Свободни работни места в Русе към 3 декември 2020 година

1
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

20 служители запитвания, средно/висше обр., немски ез., комп.умения

1 лектор по БЕЛ в прогимназиален етап, висше по специалността, комп.умения

2 служители, прием на стока, средно обр., комп.умения

10 зареждачи в пр-во на метални изделия, средно обр.

6 шлосери, средно техн.обр., опит

1 техн. сътрудник, средно техн./иконом. обр., отлични комп.умения и работа с Excel

1 oфис сътрудник, средно иконом. обр., отлични комп.умения и работа с Excel

1 общ работник в болнично заведение, средно/ основно обр.

2 асистенти, Растениевъдство - Селекция и семепроизводство на културните растения, висше обр.по спец., Английски и Руски език - писмено и говоримо, отлични комп.умения

2 асистенти, Растениевъдство - Общо земеделие, висше обр. по специалността, Английски и Руски език - писмено и говоримо, отлични комп.умения

10 тапицери и помощник тапицери , средно техн./основно обр.

1 медицинска сестра за социално заведение, висше обр.по специалността

1 санитар за социално заведение, основно обр.

3 оператори, въвеждане на данни, висше обр., комп. умения

10 работници в пр-во на изделия от пластмаса, средно обр., временна заетост

4 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността

1 работник, обслужване и ремонт на електроапаратура, средно ел.техн.обр., правоспособност за р-та по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

10 машинни оператори, производство на мебели, средно техн.обр.,опит

3 опаковачи в мебелно производство, средно/основно обр.

3 продавач-консултанти в магазин за строителни материали, средно обр., опит

1 координатор дейности, средно обр., комп. умения, английски език, работа от вкъщи на 4 часа

1 заместник-ръководител, обособено производство (цех за арматура), средно техн.обр.

3 служители на кулинарен щанд, средно обр.

5 началник смяна, в производство на филтри, средно техн.обр.

10 общи работници в производство на филтри, средно /основно обр.

5 водачи на мотокар в производство на филтри, средно обр., правосп. за управление на мотокар

10 aпаратчици и 10 работници в химическо пр-во, средно обр., /основно обр.

4 лаборанти в хим.пр-во, средно проф.обр.- биотехнологии, хим.анлизи, биохимия, опит

4 общи работници в производство на машини, средно/основно обр.

4 прочиствач-шмиргелист, отливки, средно/основно обр.

5 шлосери в производство на метални изделия, средно техн./основно обр., опит

5 заварчици в производство на метални изделия, средно техн./основно обр., опит

5 общи работници в промишлеността, производство на метални изделия,средно техн./основно обр.

1 електротехник, промишлено предприятие в производство на метални изделия, средно техн. обр., опит

5 опаковачи в производство на метални изделия, средно /основно обр.

2 спомагателни работници в пр-во на интериорни врати, средно обр.

2 моделиери-конструктори в шевно пр-во, средно спец. обр., комп.умения, опит

2 контрольори, качество в шевно пр-во, средно спец.обр., комп.умения, опит

2 общи работници в шевно пр-во, средно/основно обр.

5 електромеханици за мебелно производство, висше/средно техн. обр (електротехника), комп. умения, владеене на английски или немски език на работно ниво, шоф.кат.В, опит мин. 3 години

20 машинни оператори в мебелно производство(кантиране, разкрой, пробиване, опаковка), средно техн. обр., опит мин.3 години

3 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, средно техн. / основно, опит

1 оператор абкант, средно техн. / основно обр., опит

1 пробивчик, средно техн. / основно обр., опит

1 шмиргелист, средно техн./ основно обр., опит

8 опаковачи в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр.

6 настройчици на машини в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр.

12 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр.

5 контрольори, качество в производство на филтри за автомобили, висше /средно техн. обр., комп. умения, владеене на английски ез. е предимство

15 шлосери-монтажници, изработване на метални конструкции, средно техн. обр., немски/англ. ез.-предимство

1 инженер- конструктор в строителството, висше обр. – строителен инженер, комп. умения – SAP2000, AutoCAD, немски/англ.ез.- предимство, стаж

1 специалист офериране и отчитане, висше обр.– строителен инженер, комп.умения, AutoCAD, немски/англ.ез.- предимство

1 проектов ръководител, висше обр.– строителствово на сгради и съоръжения, англ.ез., комп. умения, 5 г. стаж

1 техн. ръководител, висше обр.– строителен инженер, англ.ез., комп. умения, 3 г. стаж

1 контрольор качество в пр-во на метални конструкции, висше – стр.инженер, немски/англ.ез.-предимство, комп.умения, 3 г. стаж

1 фризьор, средно обр., курс по фризьорство, опит

1 медицинска сестра за социални дейности, висше обр. по специалността, опит

15 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.

5 лекари, висше обр. /медицина/

5 медицински сестри, висше обр. по специалността

5 шлосери в производство на метални конструкции, средно/основно обр.

5 заварчици в производство на метални конструкции, средно/основно обр., 2 год. опит

2 общи работници в чорапено производство, средно/основно обр.

6 машинни оператори, производство на керамични изделия, средно техн. обр.

4 водачи на мотокар, средно техн. обр., правоспособност за управление на мотокар

1 хигиенист за производствена фирма, средно/основно обр.

5 секционни майстори в чорапно производство, средно техн. обр.

7 оператори на опаковаща линия в чорапно производство, средно/основно обр.

4 общи работници в чорапно производство, средно /основно обр.

5 супервайзори в чорапно производство, висше/средно, комп. умения, 2 год.опит

2 конструктор-технолози в производство на метални изделия, висше обр., комп. умения, владеене на английски или немски език е предимство

5 заварчици в производство на метални изделия, средно /основно обр.

4 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр.

5 заварчици на полуавтоматично СО2, средно /основно обр.

2 заварчици в производство на битови уреди, средно/основно обр.

3 шлосери в производство на битови уреди,средно/основно обр.

3 шмиргелисти в производство на битови уреди, средно/основно обр.

3 конструктор-технолози в производство на неелектрически битови уреди, висше обр., комп. умения, владеене на английски или немски език е предимство

1 пазач, НВО за соц.заведение, средно/основно обр., опитът е предимство

3 транжори и 1 коляч на животни, средно/основно обр., 5 г. проф. стаж, местата са по чл.38 от ЗХУ

1 охранител СОТ, средно обр., шоф.кат В, работното място е за с.Тетово и региона

4 лекари и 4 мед.сестри за болнично заведение, висше обр. по специалността

2 техници, съобщителна техника, средно техн.обр., комп.умения

30 работници за сглобяване на детайли за автомобилната индустрия, средно /основно обр.

2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.

1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.

10 машинни оператори за автомобилна промишленост, основно обр.

2 техници, механици за автомобилна промишленост, средно техн.обр., опит

12 монтажници в сглобяване на строителни машини, средно техн. обр.

1 учител-лектор по турски език, висше обр. по специалността, комп.умения

15 машинни оператори, шиене на тапицерия в автомобилна промишленост, средно обр., опит

2 кроячи за шевно производство, средно обр., опит

1 бригадир за шевно производство, средно обр., опит

10 складови работници и 10 обслужващи магазин в търговска верига за промишлени стоки, средно обр. (срочна заетост)

1 водопроводчик, поддръжка в производство на матраци, средно техн. обр., опит

6 водачи на мотокар в производство на матраци, средно/основно обр., правосп. за мотокар, опит

2 механици- промишлено оборудване, в производство на матраци, висше/средно техн. обр., опит

4 общи работници за промишлеността, в производство на матраци, средно/ основно обр., опит

3 електротехници, в производство на матраци, висше/средно техн., опит

6 машинни оператори шиене, в производство на матраци, средно/основно обр., опит

64 машинни оператори шиене на тапицерия/тапицери, в производство на матраци, средно /основно обр., опит

5 складови работници, в производство на матраци, средно/основно обр., опит

5 работници за автомивка, висше /средно, студенти, опит

2 машинисти, пътно-строителни машини (челен товарач), средно/основно обр., шоф.кат. С, работните места са за с. Басарбово и с. Тетово

1 шофьор на тежкотоварен автомобил, средно/основно обр., шоф.кат. С, работното място е в с. Тетово

1 обслужващ работник, бънджи, средно обр.(студенти), опит с деца

22 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

129 шивачи на облекла, за някои от местата се изисква опит между 3 и 5 години, средно/основно обр.

2 машинни оператори шиене, средно обр.- оператор на шевна машина, 5 год. трудов стаж, от които 3 год. по специалността, по чл.38 от ЗХУ

1 специалист общинска собственост, висше обр. - право, икономика или строителство и архитектура, 3 г. стаж по специалността, компютърни умения, работното място е за гр. Сливо поле, по чл.38 от ЗХУ

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 продавач-консултант – средно икономическо, търговия

- За обучение по време на работа

2 продавач-консултанти

1 пласьор на стоки

1 работник товаро-разтоварна дейност

2 оператори въвеждане на данни

2 супервайзъри магазин

1 технически сътрудник

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 специалист, държавна администрация, висше или средно образование /за гр. Борово/

1 медицинска сестра, полувисше образование по специалността / за гр. Борово/

1 специалист финансово-стопанска дейност, средно обр. /за с. Горно Абланово, общ.Борово /

1 монтажник, основно образование /за гр. Бяла/

2 електрозаварчици, основно/средно образование /за гр. Бяла/

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

10 машинни оператори, шиене на облекла, средно/основно/начално образование /за гр. Глоджево/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Календар - новини и събития

Виц на деня

Хубаво е да си по майчинство. Събудиш се сутрин, па си направиш кафенце, вечерта седнеш, изпиеш го.

Харесай Дунавмост във Фейсбук