Свободни работни места в Русе към 19 септември

1
Бюро по труда - Русе
Бюро по труда - Русе Снимка: Dunavmost

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 касиер домакин в училище, средно икономическо обр.

1 технически секретар в училище, средно обр., компютърни умения

1 чистач в училище, средно обр.

1 шофьор на училищен автобус, средно професионално обр., кат.С+D

1 учител, ЦДО, прогимназиален етап, общообразователен предмет, за с.Ново село

1 медицинска сестра в детска градина, за с.Красен

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

3 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

1 медицинска сестра – яслена група в частна детска градина, висше обр. по специалността/акушерство, компютърни умения

48 служители в магазини от търговски вериги за хранителни стоки, средно обр., опитът е предимство

20 служители – запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения

10 машинни оператори в производство на хлебна мая, средно/основно обр.

1 огняр на котел на газ, средно/основно обр., правоспособност

1 помощник-хлебар, средно обр.

2 обслужващи бензиностанция, средно обр.

35 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз

2 заварчици МИГ/МАГ и монтажници, средно/основно обр., квалификация

2 общи работници – грубо строителство, без изискване за обр.

1 шофьор на специален автомобил – обслужване на химически тоалетни, средно обр., кат.С/СЕ

2 животновъди, без изискване за обр., за с.Червена вода, подходящо за семейство

10 общи работници, леене и обработка на стоманени изделия, без изискване за обр.

2 формовчици, 2 сърцари формовчици, – леене и обработка на стоманени изделия, средно/основно обр.

2 електромонтьори, 2 монтьори на машини и оборудване, леене и обработка на стоманени изделия, средно специално/средно общо обр.

1 шофьор, разнос на пици, средно/основно обр., кат.В

1 пицар, средно/основно обр.

3 продавачи консултанти – мобилен грил, средно/основно обр., кат.В/С

3 продавачи консултанти в бензиностанция, средно обр.

2 касиери в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, опит

4 ръчници, шевно производство, без изискване за обр.

2 продавачи консултанти в заведение за бързо хранене, средно обр.

3 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит

3 ръчници, производство на кожени изделия, средно/основно обр.

1 мехатроник, производство на пластмасови изделия, средно техническо обр.

2 работници, производство на пластмасови изделия, средно обр.

2 общи работници поддръжка на сгради, основно/по-ниско обр.

4 заварчици СО, средно професионално/по-ниско обр.

1 търговски представител, висше обр., английски език, шофьор кат.В

1 санитар, социално заведение, средно обр., подходящо за живеещ в с.Николово

1 тракторист, средно обр., кат.Ткт, за с.Червена вода

3 електромеханик, средно професионално обр., ІІІ-ІV група по електробезопасност, опит

1 главен счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стаж

7 продавачи консултанти в магазин за цигари и пакетирани стоки, средно обр.

1 огняр – в социално заведение, средно обр., правоспособност, опит

1 портиер в социално заведение, правоспособност за огняр, средно обр.

1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит

3 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит

1 психолог - социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

8 медицински сестри, висше обр. по специалността, подходящо за младежи до 29 години, майки с деца до петгодишна възраст и хора с намалена работоспособност – с ТЕЛК (работа по проекта „Създаване на социално предприятие в „КОЦ-Русе” ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

4 административни секретари, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, подходящо за младежи до 29 години, майки с деца до петгодишна възраст и хора с намалена работоспособност – с ТЕЛК (работа по проекта „Създаване на социално предприятие в „КОЦ-Русе” ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

1 техник на битова техника, висше/средно техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

4 газорезчици, 4 шлосери, 4 борвергисти, 10 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр.

4 общи работници, машиностроене, средно обр.

2 кранисти – мостови и козлови кранове до 40 тона, средно обр., правоспособност

2 началници на смяна, чорапно производство, средно обр.

5 електромонтажници – полагане на ел.инсталации в сгради, средно професионално обр./опит

4 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност

4 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.

2 настройчици на машини, производство на части за автомобили, средно професионално обр., опит

1 мениджър отдел, производство на части за автомобили, висше/средно професионално обр., опит

3 електромеханици, производство на части за автомобили, средно професионално обр., трета квалификационна степен електромонтьор, опит

4 машинни оператори, производство на части за автомобили, средно/основно обр., опит

10 опаковачи, производство на тръби и профили, средно обр., опит

2 шлосери, 2 стругари, производство на селскостопанска техника, средно професионално обр., опит

1 общ работник в болнично заведение, основно обр.

1 строителен техник, средно професионално обр.

1 медицинска сестра в социално заведение, висше обр. – фелдшер/акушерка

10 началници на влак, средно обр., предлага се обучение

5 маневристи, 5 стрелочници, средно обр., предлага се обучение, за гр.Варна

1 монтажник на вентилационни системи, висше/средно техническо обр., опит

4 работници – хидравлична преса, средно/основно обр.

2 мебелисти монтажници – корпусна мебел, средно обр., шофьор кат.В/С

5 лекари, болнично заведение, висше медицинско обр.

5 медицински сестри, болнично заведение, висше обр. по специалността

1 техник на асансьорна техника, средно професионално обр., квалификация и опит

1 монтьор поддръжка на инсталации и оборудване – медицински газови съоръжения, средно професионално обр.

1 шлосер монтьор поддръжка на машини и съоръжения, средно професионално обр.

30 работници, сглобяване на детайли за заключващи механизми - за автомобилостроенето, средно обр.

1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр.

10 продавачи консултанти на строителни материали, средно обр.

2 счетоводители, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж

1 общ работник – сепариране на отпадъци, основно обр.

3 сортировачи на отпадъци, без изисквания за обр.

1 машинен оператор – балираща машина за отпадъци, средно/основно обр.

1 настройчик на металорежещи машини, средно техническо обр.

2 манипуланти в производство – металообработване, средно/основно обр.

1 общ работник - ремонт и поддръжка на транспортни средства, средно/основно обр., 1 година опит

2 докери, в производство, основно обр.

1 чистачка във ферма, основно/по-ниско обр.

4 продавачи на закуски и напитки – заведение за бързо хранене, средно обр.

2 секционни майстори, чорапно производство, средно обр., опит

1 продавач консултант – електроматериали и осветителни тела, средно обр.

6 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

2 хигиенисти – заетост 2 часа седмично, без изискване за заемане

5 работници в кухня – заведение за бързо хранене, средно/основно обр.

2 кранисти – подвижен кран, средно/основно обр., правоспособност

5 строителни работници – кофраж, зидария, армировка и мазилки, средно/основно обр.

2 монтажници на ПВЦ дограма, средно обр.

1 шивач на изделия от текстил – на 4 часа, средно/висше обр., стаж, за лице с намалена трудоспособност

1 технически секретар, висше/средно обр., английски език, компютърни умения

5 детегледачи – защитено жилище, основно обр.

1 физик, медицинска радиологична физика, висше обр

1 шофьор международни превози, средно обр., кат. С+Е, опит, релация България-Румъния-Гърция

1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат. С+Е, релация България-Унгария

4 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д

5 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В

2 шофьори на товарен автомобил, средно обр., кат.С, едното място е за с.Тетово

1 охранител НВО, средно/основно обр

2 портиери и огняри, основно обр., правоспособност за котел на газ

5 касиери, 1 работник в кухня, 1 обслужващ бензиностанция, средно обр., компютърни умения, част от местата са подходящи и за студенти

3 продавачи на хранителни стоки, средно обр., за кв.Долапите

1 продавач консултант на промишлени стоки и домашни потреби, средно обр., опит

1 помощник-готвач – столово хранене, за социално заведение, средно обр.

9 помощник-сладкари, средно/основно професионално обр., опит

6 готвачи, средно професионално/основно обр., опит

2 готвачи – столово хранене, 2 миячи, 2 продавачи – в заведение за бързо хранене, средно/основно обр., предлага се и почасова работа

1 майстор на тестени изделия и закуски, средно/основно обр

17 сервитьори, средно/основно обр

1 барман сервитьор, средно обр

2 бармани, средно обр.

2 бармани сервитьори, 2 готвачи, средно/основно обр., за с.Червена вода

1 помощник-готвач – столово хранене, средно обр., стаж

1 барман – столово хранене, средно обр.

1 мияч/ка в заведение, осн обр

6 редачи на пещни вагони, средно/основно обр.

5 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

8 монтажници на ел.елементи средно проф./общо обр., подходящо за жени

5 докери в склад, средно/по-ниско обр.

5 опаковачи, мебелно производство, основно обр., може и без опит

3 помощник-оператори, 4 оператори – пробивни машини, мебелно производство, средно/основно обр.

3 помощник-оператори, 9 оператори – праволинейно кантиращи машини, мебелно производство, средно/ основно обр.

5 шлайфисти в мебелно производство, основно/средно обр

4 общи работници – мебелно производство, средно/основно обр.

9 складови работници, средно/основно обр.

2 специалисти качество в производство, висше/средно техническо обр., компютърни умения

20 машинни оператори средно/основно обр., позициите са за автомобилната промишленост

2 технолози, висше техническо обр., владеенето на английски език е предимство, компютърни умения, позициите са за автомобилната промишленост

5 мехатроници, 4 шлосери матричари, средно техническо обр., позициите са за автомобилната промишленост

4 склададжии, средно обр., английски език, компютърни умения, позициите са за автомобилната промишленост

1 електромонтьор, висше/средно професионално обр., 3 години стаж

2 лаборанти, висше/средно професионално обр., стаж, позициите са за производство на хлебна мая

3 ферментатори, висше/средно професионално обр., стаж, позициите са за производство на хлебна мая

10 общи работници и 6 пакетировачи, производство на хлебна мая, средно или по-ниско обр.

1 механик, производство на хлебна мая, висше техническо обр., компютърни умения, 3 години стаж

2 оператори на машина за лазерен разкрой, 2 оператори на машина за изработка на фаски, 2 бластьори, 3 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.

1 програмист на заваръчен робот, висше/средно техническо обр., опит в заваряването

2 механици за поддръжка на машини и оборудване, висше/средно техническо обр., опит

3 заварчици, средно проф. обр., опит

2 механици фина механика, средно обр, опит

10 машинни оператори – производство на санитарна керамика, средно обр.

1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност

1 строителен работник – поддръжка на сгради, средно/основно обр., опит

2 настройчици на преси, висше/средно техническо обр.

2 машинни оператори – производство на инструменти, средно техническо обр.

10 комплектовачи, 10 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.

2 пълначи пакетировачи, 3 работници – в кариера, средно/основно обр., за с.Басарбово

2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Басарбово

2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Тетово

3 свинегледачи, без изискване за обр., за с.Николово

5 електротехници в строителството, средно професионално обр

2 зидари, средно/основно обр., за с.Табачка

1 полевъден работник, средно/основно обр., познания за земеделска техника, за с.Семерджиево

1 ръководител производство, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опит

1 ръководител на звено за ремонт и поддръжка, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опит

2 инженери конструктори, висше обр. – машинен инженер, компютърни умения, работата с програми за проектиране е предимство

1 фрезист, 5 стругари, средно професионално обр., опит

1 бояджия, 1 общ работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит

5 зареждачи – металообработване, основно обр.

10 работници – мебелно производство, без изискване за обр.

5 оператори – производство на сухи строителни смеси, средно обр., технически познания, опитът е предимство

4 общи работници – производство на фураж за животни, средно/основно обр., за с.Долно Абланово

1 електротехник, средно техническо обр., за с.Долно Абланово

1 общ работник в склад метали, средно/основно обр.

2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.

2 хигиенисти, средно обр.

2 хигиенисти административни помещения - на 2 часа, без изисквания за обр.

6 хигиенисти, производствени/административни помещения, средно/основно обр.

1 чистач на производствени помещения, основно/начално обр

9 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.

3 ръчни работници, производство на домашни чехли, без изискване за обр., за гр.Две могили

9 работници плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

1 шивач на специална машина за поставяне на копчета, илици и ифилетки, средно/основно обр., за обучение

1 оператор на автомат за копчета, средно/основно обр

2 общи работници в шевно производство, средно/основно обр.

10 кроячи, средно/основно обр., опит, едното място е за гр.Мартен

23 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

64 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика

1 специалист човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, икономика

1 машинен инженер, висше обр. - техническо

1 икономист, висше обр. - икономическо

1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки

1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

2 счетоводители, висше обр. - икономическо

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, икономика

2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо

2 инженери електрончици, висше обр. - техническо

1 диагностик МПС, средно обр. - техническо

1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

1 счетоводител, висше обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо

1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление

1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика

2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг

2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност

1 педагог, висше обр. - педагогика

1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност

1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо

2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език

1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация

1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация

2 кофражисти, средно обр. - строителство

2 зидаро-мазачи, средно обр.- строителство

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.- строителство

2 бояджии на сгради, средно обр. - строителство

2 арматуристи, средно обр. - строителство

2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи

2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език

2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 техник строителство и архитектура, средно обр.

1 работник в строителството, основно/средно обр.

1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.

3 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 електромонтьори, основно/средно обр.

17 продавачи консултанти, средно обр.

2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 склададжия, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 правен секретар, средно обр.

1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.

2 кофражисти, средно/основно обр.

2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.

2 бояджии на сгради, средно/основно обр.

2 арматуристи, средно/основно обр.

2 водопроводчици, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител по спортна подготовка, висше обр. /за гр.Две могили/

1 учител в детска градина, висше обр. /за с.Бъзовец/

1 учител теоретично обучение, висше обр. - хотелиерство и ресторантьорство, /за гр.Борово/

1 учител начален етап на основното образование, висше обр. /за гр.Борово/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за гр.Борово/

1 учител по математика, гимназиален етап, висше обр. /за гр.Бяла/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр., половин щат /за гр.Бяла/

1 учител по човек и природа, биология, химия, технологии и предприемачество, висше обр., половин щат /за гр.Бяла/

2 начални учители, висше обр. - НУП /за гр.Бяла/

2 учители, група за ЦДО /1-4 клас/, висше обр. /за гр.Бяла/

1 общ работник, основно обр. /за гр.Бяла/

1 сервитьор, средно обр. /за гр.Бяла/

1 барман, средно обр. /за гр.Бяла/

1 готвач, средно обр. /за гр.Бяла/

1 социален работник, висше обр. /за гр.Две могили/

1 учител, група за целодневно обучение, висше обр. /за гр.Бяла/

1 начален учител, висше обр. - НУП /за гр.Бяла/

1 учител по математика, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/

1 старши учител по български и руски език, висше обр. по специалността /за гр.Две могили/

1 старши учител по математика, висше обр. по специалността /за с.Баниска/

1 старши учител общообразователен предмет, висше обр. /за с.Баниска/

3 учители в детска градина, висше обр. – ПУП /за с.Баниска/

1 учител, практическо обучение по фризьорство, висше обр. /за гр.Бяла/

1 учител по математика, висше обр. по специалността /за с.Горно Абланово/

1 учител, практическо обучение по готварство, висше обр. /за гр.Бяла/

1 учител по физика и математика, висше обр. по специалността /за гр.Борово/

1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /за гр.Борово/

1 учител в детска градина, висше обр. /за гр.Две могили/

1 учител по философия /за гр.Две могили/

1 учител по български език и литература, висше обр. /за гр.Две могили/

1 учител по изобразително изкуство, висше обр. /за гр.Две могили/

1 учител по музика /за гр.Две могили/

1 учител по математика и информационни технологии, висше обр. по специалността /за с.Караманово/

1 учител по БЕЛ, висше филологическо обр. /за с.Караманово/

2 учители начален етап на основното образование, висше обр. /за с.Долна Студена/

1 учител по биология, химия и география, прогимназиален етап, висше обр. /за с.Долна Студена/

1 учител по математика, физика, физическо възпитание, прогимназиален етап, висше обр. /за с.Долна Студена/

1 учител по музика, изобразително изкуство, технологии, прогимназиален етап, висше обр. /за с.Долна Студена/

1 учител по история, висше обр. /за с.Новград/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Новград/

1 старши учител, начален етап на основно образование, висше обр. /за с.Новград/

1 готвач, средно обр. /за с.Кацелово/

1 чистач, основно обр. /за с.Кацелово/

2 учители в детска градина, висше обр. /за с.Кацелово/

1 перач, средно обр. /за гр.Две могили/

1 помощник-възпитател, средно обр. /за гр.Две могили/

1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП /за с.Караманово/

1 анализатор, лаборатория, средно обр. /за гр.Борово/

1 машинен оператор, силузи, средно обр. - електротехника /за гр.Борово/

1 учител в детска градина, висше обр. - ПУП /за гр.Борово/

1 начален учител, висше обр. - НУПЧЕ /за с.Полско Косово/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Полско Косово/

1 учител по английски език, висше обр. /за с.Полско Косово/

1 главен юрисконсулт, висше обр., право /за гр.Борово/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Как кръстихте децата? - Едното на дядо му Деню - Денис, а другото на дядо му Пеню...

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари