Проф. Любомир Владимиров е новият шеф на дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе

1
Конкурсът за длъжността се проведе на 20 юли в заседателната зала на Община Русе
Конкурсът за длъжността се проведе на 20 юли в заседателната зала на Община Русе

Проф. Любомир Владимиров е новият директор на дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе.

Той бе класиран на първо място с 233.35 токи в конкурса за длъжността, който се проведе на 20 юли в заседателната зала на Община Русе.

Председател на комисията бе заместник – кметът по комунални дейности на Община Русе Димитър Недев.

Любомир Владимиров Владимиров е български учен и политик

Роден е на 6 март 1974 г. в град Русе. През 1999 г. завършва специалност „Европеистика“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“, а през 2005 година се дипломира по специалността „Стопански и финансов контрол“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов.

През 1999 г. започва работа като сътрудник към Научно-изследователски сектор при Русенския университет, където работи по организация на научно-изследователска и производствена дейност на преподавателите към катедра „Екология и опазване на околната среда“.

От 1999 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор в Русенския университет, Аграрно-индустриален факултет, катедра „Екология и опазване на околната среда“, където обучава студенти от специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“ по дисциплините „Теория на риска“, „Екологичен мениджмънт“, „Отпадъчно стопанство",”Екологична експертиза”,”Опазване на околната среда”, „Екологична политика“ и други специалности и дисциплини.

От 2007 г. е и асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Юридически факултет, катедра „Сигурност и безопасност", където работи по обучението на студенти от специалност „Защита на националната сигурност“ по дисциплините „Оценка на риска“, „Безопасност на производствените процеси“, „Аварийно-спасителна техника“, „Евакуация на сгради и обекти“, „Аварийно – възстановителни работи“, „Експертизи“, „Графична информация и документация“, „Безопасност на сгради и обекти“ и редица други специалности и дисциплини областта на защитата от аварии и бедствия.

От 2015 г. е професор във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите по организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на риска), където преподава по „Мениджмънт на околната среда“, „Местно самоуправление“ и „Методи и стратегии в управлението“.

В периода 2007-2009 г. е избран за общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Русе и е член на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа и инвестиционна политика.

От 2009 до 2017 г. е избиран за народен представител в 41-вото народно събрание от ПП „Атака“ (19-и МИР – Русе), 42-рото народно събрание от 19-и МИР – Русе и в 43-тото народно събрание от 4-ти МИР – Велико Търново.

През 2009 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ защитава дисертация на тема „Рискметрия в екологичната сигурност“, по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ и получава образователна и научна степен „доктор“.

От 2010 г. редовно е избиран в научни журита по Закона за развитие на академичния състав в Република България, където оценява дисертационни трудове и кандидати за академични длъжности.

През 2012 г. отново във Военната академия защитава втори дисертационен труд на тема „Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната), където му е присъдена научна степен „доктор на науките“.

От 2012 г. е член на редакционната колегия на Международното списание „Устойчиво развитие“, където се занимава активно с рецензиране, редактиране, корекция и разпространение на научни знания.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Майка сварва сина си с голо момиче в коридора:
- Аууу... Защо бе, мами, защо бос на цимента?

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари