Ръст на катастрофите в Русенско

0
За изминалата година са регистрирани над 1000 произшествия
За изминалата година са регистрирани над 1000 произшествия

Това показва Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на ОДМВР - Русе за 2022 година

През периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. в Област Русе са регистрирани 1057 ПТП. При 353 от тях са пострадали общо 484 човека – 455 ранени и 29 загинали.

В сравнение със същия период на 2021 г. общият брой на ПТП е увеличен с 48, броят на ПТП с пострадали граждани е увеличен с 53, броят на ранените е увеличен с 83, а броят на загиналите е увеличен с 6.

ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА ПТП

За периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. в 98,58% от случаите причина за ТПТП са нарушенията на изискванията на ЗДвП, допуснати от водачите на МПС. По тяхна вина са станали 348 ТПТП с 450 ранени граждани и 29 убити. Поради друга причина са настъпили 4 ТПТП с 4 ранени и по вина на пешеходец е настъпило 1 ТПТП с 1 ранен.

За периода от 01.01.2021г. до 31.12.2022г в в 98,39% от случаите причина за ТПТП са нарушенията на изискванията на ЗДвП, допуснати от водачите на МПС. По тяхна вина са станали 294 ТПТП с 366 ранени граждани и 23 убити. Поради друга причина са настъпили 4 ТПТП с 4 ранени и по вина на пешеходец са настъпили 21 ТПТП с 2 ранени.

И през двата сравнявани периода основна причина за възникване на тежки ПТП са допуснатите нарушения на ЗДвП от страна на водачите на МПС.

НАРУШЕНИЯ НА ВОДАЧА

През 2022 г. най-често извършваните нарушения, довели до настъпване на тежко ПТП в региона, извършени от водачите са както следва: „друго нарушение на водача“ - 93 ТПТП със 109 ранени и 5 загинали; „отнемане на предимство“ - 98 ТПТП със 131 ранени и 2 загинали; „неправилни маневри“ - 85 ТПТП с 121 ранени и 12 загинали; „несъобразена скорост“ – 70 ТПТП със 116 ранени и 2 убити .

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. най-често извършваното нарушение от водачите, довело до настъпване на тежко ПТП в региона, е: „други нарушения на водачите“ – 64 ТПТП със 75 ранени и 3 убити; следва „неправилни маневри“ – 62 ТПТП с 80 ранени и 6 загинали; „движение с несъобразена скорост“ - 83 ТПТП, при които са ранени 104 и са загинали 11; „отнемане на предимство“ - 65 ТПТП със 74 ранени.

ПТП С УЧАСТНИЦИ УПОТРЕБИЛИ АЛКОХОЛ

На територията на Област Русе за периода от 01.01 до 31.12.2022 г. са регистрирани 22 ТПТП с участници употребили алкохол, с 31 ранени и 3 убити. За периода от 01.01 до 31.12.2021 г. са регистрирани 25 ТПТП с участници употребили алкохол, с 29 ранени и 1 ТПТП с 1 ранен участник употребил наркотични вещества.

ВИД НА ПТП

За периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. разпределението на тежки ПТП в региона по вид е следното: сблъскване между МПС – 106 ТПТП с 149 ранени и 5 убити; блъскане в крайпътно съоръжение, в препятствие на пътя, стълб, дърво, скат или предпазна ограда - 66 ТПТП с 92 ранени граждани и 6 загинали; блъскане на пешеходец - 66 ТПТП с 66 ранени и 4 загинали; блъскане на велосипедист - 18 ТПТП със 17 ранени 1 загинал.

За периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. разпределението на тежки ПТП в региона по вид е следното: сблъскване между МПС – 89 ТПТП със 124 ранени и 12 убити; блъскане в крайпътно съоръжение, в препятствие на пътя, стълб, дърво, скат или предпазна ограда - 61 ТПТП със 75 ранени граждани и 7 загинали; блъскане на пешеходец - 65 ТПТП със 67 ранени; блъскане на велосипедист- 10 ТПТП с 10 ранени.

ПО ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. разпределението на тежки ПТП по дни от седмицата: понеделник – 60 ТПТП с 85 ранении 4 загинали; вторник – 53 ТПТП с 62 ранени и 1 загинал; сряда – 45 ТПТП с 52 ранени и 4 загинали; четвъртък – 49 ТПТП с 55 ранени и 2 загинал; петък - 50 ТПТП със 71 ранени и 2 загинал; събота – 45 ТПТП с 65 ранени и 6 загинали; неделя – 51 ТПТП с 65 ранени и 10 загинали. От тези данни е видно, че най-голям брой тежки ПТП са настъпили в дните понеделник, вторник и неделя. Същевременно най-голям травматизмът е в понеделник.

За 2021 г. разпределението на тежки ПТП по дни от седмицата е следното: понеделник – 50 ТПТП със 63 ранени и 3 загинали; вторник – 56 ТПТП със 74 ранени и 6 загинали; сряда – 43 ТПТП с 48 ранени и 3 загинали; четвъртък – 45 ТПТП с 51 ранени и 3 загинали; петък - 40 ТПТП с 50 ранени и 1 загинал; събота – 32 ТПТП с 45 ранени и 2 загинали; неделя – 34 ТПТП с 41 ранени и 5 загинал. От данните е видно, че най-голям брой тежки ПТП са настъпили в дните понеделник и вторник. Най-голям травматизмът е във вторник.

ПО ВРЕМЕ ОТ ДЕНОНОЩИЕТО

За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. най-много тежки ПТП в региона са станали в часовите интервали:

- между 08:00 – 09:00 часа – 12 ТПТП с 14 ранени и 1 загинал

- между 12:00 – 13:00 часа- 13 ТПТП с 18 ранени

- между 16:00 – 17:00 часа - 15 ТПТП с 16 ранени и 1 загинал

От тези данни се вижда, че най-тежка е пътната обстановка в часовия интервал от 16:00ч. до 17:00 ч.

За 2021 г. най-много тежки ПТП в региона са станали в часовите интервали:

- между 10:00 – 11:00 часа – 14 ПТП с 14 ранени

- между 13:00 – 14:00 часа- 10 ПТП с 14 ранени

- между 17:00 – 18:00 часа - 24 ПТП с 32 ранени и 2 загинали

При тези данни става ясно, че през 2021 г. най-тежка е пътната обстановка в часовия интервал от 17:00 ч. до 18:00 ч.

УЧАСТЪЦИ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПТП

При обследване на ПТП за 2021 г. са установени 2 участъка с концентрация на ПТП /УКТП/. Трайна е тенденцията за запазване като УКПТП участъкът в района на I-5 / Русе-Велико Търново: от км 51+800 до км 52+000 - 11 години, а за 2022г. няма установени участъци с концентрация на ПТП.

УКПТП-2021г.

Клас и номер на пътя

Начало на
УКПТП
(км и метри)

Край на
УКПТП
(км и метри)

Дължина на участъка – Lуч. в метри (до 1000)

Интензивност на движението

Общ брой на ПТП

Брой на убитите лица Брой на ранените лица Относителен показател на аварийност – UR Тежест на ПТП

1.

I-5

51+800

52+100

300

8199

7

0

0

7,80

0
2.
I-2

24+900

25+200

300

13141

6

0

0

4,17

0

През 2022 г. на първокласен път I-5 / Русе-Велико Търново са настъпили 32 ТПТП с 13 убити и 31 ранени, а на първокласен път I-2 / Русе-Варна са настъпили 6 ТПТП с 5 убити и 11 ранени. Общо на двата пътя са настъпи 38 ТПТП с 8 убити и 43 ранени. Видно от изнесените данни ТПТП настъпили на тези пътища са с много висок травматизъм. Тежките ПТП на тези пътища съставляват 10,76 % от общия брой на тежки ПТП, станали на територията на ОДМВР-Русе, но са причина за повече от половината пострадали в ПТП лица, а именно 56,59 %.

През последните 18 години броят на тежките ПТП настъпили на територията на ОДМВР-Русе е както следва:

година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013
ПТП 437 433 412 390 404 292 330 330 371
убити 32 60 31 17 37 30 28 13 29
ранени 540 551 500 508 498 355 410 437 479
година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
ПТП 357 422 403 325 330 337 285 300 253
убити 28 26 28 17 15 19 13 23 29
ранени 464 505 512 438 419 427 369 372 455

Участъци със струпвания на ПТП на територията на гр. Русе за 2022 г.

  • бул.”Липник” - кръстовището с ул. “Котовск”
  • ул.”Доростол” - отсечката от ул.”Яребична” до ул.”Янтра”
  • бул.”Цар Освободител” - кръстовище “кръгово движение” с бул.”Липник” и бул.”Ген.Скобелев”
  • ул.”Борисова” - кръстовището с бул.”Мидия Енос”
  • бул.”Скобелев ” - отсечката от ул.”Муткурова” до бул.”Цар Освободител”
  • ул.”Плиска” - отсечката от ул.”Янтра” до ул.”Тулча”
  • бул.”Хр. Ботев” - отсечката от кръстовището с бул.”Васил Левски” до пътен възел с бул.”България”
  • бул.”България” - отсечката от вариантата с ул.”Шипка” до кръгово движение с бул. ”Тутракан“ и отсечката от пътен възел „Охлюва” до кръстовището с бул.”Гоце Делчев”
Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!
Зареди още коментари

Календар - новини и събития

Виц на деня

Моногамна жена - това е жена, която съсипва живота само на един мъж.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари