Автомобилите на газ - без данък

3
Това предлагат от Българската петролна и газова асоциация
Това предлагат от Българската петролна и газова асоциация

Това предлагат от Българската петролна и газова асоциация

Да бъдат въведени данъчни стимули за колите на пропан-бутан, предложи председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев. Това означава колите с газови уредби да бъдат без данък или налогът за тях да бъде по-малък, защото използват екологично гориво. В момента електрическите автомобили са освободени от данък, но за колите на газ няма никакви облекчения, пише Труд.

Автомобилите на пропан-бутан трябва да паркират безплатно в зелената зона на градовете или паркирането им да бъде на по-ниска цена, каза още Светослав Бенчев. Според него, за да преминат хората към по-екологично гориво трябва да има стимули, а не да бъдат вдигани данъците за коли, използващи традиционните горива бензин и дизел. Само така цената, която ще платят хората за преминаване към по-зелен транспорт, ще бъде социално поносима.

От БПГА са подготвили визия за “Енергиен преход”, която ще бъде представена на всички отговорни институции в страната. В подготвяната от правителството Енергийна стратегия транспортът въобще не е включен, а той е един от най-големите потребители на енергия. От асоциацията са категорични, че промени в транспорта трябва да има, но няма как всички дизелови автомобили да бъдат сменени с електрически. Повечето хора нямат достатъчно пари, за да купят нов електрически автомобил, все още няма и достатъчно зарядни станции. Освен това, ако само половината от автомобилите в страната минат на ток, ще бъдат необходими още два ядрени реактора, или 2 гигавата нови мощности. Затова от БПГА искат да бъде изпълняван план за постепенно преминаване към по-екологични горива и да бъде насърчено използването им, преди да дойде моментът след години, когато автомобилите няма да замърсяват природата. Ако не бъде осигурена социално приемлива цена, няма да видим транспорт с намалени въглеродни емисии, категорични са от БПГА.

Оборудването на автомобила с газова уредба е достъпно за потребителите, рентабилно е, и е алтернатива на използването на бензин или дизел, каза Мая Благоева от асоциацията. А вредните емисии от използване на пропан-бутан от автомобилите са значително по-малки отколкото при използването на бензин или дизел. В света има 27 млн. автомобила на пропан-бутан, които за година потребяват 30 млн. тона от горивото. Още по-голямо е потреблението на това гориво в производството - годишното му потребление в света е 200 млн. тона, като през годините използването му нараства.

Според Светослав Бенчев в преходния период при преминаване към въглеродно неутрални горива, е необходимо да има стимули за използването на пропан-бутан, метан и HVO-горива. HVO означава хидротретирано растително гориво. То е алтернатива на традиционния дизел - произвежда се от суровини с био произход и от остатъчни продукти, има същата химическа структура като конвенционалното гориво и може да се използва самостоятелно или като смес за дизелов двигател, а вредните емисии при използването му са по-малко отколкото от дизела. Използването на такива преходни горива е икономически много по-обосновано отколкото хората да сменят старите си автомобили с електрически.

Засега цените са стабилни

Засега цените на бензина и дизела са стабилни, но всяко геополитическо събитие оказва влияние на цените на горивата, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев. Средната цена на бензина по бензиностанциите в страната е 2,66 лв. за литър, а на дизела е 2,77 лв. за литър, показват данни на специализирания сайт fuelo.net.

Европейската комисия предприема мерки за ограничаване използването на бензин и дизел. Вече е решено, че от 2035 г. продаваните нови коли в ЕС трябва да бъдат или на ток или на синтетично гориво. Но засега синтетичните горива са много скъпи и не се произвеждат масово, обясни Светослав Бенчев. Има само пилотни инсталации за производството им.

Синтетичните горива могат да бъдат направени с помощта на различни методи, но в повечето случаи те се произвеждат чрез разделяне на водата на водород и кислород чрез електролиза. Този водород след това се обработва с въглероден диоксид, извлечен от атмосферата, за да се получи метанол, който след това може да се превърне в синтетичен суров бензин, който може да се използва във всички двигатели с вътрешно горене.

Правят горива от битови отпадъци

Изцяло нови биогорива ще сипваме в автомобилите, като те ще бъдат добавка към бензина и дизела, които зареждаме на бензиностанциите. Тези горива може да бъдат произведени от водорасли или животински тор. Използването на горива от хранителни култури, като рапица например, ще бъде забранено. Причината за това е, че заради използването на рапица за производство на горива, намаляват площите, засети с други култури като пшеница и слънчоглед. Затова Европейската комисия смени подхода към използването на биогорива. В резултат някои предприятия за производство на биогорива от рапица няма да върнат направената в тях инвестиция. Сега вече се говори за нови синтетични горива, но те са много скъпи и няма желание да бъде инвестирано в масовото им производство, без да има гаранции, че няма да се случи същото като с биогоривата от рапица.

В Закона за енергията от възобновяеми източници са включени изисквания на директива на ЕС и са въведени няколко задължения за използване на биогорива в транспорта. Потреблението на биогорива от ново поколение и биогаз за транспорта от суровини тип “А” трябва да бъде най-малко 1% през 2025 г. и 3,5% през 2030 г. Делът на биогоривата и биогаз от суровини от тип “Б” се ограничава до 1,7%. Още от 1 септември тази година горивото за дизелови двигатели трябва да съдържа поне 6% биодизел, като минимум 2% от биодизела трябва да е гориво от ново поколение от суровини тип “А”. От 1 март 2025 г. горивата за бензинови двигатели трябва да съдържат поне 9% биоетанол, като минимум 1% биоетанола трябва да е биогориво от ново поколение от суровини тип “А”.

Суровините от ново поколение от тип “А” са основно от биомаса и отпадъци, като например - водорасли, отглеждани на сушата в басейни или във фотобиореактори, фракция на биомасата в смесени битови отпадъци (но не и отделни домакински отпадъци, които може да бъдат рециклирани), животински тор и утайка от пречистване на отпадъчни води, отпадъчни води от производството на палмово масло и празни гроздове от палмови плодове, смола от талово масло, суров глицерин, багаса, гроздови джибри и винена утайки. Оказва се, че отпадъчни продукти от производството на вино и ракия ще бъдат използвани за производство на горива.

Цената на биогоривата от ново поколение е в пъти по-висока от тази на дизела. Засега изискванията са за минимално съдържание на тези горива в дизела, който зареждаме по бензиностанциите, и не оказват съществено влияние върху крайната цена. Но тенденцията е делът на тези горива да се увеличава.

Управляващите подготвят повишаване на данъците

Удрят ни със “зелена такса”

Данъкът за старите автомобили да бъде повишен с до 78%, предвижда проект на изцяло нов Закон за насърчаване на електрическата мобилност, за който “Труд news” вече писа, и който е подготвен от Министерството на иновациите и растежа. Най-голямо увеличение на този данък се предвижда за най-старите дизелови автомобили. Целта е хората да се откажат да карат такива коли. Същевременно, както и в момента, електрическите автомобили ще бъдат без данък.

Наред с това планират покупката на превозни средства с двигател с вътрешно горене да бъде ударена с нова “зелена такса”. Идеята е тази такса да бъде плащана при първоначалната регистрация на автомобила. Размерът на таксата ще бъде определян на база количеството емисии въглероден двуокис (СО2), което се отделя за един километър пробег; фиксиран минимален среден пробег по време на жизнения цикъл на автомобила; средна цена на СО2 по европейската система за търговия с емисии. Оказва се, че при покупка на стар автомобил ще трябва да бъде плащана такса на база очакванията колко километра ще измине с него новият собственик.

Преминаване към използване на по-екологични автомобили няма да се случи с вдигане на данъци, коментира Светослав Бенчев. Според него вместо да бъдат увеличени данъците, трябва да бъдат въведени стимули за купуване на електрически автомобили. Например в Румъния дават 10 хил. евро при покупка на автомобил на ток.

Правилата на ЕС вдигат цените на горивата

Пропан-бутанът с 30 ст. нагоре

Бензинът и дизелът ще поскъпнат заради новите изисквания на ЕС в обозримо бъдеще. Доставчиците на горива трябва да изпълняват мерки за енергийна ефективност, но това не е присъща за тях дейност. Ако всяка компания самостоятелно изпълнява такива мерки, цените на горивата ще нараснат с 10-15 ст. за литър. Затова от Българската петролна и газова асоциация настояват да бъде създаден Фонд за енергийна ефективност в транспорта. Така поскъпването на бензина и дизела за потребителите ще бъде само с 2-3 ст. до 6 ст., които доставчиците на горива ще внасят във фонда, който ще инвестира в мерки за енергийна ефективност.

Европейската комисия е подготвила и нова директива, според която акцизите за горивата трябва да бъдат определяни на база енергийното им съдържание - на гигаджаул. При евентуално приемане на тази директива крайната цена на бензина и дизела ще нарасне с 10-16 ст. на литър, а на пропан-бутана с 30 ст. Директивата все още не е приета, защото в рамките на ЕС промени в данъците може да бъдат правени само при пълно единодушие на страните членки.

Не трябва да бъдат увеличавани акцизните ставки, заяви Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация (БПГА). Ако просто бъдат увеличени цените на горивата, ще се намали мобилността на хората, ще се ограничи възможността им да отидат на работа, да се придвижат докъдето искат, обясни той.

От 2027 г. автомобилният транспорт ще бъде включен в схемата за търговия с вредни емисии. Това означава, че доставчиците на горива ще трябва да купуват квоти за вредни емисии, които ще влязат в цените на бензина и дизела за автомобилите. Поскъпването на горивата само заради квотите вредни емисии ще бъде с 50-80 ст. за литър, показват разчетите.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!
Зареди още коментари

Календар - новини и събития

Виц на деня

Учителката:
- Иванчо, можеш ли да ми кажеш един нос на Черно море?
- Еми не.
- Браво! Шестица!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари