Седмичен отчет за дейността на общинските служители за 8 - 12 май

0
Положиха цветно пътно покритие и хоризонталната пътна маркировка на обособената велоалея по булевард Христо Ботев.
Положиха цветно пътно покритие и хоризонталната пътна маркировка на обособената велоалея по булевард Христо Ботев. Снимка: Община Русе

Какво свършиха служителите на Община Русе и общинските предприятия към нея през изминалата седмица

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- стартираха подготвителни дейности по полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и подходите в околоблоковото пространство към бл. Бабуна планина в кв. Здравец – Север 1;

- изграден е паркинг от трошенокаменна настилка срещу главния вход на Гробищен парк „Чародейка“;

- започнаха дейности по втори етап от възстановяването и подмяната на парковото осветление по алеи в Парка на възрожденците;

- положени са цветно пътно покритие и хоризонталната пътна маркировка на обособената велоалея по бул. Христо Ботев;

- възстановено е неработещо улично осветление на участъци по Алеи Възраждане, Алеи Освобождение, Алея Топола, бул. Васил Левски, бул. Гоце Делчев, бул. Липник, ул. Адмирал Рождественски, ул. Видин, ул. Изола планина, ул. Св. Димитър Басарбовски, ул. Цар Калоян, ул. Църковна независимост, ул. Яребична, както и по уличната мрежа на с. Червена вода;

- приключи целенасочената инспекция от пътни одитори на девет улици в гр. Русе за които е набелязано, какви мерки за безопасност следва да се приложат;

- на 11 май са извършени обработки срещу комари на територията на град Русе;

- извършено е косене с шредер – сервитути гр. Русе - с. Хотанца, с. Николово - с.Червена вода, сервитути ДЗС - вътрешен път, Младежки парк, кръгово Дунав мост и в посока „Линамар“ ;

- извършено е миене на улици по график;

- извършена е резитба в дворни пространства в с. Мартен и по сигнали на тел.112 – ул.Тича/ул.Силистра, бл. Баба Тонка, ул.Казанлък 11 и Младежки парк;

- извършиха се локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по бул. България, ул. Проф. Д. Баларев, ул. Изгрев, ул. Мермер камък, ул. Муткурова, ул. Стрешер планина, ул. Ямбол, междублоковото пространство към бл. 21 в кв. Дружба 1 и по общински път, отвеждащ до хижа „Минзухар“ в кв. Образцов чифлик;

- отстранено е опасно пропадане на участък от настилката по ул. Г.С. Раковски;

- извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на: бл. Гребенец в кв. Родина 2, бл. Силистра в кв. Здравец, бл. Марек в кв. Здравец – Изток и бл.53 в кв. Дружба 3;

- извършиха се текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: бул. Липник с ул. Лозен планина и бул. Липник пред МОЛ Русе;

- подменени са счупени и увредени стъклени прегради и крепежни елементи на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. Васил Левски, бул. Гоце Делчев, бул. България /да бензиностанция Бенита/, бул. Липник и бул. Тутракан /до ЦПЗ - Русе/;

- през седмицата в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 4 кучета, осиновени са 17 кучета и е извършена кастрация на 10 кучета и 10 котки. Върнати по места са 3 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • подписани бяха договори с пенсионерските клубове и клубовете за хора с увреждания за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Русе за издръжка /ток, вода и горива, както и др./ и подпомагане на дейностите им;
 • експерти от Дирекция „Хуманитарни дейности“ участваха в заседание на Постоянната комисия по социална политика на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ във Велико Търново;
 • извършен бе анализ на информацията за предстоящите приеми в първа група на детските градини и в първи клас;
 • продължава подготовката на проекта на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие (2023-2024).
 • здравните медиатори проведоха беседи с 11 деца от кв. Селеметя и кв. Средна кула на тема поддържане на устната хигиена и превенция на заразяване с хепатит А и бяха консултирани 19 лица за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България;
 • проведена бе сесия от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „Кодово име живот“ в 6-ти клас на ОУ „Отец Паисий“, в която се включиха 25 деца;
 • експертите на ПИЦ проведоха интерактивен час на тема „Аз няма да се гневя“ с 37 деца в 1-ви и 2-ри клас на ОУ „Христо Смирненски“;
 • Проведени сесии в 7 –ми и 8- ми с 45 деца от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, в 9 клас, с 26 ученика от ПГ по транспорт и в ПГИУ „Елиас Канети“ в 10 А клас, обхванати 21 ученици, на тема „Превенция на психоактивните вещества“;
 • сключен бе договор между Община Русе и Медицински център – 1 с предмет „Разкриване на амбулатория за първична медицинска помощ на територията на кварталите ДЗС и Образцов чифлик“;
 • експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ взеха участие в работна среща заедно с екипа по приемна грижа, приемни родители и специалисти на тема „Родителски техники и стратегии за справяне с настанените в семействата деца, както и разбиране за травмата от раздялата с родители“;
 • директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова участва в семинар на Териториалната организация на Съюза на слепите в България, където бяха представени действащите социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на община Русе и етапите на планиране на социалните услуги, съгласно действащото законодателство;
 • продължава подготовката по присъждане на Награда „Русе“ и честванията по случай 24 май.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

- на 10 май приключи подаването на заявления до Община Русе от страна на сдруженията на собствениците за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" по Националния план за възстановяване и устойчивост. Подадени са общо 34 жилищни сгради, като до края на месец май Община Русе има ангажимент да депозира проектните предложения пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

- по програма "Туризъм" в рамките на 18-то изложение „Уикенд Туризъм“ Община Русе с подкрепата на Община Иваново организира информационен тур за професионалисти от туристическия бранш.Целта на опознавателния тур е да запознае участниците с възможностите за Туризъм в Русе и региона. В рамките на програмата са включени обиколки на исторически и културни забележителности в града и Поломието, разходка с корабче по Дунав, дегустации на местни рецепти и вина;

- десетки атракции, изложби и концерти на любими изпълнители са включени в тридневната програма на 18-тото Туристическо изложение „Уикенд Туризъм“ и 15-тото издание на Фестивала на туристическите забавления и анимации. Двете събития са под патронажа на кмета Пенчо Милков и са организирани от Община Русе и Общинската фондация „Русе-град на свободния дух“ с подкрепата на Министерството на туризма;

- открита бе изложба „Обитатели на Русенско Поломие“, която се осъществява от Община Русе, Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" и с финансовата подкрепа на "Дунарит" АД;

- до 22 май тече продажбата на документи за участие в процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на сладолед-витрини в Централна градска част. Фотографиите могат да бъдат видени до края на май на площад „Свобода“.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

- продължава изпълнението на обект: „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на Гребна база в лесопарк „Липник“, с. Николово, Община Русе;

- на 12.05.23 г. е подписан протокол за откриване на строителна площадка на обект: Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в ОУ „Тома Кърджиев находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец", ул. „Байкал" №2. С изпълнението на обекта ще се осигурява достъпната среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“, чрез монтаж на вертикална хидравлична платформа в стълбищното огледало /око/ за достъп между трите етажни нива и сутерена. Размерите за монтаж на съоръжението са 1,05/2,95м, поради което платформата е с индивидуална изработка. Монтажът на съоръжението се извършва директно върху съществуващата настилка в сутерена. Основните видове СМР са: демонтаж на съществуващите метални парапети, монтаж на вертикалната хидравлична платформа, ограждане на стълбищното огледало /око/ с два пласта гипсокартон на конструкция и двукратно боядисване на гипсокартона с цветен латекс. Обектът се изпълнява по договор №ЗОП-34/20.04.2023 г. сключен между Община Русе и „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД. Общата стойност на договора е в размер на 106 109, 32 лв. с начислен ДДС. Срокът за изпълнение на обекта е 172 календарни дни, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него график. В общия срок се включва срокът за изготвяне на техническа документация (при необходимост), производство, доставка до обекта, монтаж, пуск и изготвяне на цялата документация, нужна за узаконяването на платформата /проект, чертежи, инструкция за експлоатация/.

- продължава текущият ремонт на апартамент в блок 107, вх. 5, ет. 4, ж. к. Чародейка – Г- юг“. Възложен е текущ ремонт на апартамент в блок 303, вх. 5, ет. 1, ж. к. „Чародейка- Г- север“;

- подготовка за възлагане на ремонтите на кръглия фонтан пред сградата на Окръжен съд –Русе и фонтана пред ресторант „Хепи“;

- продължава изпълнението на „Текущ вътрешен ремонт в сграда на Пенсионерски клуб „Липник“, с. Николово, Община Русе;

- изготвяне на количествено-стойностна сметка за необходимия текущ ремонт на настилката на автобусната спирка над пешеходен подлез пред Ж.П. Гара – север.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • 4
  6
  Отчетник
  Отчитаме: избор, кмет, жена, любовница, прелюбодейство, залавяне, развод, преселение и унижение. Рапорт даден, рапорт приет.
 • 6
  5
  ай сиктир
  сера ви и на отчета и на дейностите които вършите, градът прилича на кенеф
 • 7
  4
  Групенфюрер Мюлер
  Отчета за извършената дейност на общинските служители се вижда по улиците на града с просто око и се усеща от всеки живеещ или гостуващ в него! Но чичо Пенч по стар болшевишки обичай, трябва да се изтъкне как е изпълнил петилетката за 3 години! Да наистина много работа са свършили - поне за 2 четиригодишни мандата, затова аз лично следващия мандат ще им го спестя!!!
 • 10
  3
  Oleeе
  Ма те се скъсали от работа Тея служители от общината, направо са се изразходвали. А Пънчи пък се съдрал от ...... познайте от какво?
 • 12
  2
  СмеКУРко
  А кметът къде свърши тая седмица? У Нисово свърши ли пеераса? И по-точно У коя свърши? Да жиуее КЕКСА на работното място.
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

В живота си човек най-много се радва на първо дете, втора жена и третата ракия!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари