Прецедент: Шофьор спечели дело за фалшиво положителен тест за наркотици

2
Потърпевшият ще получи обезщетение за претърпяните от него неимуществени вреди, така и за имуществените последици
Потърпевшият ще получи обезщетение за претърпяните от него неимуществени вреди, така и за имуществените последици Снимка: beaudeserttimes.com.au

Потърпевшият ще получи обезщетение за претърпяните от него неимуществени вреди, така и за имуществените последици

В последните две години зачестиха случаите на установен фалшиво положителен тест за наркотици след направена проверка с DrugCheck3000 или DrugTest5000. Последиците в този случай са незабавно задържане, личен обиск, временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, временно прекратяване на регистрацията на последното, а в много случаи се пристъпва и към претърсването на автомобила и дома на "дрогирания" водач.

Едновременно с това, получаването на резултатите от биологичните проби (кръв и урина) отнемат необосновано дълго време - между два и девет месеца, а в по-екстремните случаи - дори година. През това време "виновният" водач търпи вреди - както неимуществени, свързани с притеснението, напрежението и чувството за несправедливост и безизходица, така и имуществени - особено в случаите, в които шофьорската книжка е средството за изкарване на прехраната на "виновния" и неговото семейство, пише в блога на адвокат Силвия Петкова.

В крайна сметка обаче, когато след месеци се окаже, че резултатите от биологичните проби са отрицателни, т.е. водачът не е употребил забранени субстанции, претърпените от него вреди следва да бъдат обезщетени. Именно по повод искане за присъждане на такова обезщетение на 20.09.2022 г. се произнесе Върховният административен съд, който с основополагащо за българската съдебна практика решение, неподлежащо на последващо обжалване, реши, че за фалшиво положителен тест за наркотици държавата, в лицето на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, извършила проверката, дължи на пострадалия водач обезщетение както за претърпяните от него неимуществени вреди, така и за имуществените последици. Искането е подготвено от Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова".

Фалшиво положителен тест за наркотици: фактите

На 13.04.2021 г. в 21:30 ч. в гр. П. А. К. е спрян за проверка от полицейски служители от РУ - гр. П., ОДМВР - гр. София, които го уведомили, че следва да му бъде направен тест за употреба на наркотични вещества. Тъй като К. никога не е употребявал наркотични вещества, се съгласил да бъде изпробван с техническо средство Dreger DrugTest 5000. Служителите уведомили водача, че изпробването с посоченото техническо средство следва да се извърши в сградата на РУ - гр. П. До сградата на РУ - гр. П. К. отишъл, като лично шофирал автомобила си, следвайки полицейския автомобил. Документите на автомобила, талонът и свидетелството му за управление на МПС се намирали у полицейските служители, които отказали да му ги върнат.

При пристигане в сградата на РУ - гр. П., един от полицейските служители извадил тестовата касета, която придържал с лист хартия, вместо с ръкавици. К. го попитал това редно ли е, като полицейският служител му отговорил с думите: "Какъв ти е проблемът? Това е чисто нов лист".

К. дал пробата за употреба на наркотични вещества. Докато изчаквали резултата, един от полицейските служители иронично му казал: "Гледай сега как тестът ти ще излезе положителен". Няколко минути по - късно техническото средство действително показало положителен резултат за наличие на ТНС (психоактивна съставка на марихуана) в слюнката на изследваното лице. В тази връзка на К. била издадена заповед за задържане, както и заповеди за прилагане на принудителни административни мерки - временно прекратяване на регистрацията на управлявания от него автомобил за срок от 6 месеца, както и временно отнемане на шофьорската книжка за срок до решаване на въпроса за отговорността, но за неповече от 18 месеца.

К. поискал да му бъде направен кръвен тест. Същият служител, който извършил изпробването, започнал да го убеждава, че няма смисъл да дава кръвен тест, защото при това изследване ще станат ясни и всички останали наркотични вещества, които ищецът употребява. К., обаче продължил да настоява да бъде придружен до лечебно заведение, където да даде биологична проба. След около час спорове има ли или няма смисъл ищецът да даде кръвна проба, в крайна сметка, той бил придружен до съответното лечебно заведение с поставени помощни средства - белезници с ръце зад гърба.

Около три месеца по-късно резултатът на К. за употреба на наркотични вещества е отрицателен.

Заведени са седем обективно кумулативни съединени иска, от които съдът уважава четири, а именно тези за:

1. претърпени имуществени вреди, представляващи сумите, които К. е платил за кръвната и уринна проба, както и за пререгистрацията на автомобила му;

2. претърпени неимуществени вреди от незаконно прекратяване на регистрацията на управлявания от него автомобил;

3. претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно отнемане на свидетелството му за управление на МПС;

4. претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно фактическо задържане и поставяне на белезници.

Аргументи на съда при постановяване на решението за присъждане на обезщетение за фалшиво положителен тест за наркотици

В подробни мотиви, изложени в 16 страници, първоинстанционният съд (Административен съд - София-област) посочва съображенията, с които уважава четири от претенциите за присъждане на обезщетение за фалшиво положителен тест за наркотици, разделяйки ги според предявените искове.

На първо място, по отношение на незаконосъобразността на заповедите за прилагане на принудителни административни мерки, вследствие на фалшиво положителен тест за наркотици: временно прекратяване на регистрацията на управлявания от К. автомобил и временното отнемане на свидетелството му за управление на моторно превозно средство, съдът отбелязва, че те са незаконосъобразно издадени, тъй като според закона именно стойностите, установени с медицинското изследване са определящи. Към момента на издаване на заповедите за прилагането на принудителни административни мерки тези резултати не са били ясни, поради което не е следвало такива заповеди да бъдат издавани въобще, тъй като употребата на наркотични вещества не е безспорно установена. Присъдените обезщетения са в размер на по 300 лв. за всяка незаконосъобразна заповед или общо 600 лв.

На второ място, по отношение на претърпените имуществени вреди, вследствие на фалшиво положителен тест за наркотици, представляващи такса за медицинско изследване, такса за монтаж на регистрационни табели, такса за пускане в движение на временно спряно от движение пътно превозно средство, съдът присъжда първо, поради факта, че са безспорно доказани с представените доказателства и второ, поради факта, че прекратяването на регистрацията на автомобила на К. е признато за незаконосъобразно.

На трето място, съдът приема, че с поставянето на белезници на К. е осъществено незаконосъобразно фактическо задържане, както и незаконно използване на помощни средства. Основният аргумент е свързан с обстоятелството, че това действие не попада в нито една от хипотезите, предвидени в закона за това, тъй като К. не е оказвал съпротива, не е пречил на полицейските служители да изпълнят служебните си задължения, дори напротив - изцяло е съдействал и е изпълнявал всяко едно от полицейските разпореждания. Присъденото обезщетение е в размер на 500 лв.

Горните аргументи на съда са изцяло споделени от контролиращата инстанция, а именно Върховния административен съд, който с постановяването на потвърдителното решение постави фундамента на съдебната практика, касаеща обезщетенията при получен фалшиво положителен тест за наркотици.

Спорни моменти в съдебното решение

Спорните моменти в първоинстанционното съдебно решение се наблюдават по отношение на претенцията за присъждане на неимуществените вреди по повод незаконосъобразна проверка, довела до получаване на фалшиво положителен тест за наркотици.

Първият момент касае факта, че според закона, проверка за употреба на наркотични вещества или техни аналози може да се осъществи само ако водачът проявява външни признаци, реакции или поведение, сочещи към такава употреба. Тоест липсата на такива признаци следва да води до извод, че извършването на проверката е без фактическо основание, а оттам - не е законосъобразно. Моментът е спорен, тъй като по този въпрос съдебната практика на съдилищата в България не е единодушна.

Някои съдебни състави приемат, че проверка, извършена при липса на външни признаци, реакции или поведение, показващи употреба на наркотични вещества е начално незаконосъобразна, поради противоречие със закона, изразяваща се в липса на фактическо основание. Други съдебни състави приемат обратната теза, а именно, че органите на МВР имат правомощия да осъществяват такива проверки без наличието на подобни признаци.

В случая, предвид, че К. доказано не е употребил наркотични вещества, у него не се наблюдават подобни признаци и този факт е повдигнат при подаване на претенцията за присъждане на обезщетение за фалшиво положителен тест за наркотици. В случая обаче решаващият съд е приел за правилна втората теза.

Вторият спорен момент касае отвеждането за изпробване в сградата на РУ. По този въпрос националната съдебна практика също не е единодушна, като някои състави приемат, че разпоредбите на закона изискват изпробването да се извърши на мястото на проверката, а осъществяването ѝ на друго място съставлява нарушение. Други съдебни състави приемат, че не е налице забрана проверяваното лице да бъде отведено за изпробване на друго място, като именно тази теза приема решаващият съд.

Причини за получаване на фалшиво положителен тест за наркотици

Сред причините за получаване на фалшиво положителен тест за наркотици следва, на първо място, да се посочи високата чувствителност на полицейските тестове.

С особена сила това твърдение касае DrugTest5000, който освен кокаин, опиати, амфетамин, метаамфетамин и канабис/марихуана, засича и бензодиазепините, метадона и кетамина. Конкретно по отношение на бензодиазепините следва да се отбележи, че те са широко използвани във фармацевтичната индустрия при лекарствата за третиране на тревожни разстройства и нарушения на съня. Същото се отнася и до опиатите, които се влагат както в леки болкоуспокояващи, продавани без рецепта (напр. някои медикаменти за третиране на главоболие), така и в по-силни болкоуспокояващи, продавани с обикновена или специализирана рецепта.

Практиката показва, че фалшиво положителен тест за наркотици може да бъде получен и при употреба на енергийни напитки, в чието съдържание пък изобщо не се наблюдава наличие на наркотични вещества.

Правила за своевременно организиране на защитата при фалшиво положителен тест за наркотици

Предвид зачестяването на случаите на получен фалшиво положителен тест за наркотици, необходимо е да се знаят няколко практически правила, които впоследствие биха подпомогнали по-ефективната защита.

Първо, при получаване на положителен резултат от теста за наркотици, често пъти полицейските служители или не изясняват възможността на проверяваното лице да даде биологична проба (кръв и урина за изследване), или, както е в случая на К., упорито отказват да го придружат до лечебно заведение, въпреки че имат подобно законово задължение. Доколкото, както и първоинстанционният съд отбелязва, според закона определящи са стойностите, получени при медицинското изследване, то претенцията към полицейските служители да изпълнят задължението си да придружат проверяваното лице до лечебно заведение е от изключително значение.

Последицата от непредоставяне на биологични проби за медицинско изследване е признаване на резултатите от теста, образуване на досъдебно производство и почти сигурна осъдителна присъда за шофиране след употреба на наркотици, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години.

Второ, необходимо е заповедта за задържане да бъде своевременно оспорена. Под "своевременно" се има предвид в законоустановения срок, който е 14-дневен. Последицата от необжалжаването ѝ е невъзможност за компенсиране на вредите от незаконното задържане вследствие на получения фалшиво положителен тест за наркотици, поради това, че за целта по закон е необходима нейната изрична отмяна.

Трето, в зависимост от обстоятелствата по конкретния случай, възможно е да възникне необходимост да се поиска запазването на записите от видеокамерите, с които са оборудвани полицейските автомобили на секторите и отделите "Пътна полиция". Последицата от изтриването на записите е потенциална невъзможност на проверяваното лице впоследствие да докаже пред съда твърденията си относно извършените срещу него нарушения от страна на полицейските служители.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • 9
  2
  Иван
  Пълно е с полицейски несретници,не тук не там а навсякъде,просто от образованието е.
 • 9
  1
  Очевидно дърт
  Ако ме тестват за наркотици и опиати, ще грейна като коледна елха, предвид лекарствата ми. Дори не съм виждал как изглежда марихуаната, а за кокаина съм виждал само по филмите. Та, ако ме оставят без автомобил, живота ми /общо казано/ приключва. Там, 60 метра пеша за мен е изпитание, според медицинските комисии. Но пък имам доста познати таксиметрови шофьори. Все 10-на касови бележки на ден ще ми осигурят. Повярвайте, моля се да ми се случи! За година лишен от автомобила си ще осъдя МВР за над 80 000 лева! Само по документи за имуществени вреди.
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Връзката с жена е като ПИН кода - сбъркаш три пъти и си блокиран!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари