Руското консулство в Русе сключва нов договор за наем срещу 3000 лева месечно

1
Община Русе ще сключи нов десетгодишен нов договор за наем с Генералното консулство на Русия в Русе
Община Русе ще сключи нов десетгодишен нов договор за наем с Генералното консулство на Русия в Русе

Община Русе ще сключи нов десетгодишен нов договор за наем с Генералното консулство на Русия в Русе

Генералното консулство на Русия функционира в града от 1985 година след близо 100-годишно прекъсване. Първото руско дипломатическо представителство во Русе съществува от 1865 г. до 1877 г. (до началото на Руско-турската война 1877-1878 години).

Консулството към настоящия момент се помещава в имот – частна общинска собственост с административен адрес: гр. Русе, ул. „Ниш“ №1, съгласно Договор за наем №4769 от 30.12.2011 г. сключен между Община Русе и Генерално консулство на Русия в гр. Русе въз основа на Решение №24 прието с протокол №3 от 15.12.2011 г. на Общински съвет – Русе.

На 31 декември изтича досегашният договор за наем между Русия и Община Русе и е необходимо сключването на нов.

По предложение на кмета Пенчо Милков той ще бъде с 10-годишен срок и месечен наем в размер на 2633.79 лв. без включен ДДС. Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Това е проектът за решение:

I. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, на „Генерално консулство на Русия в Русе“, Булстат: 117541359, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе 63427.2.4813, с площ 5139,00 кв. м с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м) и построените в него сгради:

1. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4813.1, със застроена площ 460,00 кв. м, брой етажи – 2 (два), с предназначение – Административна, делова сграда;

2. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4813.2, със застроена площ 14,00 кв. м, брой етажи – 1 (един), с предназначение – Постройка на допълващо застрояване;

3. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4813.3, със застроена площ 54,00 кв. м, брой етажи – 1 (един), с предназначение – Хангар, депо, гараж;

Предмет на АЧОС №8593/07.06.2018 г., с административен адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. „Ниш“ №1, отдавани под наем за консулски помещения и прилежащ терен, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 2633.79 лв. без включен ДДС.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Реших да се сдобря с жената. Викам си, що не ѝ купя рокля? Лошото е, че се събуди гадината, точно когато я мерех с рулетката.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари