Съдия Николинка Чокоева се срещна с ученици от МГ „Баба Тонка“

0

И през настоящата 2017/2018 учебна година съдиите от Русенския съдебен район ще продължат участието си в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Въз основа на подписаното през 2016 г. петгодишно споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката магистрати и съдебни служители от цялата страна доброволно и безвъзмездно се ангажират да изнасят лекции пред ученици от гимназиалния курс (VІІІ-ХІІ клас). Програмата е съобразена с възрастта на учениците, като акцентът е поставен върху деянията, по отношение на които подрастващите са уязвима група – детското насилие, домашното насилие и мерките за защита правата на жертвите, трафика на хора, киберпрестъпленията, хулиганските прояви на непълнолетните, престъпленията, свързани с наркотични вещества. В рамките на програмата учениците имат възможността да научат повече и за статута на магистратите, функциите на съдебната власт и структурата на съдебната система.

С оглед на изградените добри взаимоотношения и ползотворна работа през изминалата учебна година, както и с цел надграждане на постигнатото, Окръжен съдРусе ще продължи партньорството си с ПАГ „Гео Милев“ гр. Русе и ПМГ „Баба Тонка“ гр. Русе. Магистратите от Районен съдРусе също ще продължат да работят с миналогодишния си партньор – СУ „Христо Ботев“ гр. Русе. В изпълнението на програмата тази година се включиха и съдиите от Районен съд – Бяла, които ще работят с възпитаниците на СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла.

И през настоящата година е планирано изнасяне на лекции в учебни часове, посещения на учениците в сградата на съда, симулирани процеси, викторини и състезания. По желание на ръководствата на училищата-партньори в град Русе и на самите ученици, тази година е разширен обхватът на темите в програмата, като допълнително са включени престъпленията против личността, против собствеността и против данъчната система, защитата на вещните права, поръчителство, залог, ипотека, защитата на трудовите права и други.

Изпълнението на програмата стартира на 29.11.2017 г. с изнасяне на лекция пред дванадесетокласниците на Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе на тема „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие“ с лектор окръжен съдия Николинка Чокоева. По време на лекцията магистратът запозна учениците с основните видове дела и особеностите на гражданския, наказателния и административния процес, редът за защита правата и законните интереси на гражданите.

Втората част на лекцията беше посветена на най-често извършваните престъпления в страната – кражби, грабежи, телесни повреди, престъпления, свързани с наркотични вещества. Коментирани бяха и киберпрестъпленията с оглед огромното значението на интернет и социалните мрежи в съвременното ни общество.

Съдия Чокоева допълваше информацията с конкретни примери от съдебната практика и отговаряше на поставените от учениците въпроси. Интересът на младите хора беше насочен към института на неизбежната отбрана и превишаване на нейните предели; употребата на законно притежавано оръжие; режима на лични отношения при развод на родителите; законовата уредба при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол; реда за получаване на данните, съхранявани от мобилните оператори.

В края на срещата за всички участници в Образователната програма през изминалата 2016/2017 учебна година ръководството на гимназията получи петстотин и двадесет броя Конституции на Република България, отпечатани и предоставени от Висшия съдебен съвет за целите на инициативата.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Връзката с жена е като ПИН кода - сбъркаш три пъти и си блокиран!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари