнер, висше обр.
6 апаратчици химически процеси, основно обр.
8 шлосери матричари, средно обр.
2 технолози, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
4 специалисти по качеството, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 инженер поддръжка, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 рецепционист, средно обр., английски език, компютърни умения
1 преводач, средно обр., английски език, владеенето на френски език е предимство
1 инженер роботика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 техник механик, средно техническо обр.
2 инспектори по качеството, химическо производство, средно обр., английски език, компютърни умения, стаж
1 мотокарист, средно обр., правоспособност, опит
3 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С, основно обр., сръбски език, 1 година стаж
4 водачи на мотокар (единият може и/или електрокар), основно/средно обр, правоспособност
3 продавачи в павилион, средно обр.
5 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 техник поддръжка на съоръжения за фитнес подготовка, средно техническо обр., шофьор кат.В
5 монтажници на електромери, основно обр., на граждански договор
1 уеб програмист, висше обр., английски език
4 сервизни техници, средно техническо обр., опит
1 работник – ремонт на подвижен жп състав, средно техническо обр., квалификация за заварчик, стаж за втора степен – 3 години, за пъва степен – 6 години
1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно техническо обр. – шлосер монтьор/стругаро-фрезист, стаж за пъва степен – 6 години
10 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно обр.
1 преводач от немски език, средно/висше обр., компютърни умения
4 машинни оператори – мебелно производство, средно обр., опит
3 общи работници – мебелно производство, средно обр.
1 дентален лекар, висше обр. по специалността, компютърни умения (работа по проект „Ново работно място 2015” по ОПРЧР за лица до 29 години)
2 миячи на МПС, без изискване за обр.
40 оператори, производство на детайли за автомобилната промишленост, средно обр.
15 работници в склад, средно обр.
10 мехатроници, средно техническо обр.
1 техник, поддръжка на сгради, средно техническо обр.
24 машинни оператори – производство на санитарни изделия, средно обр.
5 лични асистенти – обгрижване на възрастни хора, основно/средно обр., говорим немски език, шофьорската книжка кат.В и опитът са предимство, работа в Германия
1 общ работник в строителството, основно обр.
5 оператори на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
10 опаковачи разопаковачи – промишлено производство, средно/основно обр.
10 комплектовачи – електроинсталационни детайли, средно обр.
2 спедитори, средно обр., английски/немски език
1 шофьор международни превози, средно обр., кат.С+Е, руски и украински език, 2 години стаж
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, средно обр., правоспособност, 1 година опит
2 носачи товарачи на стоки - в склад, средно обр.
2 шофьори – разносна търговия, кат.В/С, средно обр., опит
1 шофьор - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
17 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., за единия се изисква италиански език
1 автомонтьор, средно обр., опит
1 помощник-готвач, средно специално обр./завършен курс за квалификация
14 продавачи консултанти, 3 касиери - в магазин за хранителни стоки, средно обр.
3 продавачи в заведение за бързо хранене, компютърни умения, подходящо за студенти
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
2 миячи в заведение, без изискване за обр.
1 маникюрист педикюрист, средно специално обр./завършен курс/опит
3 бармани, средно обр., опит
3 готвачи, средно професионално обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
7 сервитьори, средно обр., може и без опит
1 продавач консултант на промишлени стоки, средно обр.
2 общи работници – металообработване, средно/основно обр.
7 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., за обучение
2 социални асистенти, средно обр.
1 заварчик, средно техническо обр., опит
4 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо обр., опит
3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
2 кроячи, накатвачи, основно обр., стаж
2 технолози в шевно производство, средно обр.
2 бригадири в шевно производство, основно/средно обр.
3 контрольори по качеството в шевно производство, средно обр., опит
1 склададжия, 1 организатор експедиция, 1 контрольор по качеството, 2 технолози, 1 моделиер – шевно производство, средно обр.
2 общи работници, 2 кроячи, 3 гладачи, 10 шивачи – шевно производство, основно обр.
2 кроячи – на банциг, в шевно производство, основно обр.
2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.
20 опаковачи на чорапни изделия, основно обр.
6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
14 гладачи, основно/средно обр.
2 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения
2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит
17 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр., за някои от местата се предлага обучение
10 кроячи, средно обр.
34 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
96 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 барман, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 шивачи, основно обр.

Други СРМ към деня

5 машинни оператори, шиене на облекла, основно обр. /за гр.Бяла/
2 животновъди, без изискване за обр., осигурена квартира /за с.Брестовица/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността /за с.Полско Косово/
1 зареждач, средно обр. /за гр.Бяла/
1 шлосер, средно обр. /за с.Копривец/
11 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места.

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

От една страна всичко е наред, но аз съм от другата...

Харесай Дунавмост във Фейсбук