България е внесла 600 000 тона боклуци от чужбина

0
Основните вносители на отпадъци са Италия, Обединеното кралство, Германия и Гърция
Основните вносители на отпадъци са Италия, Обединеното кралство, Германия и Гърция

Позиция на Евро-атлантическия център за сигурност (ЕАЦС) относно вноса на отпадъци и екологичната сигурност на Република България

Важен показател за нивото на екологична сигурност, който е обвързан с икономическото благосъстояние и устойчивото развитие и е насочен към социално отговорна икономика, с мисъл за здравето на гражданите, е управлението на отпадъците.

Въз основа на публични данни на Евростат относно превоза на отпадъци, подлежащи на нотификация от и за Република България, ЕАЦС установи следното:

Таблица №1 въз основа на данни от Евростат: Количества внесени и изнесени отпадъци по години за периода 2007г. – 2017г.

Графика №1 въз основа на данни от Евростат: Количества внесени и изнесени отпадъци по години за периода 2007г. – 2017г.

Графика №2 въз основа на данни от Евростат: Количества внесени и изнесени отпадъци за периода 2007г. – 2017г.

Количествата внесени отпадъци в Република България за периода 2007г. – 2017г. са много по-високи от количествата отпадъци, които българската държава е изнесла. Нещо повече, през 2017г. се наблюдава спад на изнесения отпадък. Най-малък е бил вносът на отпадъци през 2011г. – 10128t, а най-голям през 2017г. – 150206t.

От информацията на Евростат става ясно също, че количествата внесени неопасни отпадъци са – 209128t, като 193471t са предназначени за използване като гориво или друг начин за получаване на енергия. Количествата внесен неопасен отпадък са с произход: Италия – 111124t; Обединеното кралство – 65101t, Германия – 12783t и Гърция – 4463t.

От количествата изнесени от България отпадъци за периода 2007г. – 2017г. с код R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия са били само 19t за Швеция и то през 2015г. Тоест в България предназначени за използване като гориво или друг начин за получаване на енергия са внесени 193471t отпадъци, а едва 19t са били изнесени със същата цел.

Във връзка с представените данни е важно компетентните органи да разяснят (1) дали се издават сертификати за окончателно оползотворяване или обезвреждане на внесените отпадъци, каквото е изискването по Регламент 1013 и (2) дали се обмисля възражение за вноса на отпадъци по реда на същия регламент.

Същевременно липсва актуална информация след 2017г. за количествата внесени и изнесени отпадъци, както и информация за количествата отпадъци, които биват оползотворени и отклонени от депониране.

Въз основа на изложените данни и възможността за започване от страна на Европейската комисия на нова процедура за нарушение на правото на ЕС поради невъзможността за постигане на целите по Директива 2008/98/ЕО за 2020г., Евро-атлантическият център за сигурност препоръчва:

1. Споделяне на отговорността по управление на отпадъците между кметовете на общини и останалите органи на местното самоуправление. Отговорен за качеството на компонентите на околната среда и факторите, които ги замърсяват е директорът на съответната Регионална инспекция за околна среда и води. Поради това той също трябва да носи отговорност по управлението на отпадъците в поверената му територия.

2. Подобряване на системата за разделно събиране. Действието е с изключителна важност, тъй като в противен случай България ще бъде в невъзможност за постигане на целите по Директива 2008/98/ЕО.

3. Да се пристъпи към законодателна инициатива, която да е отнесена към вноса на отпадъци. Вносът на отпадъци за оползотворяване да бъде съобразен с капацитета на съответна инсталация, която ще ги третира. Така ако инсталация има капацитет от 5 хиляди тона годишно, същата да не може да внесе 10 хиляди тона годишно.

4. Необходимо е да се пристъпи към използването на технически похвати, чрез които експертите на Регионалните инспекции по околна среда и води, осъществяващи контрол върху предприятия, третиращи отпадъци, да могат да определят количеството на отпадъците, както и да могат да възлагат изследване на същите с цел потвърждаване на вида им.

Бъдещи проблеми, свързани с изчерпване на капацитетите на регионалните депа, образуването на нерегламентирани сметища и евентуална процедура за нарушение на правото на ЕС (заложените директивни цели) могат да бъдат избегнати само чрез качествено управление на отпадъците, добре функционираща система за разделно събиране и контрол на вноса им.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Марче, как кръстихте малката?
- Алое.
- На кого ма?
- На баба си Вера!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари