Всичко за тестването на учениците - кой, къде и как

0
Все още не е ясно колко деца ще останат да учат у дома поради несъгласие на родителтие им да бъдат тествани
Все още не е ясно колко деца ще останат да учат у дома поради несъгласие на родителтие им да бъдат тествани Снимка: Dunavmost

"Родителите, които откажат тест, трябва активно да се включат в обучението на децата си от вкъщи", категоричен е образователният министър

10 ноември е най-ранната дата, на която малките ученици от 1 до 4 клас могат да се върнат в присъствено обучение при условие, че се тестват два пъти седмично. "За да организираме всичко около тестването на учениците, са ни нужни два дни след доставката им. Казваме, че ако ги имаме в понеделник, присъственото обучение ще започне в сряда. На този етап това важи само за 1-4 клас, защото при тях е най-належащо да бъдат в клас", обясни образователният министър акад. Николай Денков пред Нова тв. Както той, така и директори дадоха още разяснения за начина, по който ще става тестването в училище. Вестник "Сега" е събрал отговорите на най-честите родителски въпроси.

Кой ще бъде тестван? Кой - не?

Ще се тестват 2 пъти седмично всички лица, влизащи в училището - ученици, родители, учители, непедагогически персонал. Учениците ще бъдат тествани със щядящи тестове, при които се отделя слюнка в контейнерче. Учителите - с антигенни тестове, различни от тези на децата, осигурени училищата или РЗИ. Няма да се тестват учениците с валиден документ за преболедуване или ваксинация (за децата над 12 г.). Тестване няма да е нужно и за преподавателите и непедагогическия персонал, които разполагат със зелен сертификат.

Какъв тип ще бъдат тестовете?

МЗ избра два типа антигенни слюнчести тестове. Те са щадящи, безвредни, нищо няма да се лапа от учениците, няма да се налага и да им се бърка в устата или носа. Децата ще отделят слюнка в пликче (при единия вид тестове) или в пластмасова фунийка, свързана към контейнерче (при другия вид тестове). Слюнката, смесена с реактив, ще се капва върху плочка, върху която ще се появяват една или две чертички. За успешното им използване, малките деца ще имат нужда от подкрепата на възрастен. "Проблемът с тестовете, които са избрани, е, че те не са толкова лесни и децата няма да могат да ги правят сами. Това е компромисът, който трябваше да бъде направен, за да не влиза нищо в устата на децата. Тези тестове обаче са по-добре издържани от медицинска гледна точка", обясни министър Денков. По думите още днес или утре МОН ще заснеме клипчета, в които да покаже на родителите как точно ще става тестването.

Къде и кой ще извършва тестването?

Тестовете ще се правят в училище от училищен екип, а не вкъщи от родителите. "Имаме известни съмнения, че тестовете вкъщи може да бъдат манипулирани. Крайното решение на здравното министерство е такова. Тестът се прави пред всички и, ако има позитивен, детето се отделя", обясни просветният министър. Класните ръководители няма да бъдат оставени сами да тестват 28 деца. Те ще бъдат подпомогнати от 1-2 лица, които могат да са медицинско лице от училището, родител от класа или от обществения съвет, непедагогическия персонал, психолог, педагогически съветник, логопед, заместник-директор, друг начален учител. "Подкрепата на класния ръководител от родителите е изключително полезна и необходима при провеждането на тестването, за да не бъде сам и от него да се очаква да свърши чудеса сам", обобщава решенията от вчерашния Отраслов съвет и Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в своя фейсбук профил.

Колко често ще бъдат тествани учениците?

Тестването ще е два пъти седмично. Понеделник - ден след два почивни дни, и четвъртък. Според МЗ тестването следва да е през три дни заради тридневен инкубационен период на вируса и точното му констатиране. То ще се случва в класната стая - в първите 30 минути от деня. Всеки директор ще прецени дали да намали часовете, междучасията или обедната почивка на учениците, или пък да премести часа на класа в началото на деня, да въведе втори час на класа и т.н.

Какво става при положителен случай?

Ако при скрининга ученик е положителен, класният ръководител се обажда на родителя, който трябва да си вземе детето от училище. "Родителят се свързва с личен лекар. Прави се PCR тест на детето, което след потвърден положителен тест се карантинира. При показан отрицателен тест детето се връща в училище. Отсъствията за предходния ден се извиняват от медицинското лице или личен лекар", посочва Стаматов. Въпросът е какво става с паралелката - тя карантинира ли се, или остава да учи присъствено? Отговорът не е еднозначен и зависи от конкретната ситуация и решението на РЗИ. За начало останалите ученици от класа ще продължат да учат присъствено в училище. Ако обаче и повторният тест на съученика им от лаборатория са окаже положителен, то по протокол класът следва да се сложи под карантина.

Припомняме, че според Насоките на МОН лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни: ученици от същата паралелка, както и учители, ученици и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 - от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест.

Кой ще тества децата със специални образователни потребности?

Тестовете за тези деца ще се правят от техните родители - в домашни условия.

Как тестовете ще достигнат до училищата?

"Центърът за съхранение на тестовете за София и други градове ще е в базата на БЧК в Лозен. От там отделните РУО си ги взимат и с техен транспорт се пренасят до градовете, а от там по график в училищата. Съхранението на тестовете не изисква хладилник. Доброволци към БЧК на областно ниво са в готовност за броене и разпределение на тестовете", посочва Стаматов.

Къде ще бъдат изхвърляни използваните тестове?

За София-град, чрез подразделението на екоминистерството - Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. "По график то ще обхожда училищата и прибира събраните и съхранени в завързани чували с всичко от използваните тестове. ПУДОС има ангажимент за тяхното изгаряне. За страната МОН пое ангажимент чрез Националното сдружение на общините да организира подобна логистика по събиране и изгаряне. Чувалите с използваните тестове се съхраняват в специално за тази цел малко помещение, до което няма достъп ученици или персонал", разяснява още директорът на 119-то училище.

Какво става с несъгласните на тестване?

Тестване на учениците ще има, само ако поне 50% от родителите в класа желаят. Ако над половината родители не са съгласни децата им да бъдат тествани, то целият клас ще продължава обучение в електронна среда от разстояние. Ще се тестват само ученици, за които родителите са дали съгласие. Училищата вече започнаха да правят анкети сред родителите. Картината е шарена - в някои класове 90% от родителите нямат нищо против децата им да се тестват, за да се върнат в клас, в други, например Пловдив, такова съгласие са дали едва 38-40% от тях.

За учениците, които не се тестват и си остават у дома, ще се осигурява обучение от разстояние в електронна среда според възможностите на училището - синхронно (в реално време) или асинхронно. Просветният министър обясни, че някои училища ще имат възможност да поставят камера в класната стая, чрез която в часа да се включат и децата от вкъщи (т.нар. хибридно обучение). По думите му на много места обаче учебните заведения няма да могат да преподават едновременно и присъствено, и онлайн. Там "ще има възможност за известно време учителят да се чуе с учениците и да им прати материали", посочи той, давайки недвусмислено да се разбере, че в този случай родителите трябва се включат активно в обучението, ако искат пълноценен учебен процес за децата си. "Един учител може да осигури качествено обучение или присъствено, или онлайн, трябва да избере едно от двете. Учителите нямат възможност да правят втори учебен ден онлайн, не могат и едното, и другото, не е човешко", заяви той.

Какво финансиране ще има допълнително за училищата?

МС днес гласува 15.4 млн. лв. за дейностите по реализиране на тестването за месеците ноември и декември. "Разпределението на средствата е на базата брой паралелки и брой ученици в образователните институции", обяви акад. Денков. Тези пари могат да бъдат използвани за противоепидемични мерки, включително за тестване на персонала без „зелен сертификат“ с антигенни тестове, както и за допълнителни възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които участват в тестването на децата. Още вчера бе обявено, че педагогическите специалисти, ангажирани с тестването, ще получатдопълнителни средства от бюджета за 2021 г. за двата месеца до края на годината. Размерът на това възнаграждение ще бъде определен в анекс към Колективния трудов договор.

8 млн. лв. от отпуснатата сума са предвидени в актуализацията на бюджета за 2021 г. Останалите 7.4 млн. лв. са от преструктуриране на разходите на МОН за тази година. Основната част от финансирането - 13.7 млн. лв. ще се разпредели по бюджетите на общините, тъй като повечето училища, детски градини и центрове са общински. Няколко министерства получават целеви средства за държавните училища, които са на тяхно подчинение. На Министерството на младежта и спорта се отпускат 52 466 лева, а на Министерството на културата - 158 772 лева. За Министерството на образованието и науката са одобрени 1 497 155 лева. Частните училища също ще получат безплатни тестове за малките ученици.

Кога ще бъдат върнати в клас и по-големите ученици?

МЗ трябва да обяви нова поръчка за доставка на повече тестове, които да стигнат и за по-големите ученици. Едва когато бъде налична втората партида тестове, ще може да се говори за възстановяване на присъственото обучение за учениците от прогимназия и гимназия. "Очаквам до една седмица след това да можем да вкараме и по-големите ученици. Предпазлив съм в обещанията, защото могат да се случат много непредвидени неща", посочи просветният министър.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Календар - новини и събития

Виц на деня

Моногамна жена - това е жена, която съсипва живота само на един мъж.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари