Седмичен отчет на общинска администрация за 22 - 26 ноември 2021

0
Какво свършиха служителите на Община Русе и общинските предприятия към нея през изминалата седмица
Какво свършиха служителите на Община Русе и общинските предприятия към нея през изминалата седмица Снимка: Община Русе

Приключи модернизацията на технологичното оборудване на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци

Подготовка и представяне на предложения до Общински съвет – Русе за сключване на меморандум във връзка със съвместна работа по подкрепа за внедряване на нови технологии в училищата и детските градини и споразумение за сътрудничество по програма „Space Camp Turkey”;

Депозирано е предложение до ОбС - Русе за участие на Община Русе с проектно предложение по програма „Красива България“. Предвижда се изграждането на асансьорно съоръжение в училище „Тома Кърджиев“;

Монтиран е газов котел в ДГ „Иглика“ – ул. “Дондуков-Корсаков“ № 5;

Пълният отчет на общинската администрация:

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- приключи модернизацията на технологичното оборудване на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци;

- подготовка и организация по засаждане на дървета - кв.„Чародейка-Север“, бл „305“ във връзка с изграждане на новия микропарк;

- монтираха се нови пейки в Парка на младежта, кв. „Здравец“ и кв. „Чародейка“;

- извършена бе предварителна подготовка на пътните платна за полагане на нова асфалтова настилка по алея „Бели Брези“ и ул. „Инж. Бъркли“;

- извършиха се ремонти на разрушени участъци на пътните настилки по бул. „Съединение“, ул. „Люботрън“, ул. „Тулча“ и ул. „Никола Петков“;

- на 23.11.2021 г. бе въведена ВОД на републикански път Русе-Разград до кръстовището при Джъмбо във връзка с изграждане на осветление по посочения участък;

- почистване на нерегламентирано замърсяване в района на Хижа Приста и местност „Касева чешма“;

- разработена бе план-програма за дейностите по Безопасност на движението по пътищата за 2022 г.;

- на 25.11.2021 г. бе проведено заседание на общинската Комисия по безопасно движение на пътищата;

- продължава ремонтът на част от прилежащия тротоар на ул. „Захари Стоянов“;

- възстановено е неработещото улично осветление на участъци по ул. „Александровска“, ул. „Вит“, ул. „Доспат“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Изола планина“, ул. „Инж. Бъркли“, ул. „Н. Петков“, ул. „Ниш“, ул. „Петрохан“, ул. „Плиска“, ул. „Чипровци“, ул. „Хан Аспарух“, както и по улици в с. Тетово;

- положена е хоризонтална пътна маркировка по бул. „Христо Ботев“, бул. „Липник“, бул. „Неофит Бозвели“, ул. „Брадислава“, ул. „Видин“, ул. „Дондуков – Корсаков“, ул. „Киев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Тулча“ и ул. „Шипка“;

- издадени са разрешителни за водовземане от кладенците „Паркстрой“, „Стадиона“, в Парка на младежта и в Парка на възрожденците;

- в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 9 кучета, осиновени са 8 и е извършена кастрация на 9 кучета;

- санкционирани са 131 водачи на моторни превозни средства както за неплатено, така и за неправилно паркиране на територията на гр. Русе.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

- Община Русе взе участие в уебинар на тема „Техническа конференция за интелигентна и устойчива градска мобилност в България“, организирана от посолството на Испания в България и Испанския институт за външна търговия (ICEX). Община Русе представи завършени инвестиции в тази област, както и текущи и бъдещи проекти и намерения;

- входирано е предложение за стартиране на процедура по безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – публична държавна собственост в местност „Орта Екенлик“. Обектът се стопанисва и управлява от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерството на земеделието, храните и горите. От 1997 година спрямо ИАСРЖ имотът и сградите са в режим на отпаднала необходимост, тогава е закрит конезаводът в Русе и няма селекционна и развъждаща дейност. Цялата инфраструктура и сграден фонд на територията на имота винаги се е поддържала и изграждала от лицензираните спортни клубове – наематели на обекта, а в последните 2 години и с подкрепата на Община Русе. Намерението на Община Русе е съвместно с лицензираните клубове по конен спорт в града да се създаде Център за конен спорт Русе (Equestrian Sport Сеntеr Ruse), където да се провеждат уроци по езда за деца, любители и спортисти, да се обучават и развиват спортни коне, да се организират спортни тренировъчни лагери по конен спорт, турнири и държавни първенства по конен спорт от всички дисциплини, включително и международни състезания;

- депозирано е предложение до ОбС - Русе за участие на Община Русе с проектно предложение по програма „Красива България“. Предвижда се изграждането на асансьорно съоръжение в училище „Тома Кърджиев“;

- депозирано е предложение до ОбС - Русе за участие на Община Русе, като партньор по оперативна програма „Добро управление“. Концепцията на проекта е да насърчи партньорството между местната власт и бизнеса в сферата на местното икономическо развитие, насърчаване на инвестиционната активност и привличане на инвеститори в общината;

- на 24.11.2021 г. представители на Община Русе участваха в онлайн среща за бенефициентите по Програма Интеререг V-А Румъния-България. Присъстваха бенефициенти от България с проекти в крайна фаза на изпълнение, които имаха възможност да научат повече за дейностите по финализиране на проект, често допусканите грешки и осигуряването на устойчивост на резултатите;

- входирано е предложение за предварително съгласие за стартиране на процедура по безвъзмездно придобиване на право на собственост на имот държавна собственост. Той е особено подходящ нуждите на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и след ремонт може да се осигури необходимата материална база за нормалното протичане на едносменно обучение в училището;

- през изминалата седмица инспекторите от Отдел „Търговия, наемни отношения у защита на потребителите“ продължиха с разяснителната кампания за отпадъци на търговските обекти по ул. „Николаевска“;

- наградени бяха победителите във втория фотоконкурс „Моето незабравимо преживяване в Русе“, организиран от Фондация „Русе – град на свободния дух“;

- на 25 ноември пред Доходното здание се състоя официална церемония по награждаване на участниците в първия Регионален конкурс „Младежи с екомисия“, организиран от Фондация „Русе – град на свободния дух“ и локомотивният завод на Русе „Експрес Сервиз“.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

завършиха дейностите по обект: „Изграждане на сградна газова и отоплителна инсталация за Център за видеонаблюдение на ул.“Котовск“ №2, ет. 6;

монтиран е газов котел в ДГ „Иглика“ – ул. “Дондуков-Корсаков“ № 5;

- служителите от отдел „Строителен контрол“ извършиха 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината след сигнали от граждани за незаконно строителство;

- издадени са 7 разрешения за строеж и са одобрени 9 подробни устройствени планове.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • подготовка и представяне на предложения до Общински съвет – Русе за сключване на меморандум във връзка със съвместна работа по подкрепа за внедряване на нови технологии в училищата и детските градини и споразумение за сътрудничество по програма „Space Camp Turkey”;
 • провеждане на работна среща за внедряване на LEGO образователно съдържание;.
 • подготовка и провеждане на работна среща с представители на ангажирани институции и неправителствени организации за обсъждане алгоритъм за работа с бездомни лица;
 • участие онлайн в научно-приложна конференция „Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашно насилие“;
 • подготовка и входирано предложение до Общински съвет-Русе относно разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“;
 • подготовка и провеждане онлайн на Комисия за детето;
 • здравният медиатор осъществи патронаж в кв. „Родина“ и в кв. „Средна кула“ и консултира 9 лица за превенция на заразяване с Ковид - 19 и ваксини, разпространи информационни брошури. Консултирани са здравно неосигурени жени за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Консултирани са граждани за записване в Бюрото по труда с цел съдействие за намиране и стартиране на работа;
 • провеждане на работна среща с управителите на лечебни заведения, на която се дискутира темата за електронното здравеопазване;
 • участие в среща по координационен механизъм на рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина;
 • проведена онлайн информационно-мотивационна среща с училищни специалисти от 7 средни училища на територията на област Русе, част от Националната програма за превенция употребата на психоактивни вещества за 8-11 клас за всичките средни училища на територията на област Русе;
 • проведена Комисия по младежта и спорта към Общински съвет – Русе, свикана с цел изготвяне и уточняване на график за използване от спортните клубове на басейна към Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ по инициатива на общинския съветник Евгени Игнатов;
 • провеждане на заседание на комисия за условия и ред за подпомагане на спортните клубове – наематели на спортни обекти;
 • подготовка и внасяне в Общински съвет – Русе на проектопрограмите на русенските народни читалища за 2022 г.;
 • здравният медиатор взе участие в обучение за ментори по медийна грамотност, водено от Миролюба Бенатова. След успешно приключване, получи сертификат за ментор по програма „Медийна грамотност онлайн: учене през целия живот“.
Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Тази нощ беше откраднат "Москвич-412". Смисълът все още се изяснява...

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари