Как се избират директорите на детски градини в Русе?

9
Отговорете защо изобщо се прави всичко това подло и некоректно разиграване на хората
Отговорете защо изобщо се прави всичко това подло и некоректно разиграване на хората

В редакционната поща на Dunavmost.bg получихме писмо от русенска адвокатка относно провеждането на конкурс за избор на длъжността „директор детска градина“.

Според нея има много нередности и порочни практики, които е крайно време да спрат.

Публикуваме становището ѝ без редакторска намеса:

"На вниманието на: медиите в Русе и в страната, Инспекцията по труда – дирекция Русе, Районното управление по образованието в Русе, Националния испекторат по образованието в София, Комисията по дискриминация – София, Комисията по образование към Общински съвет в Русе, Комисията по образование към Народното събрание.

Уважеми дами и господа,

Самосезирайте се и проучете следното:

 1. Как протича провеждането на процедурата по Обявление за Конкурс за длъжността „директор детска градина“ на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда по Заповед № ЧР 43/15.06.2017 год. на Кмета на Община Русе за детските градини:

1. Детска градина „Снежанка“ в гр. Русе – 1 /едно/ работно място;

2. Детска градина „Пролет“ в гр. Русе – 1 /едно/ работно място;

3. Детска градина „Зора“ в гр. Русе – 1 /едно/ работно място;

4. Детска градина „Райна Княгиня“ в гр. Мартен – 1 /едно/ работно място;

5. Детска градина „Роза“ в с. Ново село – 1 /едно/ работно място.

2.    Има ли прозрачност при провеждане на конкурса от гледна точка на: публичното обявяване на списъка с допуснатите кандидати и свободния обществен и медиен достъп до този списък; Има ли списък, утвърден и обявен ли е, как с какво, кога и къде????

 1. Има ли определена дата за провеждане на част първа от конкурса – тест с кандидатите;
 2. Има ли сформирана комисия за провеждане на конкурса. Участват ли в комисията представители на съответните Обществени съвети към Община Русе и съответните учебни заведения, в случая – пет детски градини.
 3. Умишлено ли, ако ще се случва нещо – то, то се прави през месец август, когото е сезонът на отпуските и медийното затишие?
 4. Информирани ли са допуснатите до теста кандидати за датата на провеждане на теста и как са информирани – публично – чрез изнесен списък на видно място на информационното табло в Община Русе, както е записано в обявлението за конкурса, сайта на Община Русе или индивидуално – по телефона – и от кого са уведомени.
 5. Информирани ли са недопуснатите кандидати за участието в конкурса и как са информирани – публично – чрез изнесен списък на видно място на информационното табло в Община Русе, сайта на Община Русе или индивидуално – по телефона – и от кого са уведомени.
 6. От кого и как е изготвен теста за провеждането на конкурса. От кого е съгласуван и с какъв документ, ако изобщо има такъв документ е утвърден този тест? Спазени ли са разписаните Вътрешни правила или Инструкции, съгласно Системата за финансово управлиние и контрол на Община Русе, канкретизиращи провеждането на конкурси и управлението на Човешките ресурси. Документа съгласуван ли е от колеги, юристи????
 7. Дали някои документи не са писани и извеждани впоследствие и/или не са подправени – в смисъл съставени са документи с невярно съзържание.
 8. Има ли „запазени” входящи номера в Дневник Входящ регистър в  Деловодството на Община Русе от дата преди датата на крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса?
 9. Има ли „запазени” номера на Заповеди в Заповедната книга за заповедите на Кмета на Община Русе?
 10. Много важен въпрос: В списъка на допуснатите до участие в Конкурса кандидати фигурират ли имената на лицата в момента изпълняващи длъжността „директор детска градина” на петте въпросни учебни заведения? И ако не фигурират, за кои точно детски градини не фигурират? Дали това не са учебните заведения: „Снежанка”, „Пролет”, „Зора”, „Роза” и „Райна Княгиня”???? И ако е така – тези въпросни лица изпълняващи длъжността „директор детска градина” в момента – респективно и логично непожелали да участват в процедурата на конкурса, не би ли трябвало да бъдат прекратени трудовите им отношения с Община Русе, тъй като явно и очевидно те не желаят/абдикират да участват в законното състезание, наречено Конкурс, т.е. нямат желание да станат директори чрез участие и спечелване на конкурс, тъй като не са си подали документите????
 11. Много важен въпрос: Коректно ли ще се проведе конкурса и ако се проведе изобщо, ако в момента изпълняващите длъжността „директор детска градина” на петте детски градини не са участвали в него – дали изобщо някой от допуснатите кандидати ще спечели конкурса???????? Или старите ще продължат да изпълняват длъжностите си до провеждането на нов конкурс с нови условия... Не е ли това протакане във времето и продължаване и поддържане на статуквото – длъжност „ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА”!!!!
 12. Самата конкурсна процедура не издава ли нарочен сценарий и/или нагласа за облагодетелстване на определени приближени до Община Русе лица – изпълняващите длъжностите в момента „директор детска градина“ или е явен пример за тотално безразличие и безхаберие на различните звена в общината от които зависи конкурсната процедура.
 13. Има ли наличие на напрежение между различните звена в общината от които зависи конкурсната процедура – преплитане на интересите на различните лобита на нива: Кмет – Зам. кмет – Дирекции – Отдели и т.н.????
 14. Много важен въпрос: Защо при овакантени места на длъжности „директор детска градина“ към месец шести на т.г. за градините: „Здравец“, „Приказен свят“ и „Синчец“ се назначиха изпълняващи длъжността директори, без да се спазят изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и защо тези учебни заведения не бяха включени в настоящата процедура за обявяване на конкурс???? И всички не бяха поставени на равен старт! Защо някои от настоящите изпълняващи длъжността „директор детска градина“, например в ДГ „Здравец“ не покриват дори и минималните изисквания за прослужено време за заемане на длъжността, посочени в обявлението на конкурса – да имат учителски стаж в детско заведение, не по-малко от 5 години по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж???? Или за тях ще се обяви конкурс, тогава, когато въпросното определено вътрешно лице натрупа този стаж като ИД????
 15. Защо се пренебрегват консултации и съвети с колеги юристи по тази тема относно прозрачността и коректността на протичането на процедурата по конкурса?
 16. Защо се допусна, въпреки съветите на юристите – дълги години за овакантени места в детските градини да не се обявяват конкурси, а да се държат хора „изпълняващи длъжността“ „директор детска градина“ ???? Защо тази порочна практика продължава и към настоящия момент – виж. т. 17… Кой е отговорен за това и от кого зависи това? Какви са мотивите на Общинското ръководство това да се допуска????
 17. За установяване на нередности по прозрачността и коректното обявяване и протичане на процедурата на конкурса ще има ли отговорни и наказани общински служители???? Ще се предостави ли коректна информация на медиите и съответните институции по всяка една точка от настоящата информация????
 18. Ще има ли реално излъчени лица спечелили конкурса за длъжността „директор детска градина“ от списъка на кандидатствалите???? Или местата ще се запазят за Изпълняващите длъжността в момента  некандидатствали лица при евентуалното обявяване на друг конкурс… Ако е така – ОТГОВОРЕТЕ – ЗАЩО ИЗОБЩО СЕ ПРАВИ ВСИЧКОТО ТОВА ПОДЛО И НЕКОРЕКТНО РАЗИГРАВАНЕ НА ХОРАТА????

И понеже електронната медия „Дунав Мост” е най-коректната медия в това отношение, уважаеми журналисти, разчитаме на Вашата съвест да разпространите това писмо до посочените по-горе институции – и дано се самосезират и фактите около въпросния конкурс да излязат наяве!!!! Дано и колегите Ви от останалите русенски и национални медии да вземат отношение по този въпрос!!!! Не позволявайте да Ви залъгват с уклончиви и непрофесионални отговори!!!! В общината има колеги – юристи, които си разбират от работата, но за съжаление – несъвестни и некомпетентни служители ги възпрепятстват с безхаберието си!!!! Дано това е за последно!!!!  Дано и те не станат и паднат в жертва на некоординираното и безекипно „комуникиране” между различните общински звена!!!!

С уважение: адв. Пл. С.

Русе, бул. "Църковна независимост" 10

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Клаксонът е измислен да спира катастрофи. Пoлзва се и при сватби, но тогава вече е късно.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари