Седмичен отчет на Община Русе

0
Какво свършиха общинските служители за седмицата 13 - 17 май
Какво свършиха общинските служители за седмицата 13 - 17 май Снимка: Община Русе

Какво свършиха общинските служители за седмицата 13 - 17 май

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- приключиха строителните дейности по благоустрояване на пространството пред бл. „Вежен“ в кв. „Родина“, при които се изпълниха: премахване на старата настилка и подсилване на места на основата с трошено - каменна фракция; полагане на нови бетонови ивици, ограничаващи зелените площи и съществуващите дървесни видове от зоните за паркиране и подходите; полагане на нови бордюри и тротоарни плочи на подходите към входовете на жилищния блок; изграждане на допълнителна система за отводняване на дъждовните води; повдигане на съществуващите ревизионни шахти на ниво нова настилка; полагане на нова асфалтова настилка от два слоя; предварителна подмяна на външното осветление с нови LED осветителни тела;

- продължават дейностите по подготовката и едновременното полагане на нова асфалтова настилка на зоните за паркиране и подходите в района на Товарна гара, с административен адрес ул. „Тулча“ 15;

- положена бе изцяло нова асфалтова настилка на тротоара и обособената зона за паркиране на ул. „Сакар планина“ в участъка между кръстовищата с ул. „Голям Богдан“ и ул. „Лозен планина“, източно от бл. „Вежен“;

- стартираха строителни дейности от последния трети етап на възстановяване и обновяване на разрушените алеи и осветление в Парка на възрожденците;

- стартира ремонт на компрометирани тротоарни настилки в двора на Детска ясла №8 по ул. „Неофит Рилски“ в кв. „Възраждане“;

- приключиха дейностите по обновяване на парковото осветление на пл. „Княз Александър Батенберг“, при които изцяло бяха подменени старите лампи в осветителните тела с нови светодиодни /LED/ панели;

- продължават частичните външни ремонти в Детска ясла №9 по ул. „Ловеч“ 27 в кв. „Дружба“ 1;

- извършен бе ремонт на участък от тротоар на ул. „Дунав“ 10;

- извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Цар Освободител“ и улиците „24 май“ /до пътен възел Охлюва/, „Никола Петков“, „Цар Самуил, ул. „Ибър‘;

- възстановено и подменено с нови LED осветители бе външното осветление по ул. „Панайот Хитов“ в участъка от ул. „Цар Асен Първи“ до бул. „Цар Освободител“;

- извършени бяха ремонтно възстановителни дейности на осветлението в покрития пешеходен мост над бул. „България“, свързващ кварталите „Родина-3“ и „Чародейка“;

- възстановено бе неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Липник“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Лисец“, ул. „Никола Петков“, ул. „Опълченска“, ул. „Проф. Д. Баларев“, както и по уличната мрежа в с. Николово;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в лесопарк „Липник“ в с. Николово, на кръговото кръстовище по бул. „Цар Освободител“, на пл. „Свобода“ и в околоблоковите пространства на: бл. 46 в кв. „Дружба“ 3, бл. „Ледено езеро“ в кв. „Дружба“ 1, бл. „Потсдам“ 2 в кв. „Здравец – Север“ 2 и бл. „Хъшовете“;

- извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Ново село;

- монтирани бяха 20 бр. нови пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- монтираха бяха общо 28 бр. антипаркинг елементи на ул. „Тодор Икономов“ и пред бл. „Енергетик“ 1 в кв. „Здравец – Изток“;

- извършени бяха текуща поддръжка и възстановяване на нормалната работа на светофарни уредби на кръстовищата на: ул. „Борисова“, бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“ и бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“;

- положена бе хоризонталната пътна маркировка пред входовете на ОУ „Никола Обретенов“, СОУ „Васил Левски“, ОУ „Братя Миладинови“, ПГ по механотехника, на кръстовища по бул. „Мидия – Енос“ и за обозначаване на места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на паркинга по ул. „Солун“ /срещу бл. „Воден“/, ул. „Сърнена гора“ и пред бл. МНО 4 в кв. „Дружба“;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 35 и е извършена е кастрация на 11 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета;

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

- проведени бяха две специализирани комисии за номиниране на творци и организации за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ 2024 в област „Изкуство и култура“;

- осъществена бе работна среща във връзка с подготовка организацията на мероприятията за 24-ти май;

- извършени бяха организационни дейности за реализирането на тържествена церемония за връчване на Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ 2024;

- участие в Годишната асамблея на фестивалите на изкуствата в Узедом, Германия, която се проведе от 12 до 15 май;

- провеждане на заседание за определяне на носителите на Награда „Русе“ в област „Образование и наука“;

- изплатени бяха средствата за осигуряване на безплатен транспорт на ученици;

- подготовка дейността на комисията за подпомагане на деца с изявени дарби.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

- извършена бе предварителна проверка за готовността за сключване на договор по проекта на Община Русе за изграждане на Зелен парк. Дейностите ще бъдат финансирани от Програма Интеррег VI-АРумъния-България 2021-2027. Русенският проект е един от двата одобрени на конкурентен принцип при повече от 50 предложения;

- кметът на община Русе участва в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион. Беше избран нов председател на съвета. Представени бяха оценките на Концепциите за интегрирани инвестиции от Звеното за подбор и получените при обществените консултации. Оценката на концепцията на Община Русе беше класирана на 3 място по събран брой точки, което я поставя в отлични позиции за финансиране;

- зам.-кметът Златомира Стефанова откри официално ХIХ издание на Туристическото изложение "Уикенд туризъм". Най-значимото туристическо събитие в Дунавския регион се провежда от 16 до 18 май и включва богата програма. На пл. „Свобода“ и на ларгото пред Операта са разположени щандове на над 120 занятчии, а във фоайето на Доходното здание – над 40 представители на туристически организации, общини, музеи и сдружения;

- изготвено бе предложение от дирекция ИИМСП до Общински съвет - Русе за даване на разрешение за подписване на Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Ичун, провинция Дзянси, Китайска народна република;

- проведено бе пето заседание на КОС, на което са разгледани и обсъдени 10 преписки по разпореждане с общинска собственост;

- отдел „Търговия и наемни отношения“ успешно проведе 4 тръжни процедури за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, между които лекарски и стоматологични кабинети в малките населени места, терени за рекламно-информационни елементи, обособени части от учебни заведения, терени за поставяне на електро-зарядни станции и други. Общият брой на отдадените обекти е 38;

- в Креативен Център Русе стартира проект за някои от най-талантливите ученици от град Русе - „Дигитални изкуства за свободни умове: Развитие на креативни умения на младежи в град Русе“. Той се се реализира благодарение на фондация „Русе град на свободния дух“ с финансовата помощ на фирма euShipments.com и сдружение "Агенция за развитие на човешките ресурси". Ученици на възраст между 14 и 18 години, са записани в безплатните курсове по „Рекламна Графика“ и „Дигитално рисуване“.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

- продължава изпълнението на ремонтните дейности на обектите: „Текущи ремонтни дейности в общинска административна сграда на ул. „Княжеска“ №8 и „Текущ ремонт на сградата на Спортен клуб „Динамо – Русе“, кв. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №86;

- по отношение на дефекти в асфалтовите настилки след изпълнението на проекта на изграждане, подмяна и реконструкция на ВиК инфраструктура, както и невъзстановени настилки след установени аварии, до експлоатационното дружество са изпратени писма за предприемане на действия по компетентност за отстраняването им в следните участъци: ул. „Изола планина“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Ардино“, кв. „Средна кула“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Олимпи Панов“. Към настоящия момент, от страна на изпълнителите се извършват ремонтни дейности по паважната настилка по ул. „Княжеска“.

- изпратено бе предложение и съпътстваща информация до Областна администрация за нуждаещ се от рехабилитация и ремонтно-възстановителни дейности на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение на ул. „Александровска“ /пред сградата на щаба на бившия Пети пехотен дунавски полк/;

- приключи изпълнението на обект: „Текущ вътрешен ремонт на апартамент общинска собственост – ул. „Св. Горазд“ №1, блок „Опера“;

- служители на отдел „Строителен контрол“ извършиха 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;

- съставени са два констативни акта за незаконни строежи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

- участие на представители на дирекция „Социални и здравни дейности“ в откриващото събитие в най-големия Регистрационно-приемателен център в гр. Харманли. Събитието се организира съвместно от Държавната агенция за бежанците при МС, които съвместно с УНИЦЕФ и Международната организация по миграция (МОМ) създадоха Сигурна зона за непридружени деца с подкрепата на Конфедерация Швейцария по линия на Фонда за бързо реагиране, управляван от Държавния секретариат по миграция. В рамките на втората част на официалното събитие се проведе работен семинар посветен на Координационен механизъм за работа по случаи на непридруженн деца;

- проведен бе първият за 2024 г. Съвет по въпросите на социалните услуги, на основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги;

- извършени бяха планови проверки на 75 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“, на 12 от наетите лица на длъжност социален асистент по „Асистентска подкрепа“ и 13 проверки на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“;

- одобрено бе проектно предложение от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“;

- извършена бе организация по осветяването на Пантеона на възрожденците във връзка със отбелязването на Световния ден за повишаване осведомеността относно генетичното заболяване Неврофиброматоза на 17 май от 21:00 часа до 23:00 часа Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в синьо и зелено – официалните цветове на генетичното заболяване Неврофиброматоза;

- създадена бе организация за провеждане на комисия по Програма „Асистирана репродукция“, която ще заседава на 20 май от 15 ч. в сградата на Община Русе;

- изготвени бяха приемо–предавателни протоколи от извършена проверка на отчетните документи на изпълнителя на профилактичните прегледи на спортуващите деца и ученици в Община Русе и за проведен скрининг сред децата от 1. до 5. клас в община Русе;

- извършена бе съвместна проверка с експерт от отдел „Екология“ и отдел „Етажна собственост“ във връзка със сигнали в блок „Сердика“ и в кв. „Здравец-Изток“ за лица в риск и трупане на отпадъци;

- по изпълнение на Национална програма Кодово име „Живот“ 5-7 кл. бяха проведени три сесии в пети клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите, на теми: „Общуване“, „Самооценка“ и „Електронен свят“, като са обхванати са 66 деца;

- проведени бяха две сесии с 45 деца от шести клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ОУ „Отец Паисий“ на теми: „Справяне с гнева и конфликта“ и „Влияние на средата“. Проведена бе една сесия с 20 ученици от 11 клас на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“;

- по покана на ръководството на ОУ „Тома Кърджиев“ експертите от ПИЦ проведоха беседа с 15 родители на ученици от 6. клас на тема „Безопасен интернет. Агресия при децата“;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула“, „Тракция“ и „Селеметя“, обхванати са 133 лица, които са консултирани за симптомите на заболяването коклюш, както и за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на Р България;

- здравните медиатори извършиха консултации за превенция на заразяване с Хепатит А и относно Закона на здравното осигуряване. Оказано е съдействие на 18 лица за провеждане на профилактични медицински прегледи и зъболечение. Оказали съдействие за провеждане на беседа в кв. „Селеметя“ на тема: „Коклюш – превенция, симптоми и лечение“ от д-р Тодорова (общопрактикуващ лекар), като са обхванати 19 лица;

- организирани бяха допълнителни курсове по тролейбусни линии №2, №27 и №29, във връзка с провеждането от 16 до 18 май 2024 г. на Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Фестивал на туристическите забавления и анимации;

- въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Петко Каравелов“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Муткурова“ и на ул. „Прага“, във връзка с изграждане на водопроводни отклонения;

- извършен бе обход на част от общинската пътна мрежа и бе направена оценка на състоянието на пътнотранспортната инфраструктура с цел документиране в електронна среда, във връзка с изискванията на ДАБДП по подготовката на Годишен общински доклад за БДП-част 2.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

- извършена бе поддръжка на тенис кортове в Парк на младежта;

- продължават ремонтните дейности в боксова зала към СУ „Майор Атанас Узунов“;

- продължават дейностите по изграждане на пешеходна алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градски стадион;

- извършена бе подготовка на спортна зала за провеждане на баскетболни срещи в СК „Дунав“;

- извършена бе подготовка на Градски стадион за провеждане на футболни срещи;

- извършена бе подготовка на езерото в Лесопарк „Липник“ за провеждане на държавни и вътрешни първенства за гребните спортове;

- извършено бе почистване от растителност на двора в Техникум по зърносъхранение;

- подготовка и оказване на съдействие във връзка с провеждането на XVII Олимпийски спортен фестивал под мотото „Да открием новите олимпийски надежди на България“, който ще се проведе в Албена в периода 26 - 28 май;

- организиране на инициатива „Бъди грамотен“, която ще се проведе на 18 май;

- участие на мажоретен състав „Екстрийм“ в Национален фестивал на мажоретния танц “Мадарски конник” - Купа Шумен. В тазгодишното издание участие участват мажоретни състави от над 20 града от цялата страна. Близо 850 участници се изявяват в различни дисциплини и възрастови категории. Талантливите момичета от „Екстрийм“ се представят в две възрастови групи, като въпреки сериозната конкуренция те завоюват три първи места;

- участие на 11-годишната солистка на Вокална формация „Приста“ Дария Стефанова в Международния конкурс „Роза Востока“ и завоюване на най-голямото отличие – Гран При. Наградата е една за целия конкурс и се връчва за изключително представяне.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • 4
  3
  Пенджчо Милфкоф
  Секс, наркотици и рокендрол. Яко чалга, и жената ооохххххх.
 • 5
  2
  мамка ви боклуци
  Насрахте се от лъжи.Противни и непоносими с вашия кмет.
 • 4
  1
  Някоя си
  Какви са тези отчети, бе! Защо занимавате гражданите с административните си доклади?! Гражданите се интересуват не от хартиите ви, а от реалното състояние на градската среда - инфраструкгура, чистота на кварталите и въздуха, озеленяване, услуги и т.н. Все неща, чието състояние няма нищо общо с отчетите
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Марче, как кръстихте малката?
- Алое.
- На кого ма?
- На баба си Вера!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари