Свободни работни места в Русе към 26 юли 2021 година

0
Бюра по труда в областта
Бюра по труда в областта Снимка: Dunavmost

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 • 1 служител, човешки ресурси, висше обр. /икономика, администрация на управлението/, комп. умения, опит
 • 1 учител/ старши по математика в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността
 • 1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр .по специалността
 • 4 общи работници в производство на изделия от дърво, средно /основно обр.
 • 1 продавач-консултант в магазин за домашен текстил, средно обр.
 • 1 учител професионална подготовка теоретично обучение механична технология на дървесината, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител професионална подготовка теоретично обучение, висше обр./изобразително изкуство/, педагогическа правоспособност, комп. умения
 • 1 учител по професионална подготовка -теория, висше обр./ ДВГ, АТ/, шоф. кат.В, комп. умения
 • 1 счетоводител, висше обр. по специалността,комп.умения
 • 1 учител по математика и ИТ, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 1 общ работник в шевно производство, средно /основно обр.
 • 1 контрольор, качество в шевно производство, средно обр.
 • 1 учител /старши по биология и здравно образование, висше обр. по специалността , английски език /писмено и говоримо/, комп. умения
 • 1 счетоводител, оперативен , средно икономическо обр., комп. умения
 • 1 учител /старши по английски език, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител /старши по история и цивилизации, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 учител/ старши по БЕЛ , висше обр. по специалността, комп. умения
 • 5 заварчици в производство на тръбни мебели, средно обр., правосп. за заваряване, опит
 • 1 служител мобилна група за абонаментни проф. почиствания, средно обр., шоф. кат В, опит
 • 3 ресурсни учители, висше обр. по специалността ( Специална педагогика, Дефектология)
 • 2 продавач-консултанти за денонощен магазин, средно обр.(подходящо и за студенти)
 • 1 чистач-хигиенист за детска градина, средно обр.
 • 3 апаратчици, синтез, средно обр.
 • 2 лаборанти, средно хим.обр., англ.език
 • 1 мърчандайзер, продажби, средно обр., опит в стр.бранш
 • 7 пресьори и 7 редачи в пр-во на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
 • 1 личен състав и ТРЗ, висше/срено обр., комп. умения, опит
 • 5 обслужващи магазин и 4 склададжии, средно обр.
 • 1 инспектор, качество на продукти в магазин, средно обр.
 • 1 офис-сътрудник в куриерска служба, средно обр., гръцки ез., комп. умения
 • 10 монтажници и 10 пом.оператори в мебелно пр-во, срено обр.
 • 5 шлосери в мебелно пр-во, средно техн. обр., опит
 • 3 мотокаристи и 2 водачи на ричтрак в мебелно пр-во, средно обр., правоспособност
 • 3 ел. механици в мебелно пр-во, средно електротехн.обр., опит
 • 1 огняр, котел на твърдо гориво в ДГ на 4 часа, средно обр., правоспособност
 • 1 мебелист, средно обр., опит, мястото е за с.Николово
 • 2 общи работници в склад за скрап, без изискване за обр.
 • 10 общи работници за повърхностно обработване на метали, ср./основно обр.
 • 2 складови р-ци в склад, средно обр., почасова р-та
 • 2 шофьори, разносна търговия, срено обр., шоф кн.кат.В
 • 10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.
 • 1 гледач на животни в приют за кучета, шоф .кат. В, средно/ основно обр.
 • 1 работник кухня в общежитие, средно обр.
 • 1 хигиенист на 4 часа в соц.услуга, средно/основно обр.
 • 1 шофьор на училищен автобус, средно обр, шоф. кат. D
 • 1 мед. сестра в яслена група, висше обр. – мед. сестра/ акушер
 • 1 ресурсен учител в у-ще, висше обр.-специална педагогика, стаж
 • 3 маш.оператори, мелене в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно техн.обр.
 • 1 продавач-консултант в магазин за дрехи, средно обр.
 • 1 ел.техник, поддр.на сгради, средно електротехн.обр.
 • 1 ветеринарен лекар, висше/ средно обр.- ветеринарна медицина/ветеринарен техник
 • 3 хигиенисти, средно обр.
 • 1 кранист, средно обр., правоспосбност
 • 3 шлосери-инструменталчици и 3 фрезисти, средно техн. обр., опит
 • 1 техн.ръководител ВиК, средно/висше стр.обр., опит
 • 1 библиотекар в училище, висше обр. – библиотекознание, комп. умения
 • 1 продавач -консултант в хранителен магазин, средно обр.
 • 1 оператор на пътно-строителни м-ни, св-во за управление на ПСМ
 • 1 лектор по физика, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 лектор по география, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 лектор по биология, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 5 работници, праховополимерно покриване на метални повърхности, средно обр.
 • 1 учител/ст.учител по БЕЛ, висше обр. по специалността
 • 1 хигиенист и 1 общ работник за търговски обект, средно/основно обр.
 • 1 шофьор-снабдител на 4 часа, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 1 работник поддръжка в хотел, средно обр., опит
 • 10 булдозеристи и 10 багеристи, средно/основно обр., св-во за упр-ние на тежки пътно-стр.м-ни, мястото е за гр.В.Търново
 • 10 шофьори на товарен автомобил, средно/основно обр., шоф.кн.кат.В, мястото е за гр.В.Търново
 • 1 общ стр. р-к за изграждане на покриви, основно обр.
 • 3 гладачи и 3 опаковачи в чорапено пр-во, средно/осн.обр., опит
 • 3 поцинковачи и 2 работници в пр-во на телове и гвоздеи, средно/осн.обр.
 • 5 оператори на автоматична линия за галванизация на детайли, средно обр.
 • 4 оператори на комп. цифрово съоръжение, висше инженерно обр.
 • 12 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
 • 2 възпитатели в общежитие, висше обр. – педагогика, комп. умения, 5г. стаж
 • 1 учител по БЕЛ, висше по специалността, комп.умения, 5г. стаж
 • 1 учител по математика, висше по специалността, комп.умения, 5г. стаж
 • 1 учител по философски цикъл, висше по специалността, комп.умения, 3г. стаж
 • 1 учител по химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование, висше обр. – химия и биология, комп.умения, 3г стаж
 • 2 настройчици на пресови металообработващи м-ни, висше техн.обр.
 • 5 маш.оп-ри, студено пресоване на метал, средно обр.
 • 5 опаковачи в пр-во на метални изделия, средно обр.
 • 3 маш.оп-ри в пр-во на метални пружини, средно обр.
 • 3 работници, товаро-разтоварна дейност, средно/основно обр.
 • 1 хигиенист в административна сграда, средно обр.
 • 1 техн.консултант, топлоиолационни продукти, висше/средно стр.обр.
 • 1 офис мениджър с англ.език, висше обр. с ик./техн.насоченост, комп.умения, опит
 • 3 складови работници, средно обр.
 • 1 спедитор, висше обр., немски ез., англ.ез. е предимство, комп.умения
 • 1 работник, кухня и 1 мияч, съдове, средно/основно обр., сезонна заетост за гр.Созопол
 • 2 маш.оп-ри на банциг в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 2 технолози-бригадири в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 1 хигиенист за търговски обект, средно обр.
 • 1 хигиенист за произв.цех, средно/основно обр.
 • 1 офис сътрудник, висше обр., англ./румънски ез., комп.умения
 • 1 мед.сестра в кабинет на общопрактикуващ лекар, висше обр.-мед.сестра
 • 1 продавач-сервитьор и 1 работник кухня в китайска закуска, средно обр.
 • 1 общ работник в склад, ср.електротехн.обр. и удостоверение за работа с кари са предимство, 3г стаж
 • 4 общи работници в пр-во на метални изделия, средно обр.
 • 5 монтажници на електрооборудване, средно обр., уд-ние за безопасност
 • 3 лекари и 3 мед.сестри в болнично заведение, висше обр. по специалността
 • 10 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.
 • 4 маш.оп-ри в , студена обработка на метали, средно/основно обр.
 • 1 търговски сътрудник, висше/ср.техн.обр., англ.ез., комп.умения
 • 1 офис сътрудник, висше обр., руски/румънски ез., комп.умения
 • 5 общи р-ци в стр-вото, основно обр., месторабота в с.Кошов по проект Красива България
 • 1 градинар, без изискване за обр., подх. за хора с намалена трудоспособност, мястото е за с. Басарбово
 • 7 работници на плетачна м-на в пр-во на чорапи, средно обр., опитът е предимство
 • 1 санитар и 1 хигиенист в социална услуга, ср./основно обр.
 • 1 парамедик в социална услуга, висше по специалността, комп. умения
 • 2 соц.асистенти в социална услуга, ср./основно обр.
 • 15 маш.оператори, шиене на кожени изделия за автомобилна пром., средно обр., 1 г. стаж
 • 1 сладкар, средно обр., опит
 • 7 зареждачи в пр-во на метални изделия, средно обр.
 • 4 шивачи на кожени изделия, ср./основно обр.
 • 10 кредитни консултанти, средно обр., комп.умения
 • 1 пом.готвач и 1 мияч, съдове в заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 10 шлосери-монтьори, средно техн.обр., опит
 • 1 гл.счетоводител, висше обр. – счетоводство, комп.умения, опит, мястото е за с. Г. Враново
 • 1 търговски директор, висше иконим.обр., англ.ез., комп.умения, опит, мястото е за с. Г. Враново
 • 2 майстори-готвачи, средно спец.обр., опит
 • 2 шофьори-снабдители, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 1 логопед в ДГ на 4 ч., висше по специалността, раб.място е за с. Иваново
 • 7 спомагателни работници и 1 склададжия в шевно пр-во, средно обр.
 • 2 салонни управители в ресторант, ср./висше обр., опит
 • 1 чистач/хигиенист за детска градина, средно обр.
 • 1 камериерка, хотел, средно /основно обр., работното място е за гр. Обзор
 • 3 електромонтьори, ср.техн.обр., опит
 • 2 готвачи и 2 помощник-готвачи, средно обр., работните места са за гр.Приморско
 • 1 главен счетоводител, висше обр.по специалността
 • 2 монтажници и 2 заварчици на метални конструкции, ср./основно обр., опит, местата са за временна заетост в гр.Кубрат
 • 2 общи работници в производство за обработка на арматурно желязо, средно обр.
 • 1 общ работник , средно/ основно обр.
 • 1 чистач/ хигиенист в административна сграда, средно/ основно обр.
 • 1 технолог, облекло , средно обр.,опит
 • 2 готвачи, средно обр.,опит
 • 1 камериер/ка ,средно/основно обр.
 • 2 продавач-консултанти в заведение за бързо хранене , средно обр.
 • 10 шофьори,товарен автомобил( международни превози) , средно обр., шоф.кат. СЕ
 • 2 социални работници, висше обр.по специалността
 • 1 общ работник, тракторист, средно/ основно обр. кат. Ткт , работното място е за с.Бъзън
 • 6 сервитьори, средно/ основно обр., студенти
 • 2 бармани, средно/ основно обр.
 • 4 готвачи и 2помощник готвачи, средно /основно обр.,опит
 • 6 шлосери, средно обр.
 • 3 продавач-консултанти на сладолед и гофрети, средно/ сновно обр., студенти (сезонна заетост)
 • 1 фризьор, средно обр.(курс по фризьорство)
 • 1 пом.готвач, средно спец.обр./завършен курс
 • 20 монтьори за ремонт на машини и оборудване, средно техн.обр. е предимство
 • 3 работници, спомагателни шивашки дейности, ср.обр.
 • 5 опаковчици на тапицирана мебел, средно обр.
 • 15 работници в пр-во на санитарно-хигиенни изделия, средно обр.
 • 4 камериерки, хотел, средно/ основно обр.,опит
 • 1 работник поддръжка, ср./основно обр.
 • 1 шофьор на тежкотоварен автомобил за курсове Русе – Румъния, ср. обр. шоф. кн. кат. СЕ
 • 1 работник, поддр.на автомати за вода, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 1 маникюристка, средно обр., фирмата предлага обучение
 • 10 зареждачи в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно обр.
 • 20 работници и 6 складови работници в пр-во на матраци, средно обр.
 • 1 маркировач-продавач на готова храна, средно обр., начална компютърна грамотност
 • 2 гледачи на животни, основно обр.
 • 1 готвач и продавач на готова храна, средно обр.
 • 10 маш.оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр.
 • 1 камериерка в хотел, средно обр.
 • 1 сервитьор, 1 барман и 2 готвачи в новооткриващо се заведение, средно обр., опит – предимство
 • 5 общи р-ци в пр-во на заварени конструкции, ср./основно обр.
 • 5 шлосери на заварки, ср.техн.обр., опит
 • 6 стругари, ср.техн.обр., опит
 • 6 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит
 • 10 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.
 • 1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. – медицина, мястото е за с. Пиргово
 • 1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения
 • 9 тапицери в производство на матраци, средно обр, опит
 • 5 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността
 • 1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.
 • 21 кроячи в шевно производство, средно/основно обр., опит
 • 2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С
 • 4 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит
 • 2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност
 • 6 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността
 • 2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 54 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 104 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

места по чл. 38 от ЗХУ:

 • 9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE
 • 3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж
 • 2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж
 • 1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам., AutoCAD,
 • SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж
 • 1 общ р-к, стр-во на сгради, средно обр

лятна сезонна заетост

 • 10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр. Китен
 • 3 администратори в хотел, 4 камериерки и 1 мияч на съдове, к.к. Св.Св.Константи и Елена

За обучение по време на работа

 • 1 технически сътрудник
 • 1 автомонтьор

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 • 2 електромонтьор, средно образование /за гр. Две могили/
 • 1 готвач,средно образование /за гр. Две могили/
 • 2 оператори силозен склад, средно образование /за гр. Борово/
 • 3 заварчици, средно образование /за гр. Бяла/
 • 3 монтажници, метални конструкции, средно образование /за гр. Бяла/
 • 1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др., 2 год. опит /за гр. Борово/

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Ставам все по привлекателна за мъжете! Вече имам 200 буркана лютеница и 400 литра ракия!

Харесай Дунавмост във Фейсбук